Gebruik wiki

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Een belangrijk criterium voor elk kennisplatform is de mate waarin het gebruikt wordt: verzamelen we alleen kennis, of delen we die met elkaar en passen we het ook weer toe in de dagelijkse praktijk? Welke doelgroepen en domeinen bereiken we samen en welke witte vlekken zijn er nog? Antwoord geven op deze vragen is en blijft moeilijk. Het is tenslotte niet altijd te meten en waar dat wel zo is, moet je je afvragen of de inspanning opweegt tegen de resultaten.

Op deze pagina's geven we inzicht in alle informatie die we hebben wat betreft het gebruik van de wiki noraonline.nl, de online verzamelplaats van kennis voor de NORA Familie. Via de open source tool Matomo houden we statistieken bij, zoals welke pagina's het meest bezocht worden, wanneer de website het meest gebruikt wordt en uit welk land de bezoekers komen. Bezoekers zijn hierbij niet naar een ip-adres te herleiden en in de rapportages delen we alleen geaggregeerde informatie. Naast gebruiksstatistieken houden we ook de gebruikerstevredenheid bij en delen de resultaten hier.

Gebruiksstatistieken[bewerken]

In maart 2012 is de NORA-wiki live gegaan, maar het gebruik ervan zijn we pas vanaf 2014 gaan bijhouden en analyseren, doorgaans per kwartaal of halfjaarlijks. Vanaf 2016 worden de statistieken maandelijks bijgehouden en periodiek aangeleverd door de leverancier van de wiki. We publiceren die zo snel mogelijk.
Net zoals de maandstatistieken, zijn de afbeeldingen op deze pagina momentopnamen, gebruikt in presentaties of nieuwsbrieven.

In de grafiek hieronder staat het gemiddelde aantal unieke bezoekers per maand van NORA online, vanaf 2014 tot en met 2023.
De Corona-periode (2020 t/m 2021) kan je terugzien als een "dip" in de verder gestage groei van het gebruik.

Grafiek die het aantal unieke bezoekers per maand van NORA Online per jaar weergeeft

Gebruik 2024[bewerken]

Gebruik 2023[bewerken]

Gebruik 2022[bewerken]

Gebruik 2021[bewerken]

Gebruik 2020[bewerken]

NB: deze presentaties zijn nog niet definitief gereed, er moet nog een slag gedaan worden om ze toegankelijke te maken. De onderliggende (excel-) data en de presentatie in oorspronkelijk format (.ppt) zijn voor publieke organisaties of voor non-commerciële doeleinden op te vragen bij NORA Beheer.

De gebruikte infographics zijn als .png te bekijken en te downloaden op de pagina Infographics Gebruik wiki

Presentatie Gebruik 2019[bewerken]

NB: deze presentaties zijn nog niet definitief gereed, er moet nog een slag gedaan worden om ze toegankelijke te maken en de analyse per thema en elementtype ontbreekt nog. De onderliggende (excel-) data en de presentatie in oorspronkelijk format (.ppt) zijn voor publieke organisaties of voor non-commerciële doeleinden op te vragen bij NORA Beheer.

De gebruikte infographics zijn als .png te bekijken en te downloaden op de pagina Infographics Gebruik wiki.

Gebruik eerdere jaren[bewerken]

Gebruikerstevredenheid[bewerken]

Als eerste stap om de gebruikerstevredenheid te meten is de vraag 'was dit nuttig' rechts onderin beeld bij bezoek aan de noraonline toegevoegd. In de grafiek hiernaast kan je de respons in de vorm van ja of nee op deze vraag vinden. Deze informatie geeft ons een algemene indicatie van de tevredenheid van onze gebruikers. En het helpt ons om pagina's te selecteren die toe zijn aan een update of een verbeterslag.

In deze grafiek zijn per kwartaal van 208 t/m Q2 2019 de frequentie te zien van de gegeven antwoorden op de vraag "Was dit nuttig?" die onderaan elke pagina op noraonline.nl staat. In rood zijn de antwoorden 'Nee' weergegeven, in groen daaronder de antwoorden 'Ja.' Het aantal 'ja's' is elk kwartaal ongeveer 300 (plus of min 5)Hhet aantal 'nee's' schommelt vergelijkbaar rond de 100.
Deze grafiek geeft de verdeling weer van de antwoorden 'ja' en 'nee' zoals die gegeven zijn op de vraag "was dit nuttig?" die onderaan elke pagina van noraonline staat. De verdeling is weergegeven als percentage en afgezet tegen de tijd. Te zien is dat het percentage ja schommelt tussen de 67 en 82 procent (in groen, onder in de grafiek) en het percentage nee tussen de 18 en 33 procent (in rood, bovenin de grafiek). Van november 2017 t/m juli 2018 is er geen duidelijke trend te zien, enkel schommelingen.

De tweede stap bestaat uit het houden van een onderzoek naar gebruikerstevredenheid noraonline. Wie de vraag op de website heeft beantwoord met 'ja' of 'nee' kunnen hun mailadres achterlaten als ze bereid zijn hieraan mee te werken. Doorgaans ontvangen zij in de maand hierna een vragenlijst van onze ICTU-collega's van de Internetspiegel.

Grafiek die de waardering van noraonline uitdrukt in het rapportcijfer dat 44 respondenten aan het gebruikerstevredenheidsonderzoek in 2018 hebben gegeven aan de website: 21 keer een 8, 15 keer een 7, 7 keer een 9 en 1 keer een 6. Met een gemiddelde cijfer van 7,77.
Waardering van de 44 respondenten die in 2018 het gebruikerstevredenheidsonderzoek hebben ingevuld, in de vorm van een rapportcijfer voor noraonline.