Actoren en programma's EU

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie je informatie die niet meer actueel is of heb je een nuttige aanvulling? Laat het even weten via nora@ictu.nl en we passen het meteen aan.

afbeelding van logo's, v.l.n.r.: iDABC, CIP, op gelijke hoogte eSENS en ISA en tenslotte CEF."
Interoperabiliteit op Europees niveau is nadenken hoe je gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, diensten en oplossingen zo goed mogelijk over grenzen heen krijgt. De grenzen tussen de verschillende nationale overheden, die informatie uit moeten wisselen met elkaar en de EU op een veilige, eenduidige en efficiënte manier. En de fysieke landsgrenzen waar burgers en bedrijven overheen gaan en waarheen bepaalde overheidsdiensten hen moeten kunnen kunnen volgen. Maar ook de grenzen tussen de verschillende beleidsterreinen die hun eigen systemen en internationale infrastructuur hebben opgetuigd.

De Europese Commissie en haar ambtenaren zijn dan ook op verschillende plekken bezig met beleid dat interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving raakt. De DG's die gericht zijn op de Digitale Overheid en de interne bedrijfsvoering van de EU focussen op de informatiestromen tussen overheden en manieren om oplossingen opnieuw te gebruiken. De DG's die gericht zijn op de interne markt kijken naar grensoverschrijdende dienstverlening en de DG's van bepaalde sectoren ontwikkelen beleid om hun eigen sector te ondersteunen en informatie binnen ketens uit te wisselen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste Actoren en EU Programma's die raken aan interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving binnen de EU.

Inhoud

EU Actoren

EU Actoren zijn (deel-)organisaties binnen de EU die een rol spelen in interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving (als opdrachtgever, beleidsmaker et cetera).

Programma's

Na afloop van EU-programma's worden projecten die nog niet zijn afgerond, of die door hun succes een vervolg verdienen, vaak overgeheveld naar nieuwe programma's. Om de historie van projecten te begrijpen kan het dus handig zijn ook oude programma's te blijven vermelden.

Relatie Actoren en Programma's

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

Programma's in relatie tot elkaar

EU Programma's volgen elkaar op en vullen elkaar aan.


This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

Relatie Internationale bouwstenen en programma's

Elke Bouwsteen Internationaal komt voort uit één of meerdere EU Programma's.


This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen