E-SENS (Electronic Simple European Networked Services)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


EU Programma
E-sens logo3.jpg
Naam: E-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
Looptijd: 2013-2016
Budget: € 27.4 miljoen

De Digitale Agenda van de EU richt zich op ICT-oplossingen om dit te verbeteren. De Europese Commissie heeft diverse pilots geïnitieerd om de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving tussen Europese lidstaten te bevorderen. Het project e-SENS - Electronic Simple Networked Services - staat voor een nieuwe aanpak in de publieke dienstverlening. Zodat werkgevers straks bijvoorbeeld een Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag op dezelfde manier kunnen gebruiken als de Poolse variant. In dit filmpje wordt e-SENS kort toegelicht.


e-SENS omvat 6 werkpakketten. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) coördineert 'WP3: sustainability & long-term governance'. ICTU ondersteunt EZ hierbij. WP3 richt zich op e-overheidsbouwstenen waaronder: elektronische identiteiten, elektronische handtekeningen, elektronische levering en elektronische documenten. Hiervoor zijn nodig: standaarden, koppelvlakken en protocollen.

E-SENS architecture.jpg

e-SENS in Nederland

In Nederland werken verschillende publieke organisaties samen aan e-SENS, waaronder het Bureau Forum Standaardisatie, de Directie Burgerschap en Informatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW), uitvoeringsorganisaties zoals SVB en Rinis, Tenderned, TNO en ICTU. Op 3 november 2015 zijn 20 leden van de stuurgroep e-SENS onder leiding van Constantijn van Oranje-Nassau bij de ambassade van Estland bijeengekomen. Hier is de bestuurlijke lijn van deze Europese ontwikkelingen vastgesteld


In 2016 wordt gekeken naar de mogelijke verbindingen tussen de Nederlandse Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de ontwikkelingen in de Europese digitale infrastructuur met onder andere e-SENS. De onderstaande notitie is hiertoe de eerste stap.

Nationale implementatiestrategie e-SENS, november 2015 (PDF, 224 kB)

Meer informatie


Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
E-SENS (Electronic Simple European Networked Services)Heeft bron
E-SENS (Electronic Simple European Networked Services)Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) (EU Programma)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
Connecting Europe Facility (CEF) (EU Programma)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
E-Documents (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
E-Identity (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
EBusiness (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
ECertis (eProcurement) (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
EDelivery (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
EHealth (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
EInvoicing (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
EJustice (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA) (EU Programma)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
Semantics (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
RINIS (Organisatie)Participeert inE-SENS (Electronic Simple European Networked Services)