Gebruik wiki

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Infographic van vier mannen, voor elk van de jaren 2014/2015/2016 en q1+2 2017. Elk jaar is de man groter, naar verhouding van de gemiddelde aantal maandelijkse bezoeken op noraonline in die periode: 3663/mnd in 2014, 4361/mnd in 2015, 5676/mnd in 2016 en 7083/mnd in 2017.
Grafische weergave verloop gemiddeld aantal bezoeken per maand op noraonline.

Een belangrijk criterium voor elk kennisplatform is de mate waarin het gebruikt wordt: verzamelen we alleen kennis, of delen we die met elkaar en passen we het ook weer toe in de dagelijkse praktijk? Welke doelgroepen en domeinen bereiken we samen en welke witte vlekken zijn er nog?

De komende jaren wil de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur steeds meer inzicht krijgen in die vragen. Op deze pagina delen we onze deelantwoorden met jullie. Een eerste stap daarbij is het inzichtelijk maken van de (online en offline) activiteiten en het aantal betrokkenen daarbij. Voor de NORA-wiki (=www.noraonline.nl = NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur website) is dat te vinden in de gebruiksstatistieken. De tweede stap bestaat uit het houden van een onderzoek naar gebruikerstevredenheid noraonline. De resultaten van dit onderzoek zullen o.a. via deze pagina gedeeld worden.

Gebruiksstatistieken

Infographic van een download-icoontje, elk een voor de jaren 2014/2015/2016 en de eerste kwartalen van 2017. De grootte van het icoontje is afhankelijk van het gemiddelde aantal downloads in de periode: 764/mnd in 2014, 697/mnd in 2015, 960/mnd in 2016 en 1189/mnd in de eerste twee kwartalen van2017.
Grafische weergave verloop gemiddeld aantal downloads per maand vanaf noraonline.nl

Vanaf 2016 worden de statistieken maandelijks bijgehouden en periodiek aangeleverd door de leverancier van de wiki. We zullen ze hier telkens publiceren. Net zoals de maandstatistieken zijn de afbeeldingen op deze pagina momentopnamen, gebruikt in presentaties of nieuwsbrieven.

Gebruik 2017

Gebruik 2016

Infographic van vier klokken, elk een voor de jaren 2014/2015/2016 en de eerste twee kwartalen van 2017. Elk jaar is de klok groter, naar verhouding van de totale tijd die bezoekers van noraonline.nl hebben doorgebracht op de site in die periode: gemiddeld 30 werkdagen/mnd in 2014, 36 werkdagen/mnd in 2015, 41 werkdagen/mnd in 2016 en 49 werkdagen/mnd in 2017.
Grafische weergave van de totale tijd die bezoekers gezamenlijk op de website noraonline.nl hebben doorgebracht per maand in 2014, 2015, 2016 en de eerste twee kwartalen van 2017. De getallen zijn maandgemiddelden, dus totale tijd op de website / aantal maanden in de meetperiode.
Infographic van vier mannen, elk een voor de jaren 2014/2015/2016 en de eerste twee kwartalen van 2017. Elk jaar is de man groter, naar verhouding van de gemiddelde aantal maandelijkse unieke bezoeken op noraonline in die periode: 3657/mnd in 2014, 4164/mnd in 2015, 5131/mnd in 2016 en 6376/mnd in de eerste twee kwartalen van 2017.
Grafische weergave van het gemiddeld aantal unieke bezoeken op noraonline in 2014, 2015, 2016 en de eerste twee kwartalen van 2017. Een bezoek geldt als een uniek bezoek als de wiki de combinatie van ip-adres, device en eventuele cookies niet herkent van een eerder bezoek in de aangegeven periode.
Infographic van vier afbeeldingen, elk een voor de jaren 2014/2015/2016 en de eerste twee kwartalen van 2017. Elke afbeelding is een vergrootglas op een pagina, dat staat voor het aantal pageviews: het aantal keren dat een pagina is bekeken. Elk jaar is de afbeelding groter, naar verhouding van het gemiddelde aantal pageviews voor alle pagina's van noraonline.nl samen: 13489/maand in 2014, 15793/maand in 2015, 18179/maand in 2016 en 21458/mnd in 2017.
Gemiddeld aantal paginaweergaven per maand.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen