Over NORA

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Wie of wat is NORA?[bewerken]

NORA staat als afkorting voor Nederlandse Overheid Referentie Architectuur:

  • De Bindende Architectuurafspraken en de kennis die nodig is om deze toe te passen.
(Zie Bindende Architectuurafspraken, Lijsten & Verwijzingen)
  • De community van architecten en architecturen die de bindende architectuurafspraken beheert en verder ontwikkelt
(Zie NORA Familie)
  • De verzamelde kennis die opgebouwd, gedeeld en ontsloten wordt door die community via het kennisplatform noraonline.nl
(Zie Thema's, Vakmanschap)

Wat is de meerwaarde van NORA?[bewerken]

NORA versterkt het vermogen van de overheid om goede diensten te leveren aan burgers en bedrijven. Dat doen we door het vakgebied van architectuur (het ontwerpen van die diensten) binnen de overheid te versterken en de kwaliteit te verbeteren. En door architecten in de verschillende overheden te helpen in hun werk.

NORA is interbestuurlijk (dus zowel Rijksoverheid als Provincies, Gemeenten, Waterschappen en zelfstandige organen) en maakt het mogelijk om de schaarse architectuurexpertise effectief in te zetten: kennis uit verschillende organisaties komt bij elkaar, zodat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden en je voort kunt bouwen op elkaars werk.

Lees meer over de meerwaarde van de NORA in Introductie NORA.

Inrichting en werkwijze NORA[bewerken]

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is namens alle overheden de opdrachtgever van de NORA. Lees meer over opdrachtgeverschap, bestuurlijke ophanging & positionering en de NORA Gebruikersraad op Inrichting beheer en doorontwikkeling van NORA.

Stichting ICTU is de beheerder van de NORA en heeft daarvoor een kernteam NORA Beheer & Doorontwikkeling in huis die zowel het dagelijks beheer & community management uitvoeren als de doorontwikkeling binnen de community ondersteunen. Zij hanteren hiervoor een wijzigingsproces en voeren jaarlijks een jaarplan uit dat is goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad..


Compliancy & Verantwoording[bewerken]

Aangezien het toepassen van verplichte of aanbevolen standaarden al jaren een kernafspraak is binnen de NORA vinden we het van belang om ons ook op noraonline te houden aan de wettelijke verplichtingen en standaarden voor websites, ontsluiten van informatie et cetera.

En uiteraard gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens en andere gegevens die te herleiden zijn naar mensen.

Alle informatie en afbeeldingen op NORA online wordt, tenzij ter plekke anders aangegeven, gedeeld onder een Creative Commons licentie en mag je hergebruiken met naamsvermelding.

Als onderdeel van onze verantwoording richting burgers en opdrachtgever voeren wij met regelmaat gebruikersonderzoek uit. De resultaten hiervan publiceren we.