Gebruik wiki

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Infographic van vijf mannen, voor elk van de jaren 2014/2015/2016/2017 en 2018. Elk jaar is de man groter, naar verhouding van de gemiddelde aantal maandelijkse bezoeken op noraonline in die periode: 3663/mnd in 2014, 4361/mnd in 2015, 5676/mnd in 2016, 7158/mnd in 2017 en 9642/mnd in 2018.
Grafische weergave verloop gemiddeld aantal bezoeken per maand op noraonline.

Een belangrijk criterium voor elk kennisplatform is de mate waarin het gebruikt wordt: verzamelen we alleen kennis, of delen we die met elkaar en passen we het ook weer toe in de dagelijkse praktijk? Welke doelgroepen en domeinen bereiken we samen en welke witte vlekken zijn er nog? Antwoord geven op deze vragen is en blijft moeilijk. Het is tenslotte niet altijd te meten en waar dat wel zo is, moet je je afvragen of de inspanning opweegt tegen de resultaten.

Op deze pagina's geven we inzicht in alle informatie die we hebben wat betreft het gebruik van de wiki noraonline.nl, de online verzamelplaats van kennis voor de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie. Via de open source tool Matomo houden we statistieken bij, zoals welke pagina's het meest bezocht worden, wanneer de website het meest gebruikt wordt en uit welk land de bezoekers komen. Bezoekers zijn hierbij niet naar een ip-adres te herleiden en in de rapportages delen we alleen geaggregeerde informatie. Naast gebruiksstatistieken houden we ook de gebruikerstevredenheid bij en delen de resultaten hier.

Gebruikerstevredenheid

Als eerste stap om de gebruikerstevredenheid te meten is de vraag 'was dit nuttig' rechts onderin beeld bij bezoek aan de noraonline toegevoegd. In de grafiek hiernaast kan je de respons in de vorm van ja of nee op deze vraag vinden. Deze informatie geeft ons een algemene indicatie van de tevredenheid van onze gebruikers. En het helpt ons om pagina's te selecteren die toe zijn aan een update of een verbeterslag.

In deze grafiek zijn per kwartaal van 208 t/m Q2 2019 de frequentie te zien van de gegeven antwoorden op de vraag "Was dit nuttig?" die onderaan elke pagina op noraonline.nl staat. In rood zijn de antwoorden 'Nee' weergegeven, in groen daaronder de antwoorden 'Ja.' Het aantal 'ja's' is elk kwartaal ongeveer 300 (plus of min 5)Hhet aantal 'nee's' schommelt vergelijkbaar rond de 100.
Deze grafiek geeft de verdeling weer van de antwoorden 'ja' en 'nee' zoals die gegeven zijn op de vraag "was dit nuttig?" die onderaan elke pagina van noraonline staat. De verdeling is weergegeven als percentage en afgezet tegen de tijd. Te zien is dat het percentage ja schommelt tussen de 67 en 82 procent (in groen, onder in de grafiek) en het percentage nee tussen de 18 en 33 procent (in rood, bovenin de grafiek). Van november 2017 t/m juli 2018 is er geen duidelijke trend te zien, enkel schommelingen.

De tweede stap bestaat uit het houden van een onderzoek naar gebruikerstevredenheid noraonline. Wie de vraag op de website heeft beantwoord met 'ja' of 'nee' kunnen hun mailadres achterlaten als ze bereid zijn hieraan mee te werken. Doorgaans ontvangen zij in de maand hierna een vragenlijst van onze ICTU-collega's van de Internetspiegel.

Grafiek die de waardering van noraonline uitdrukt in het rapportcijfer dat 44 respondenten aan het gebruikerstevredenheidsonderzoek in 2018 hebben gegeven aan de website: 21 keer een 8, 15 keer een 7, 7 keer een 9 en 1 keer een 6. Met een gemiddelde cijfer van 7,77.
Waardering van de 44 respondenten die in 2018 het gebruikerstevredenheidsonderzoek hebben ingevuld, in de vorm van een rapportcijfer voor noraonline.

Gebruiksstatistieken

Infographic van een download-icoontje, elk een voor de jaren 2014/2015/2016/2017 en 2018. De grootte van het icoontje is afhankelijk van het gemiddelde aantal downloads in de periode: 764/mnd in 2014, 697/mnd in 2015, 960/mnd in 2016, 1129/mnd in 2017 en 1656/mnd in 2018.
Grafische weergave verloop gemiddeld aantal downloads per maand vanaf noraonline.nl

Vanaf 2016 worden de statistieken maandelijks bijgehouden en periodiek aangeleverd door de leverancier van de wiki. We zullen ze hier telkens publiceren. Net zoals de maandstatistieken zijn de afbeeldingen op deze pagina momentopnamen, gebruikt in presentaties of nieuwsbrieven.

Gebruik 2019

Infographic van vijf afbeeldingen, elk een voor de jaren 2014/2015/2016/2017 en 2018. Elke afbeelding is een vergrootglas op een pagina, dat staat voor het aantal pageviews: het aantal keren dat een pagina is bekeken. Elk jaar is de afbeelding groter, naar verhouding van het gemiddelde aantal pageviews voor alle pagina's van noraonline.nl samen: 13489/maand in 2014, 15793/maand in 2015, 18179/maand in 2016, 20585/mnd in 2017 en 25966/mnd in 2018.
Gemiddeld aantal paginaweergaven per maand.

Gebruik 2018

Infographic van vijf klokken, elk een voor de jaren 2014/2015/2016/2017 en 2018. Elk jaar is de klok groter, naar verhouding van de totale tijd die bezoekers van noraonline.nl hebben doorgebracht op de site in die periode: gemiddeld 30 werkdagen/mnd in 2014, 36 werkdagen/mnd in 2015, 41 werkdagen/mnd in 2016, 46 werkdagen/mnd in 2017 en 59 werkdagen/mnd in 2018.
Grafische weergave van de totale tijd die bezoekers gezamenlijk op de website noraonline.nl hebben doorgebracht per maand in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. De getallen zijn maandgemiddelden, dus totale tijd op de website / aantal maanden in de meetperiode.

Gebruik 2017

Infographic van vijf mannen, elk een voor de jaren 2014/2015/2016/2017 en 2018. Elk jaar is de man groter, naar verhouding van de gemiddelde aantal maandelijkse unieke bezoeken op noraonline in die periode: 3657/mnd in 2014, 4164/mnd in 2015, 5131/mnd in 2016, 6489/mnd in 2017 en 8783/mnd in 2018.
Grafische weergave van het gemiddeld aantal unieke bezoeken op noraonline in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Een bezoek geldt als een uniek bezoek als de wiki de combinatie van ip-adres, device en eventuele cookies niet herkent van een eerder bezoek in de aangegeven periode.

Gebruik 2016

Gebruik 2015