Introductie NORA

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Hoe draagt NORA bij aan de maatschappij?[bewerken]

NORA versterkt, samen met de NORA Familie, het vermogen van de overheid om goede diensten te ontwerpen, die aansluiten bij de behoeften van burgers en bedrijven.

NORA helpt bij het ontwerp van overheidsdiensten als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken[bewerken]

Wij burgers willen en doen van alles tijdens ons leven. Daarbij krijgen we te maken met maatschappelijke vraagstukken die we niet zelf kunnen oplossen, maar alleen collectief kunnen aanpakken. We zien dan graag dat de overheid die vraagstukken oppakt in de vorm van diensten: van dijkbewaking tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering en van rechtsvervolging tot rechtsbijstand.

Diensten ontstaan echter niet vanzelf en komen ook niet kant-en-klaar uit een wetgevingsproces rollen: een goede dienst ontwerp je bewust, op basis van de (ervarings-)kennis uit een heleboel vakgebieden.

Architectuur is het vermogen om te ontwerpen[bewerken]

Architectuur is het vakgebied dat die kennis opzoekt, samenbrengt en integreert in één ontwerp, waarin de grote lijnen de details bepalen en niet andersom.
Het is een ondersteunende discipline, die je net als bijvoorbeeld inkoop of HR op verschillende niveaus kunt toepassen, van strategisch- tot tactisch- en operationeel niveau. Elke organisatie heeft de rol van architect nodig, zoals in elke organisatie het inkopen van noodzakelijke voorraden belegd wordt en het aannemen van nieuwe medewerkers.

En net zoals de rol van inkopers en HR-medewerkers sterk verschilt per organisatie, heb je ook heel verschillende architecten voor verschillende organisaties en taken. De een maakt het eindontwerp voor een stukje software, de ander ontwerpt processen binnen de eigen organisatie, kijkt naar de integratie van het applicatielandschap, of stroomlijnt de samenwerking in een keten.
Het detailniveau is telkens anders, maar de grote lijnen moeten nog steeds op elkaar aansluiten.

Steeds vaker gaan overheidsdiensten over de grenzen van overheidsorganisaties heen en kijkt een goede architect dus ook over die grenzen heen, op zoek naar zaken die in het ontwerp niet kunnen ontbreken. Wil je in de toekomst bijvoorbeeld informatie uitwisselen met een bepaalde sectorregistratie, dan moet het systeem dat je nu aanschaft al wel de juiste standaarden ondersteunen.
Voor het goed ontwerpen van diensten is dus ook steeds vaker kennisdeling tussen architecten nodig, over organisaties heen en over de bestuurslagen heen.

NORA Familie versterkt overheidsarchitecten in hun dagelijks werk[bewerken]

Om al die verschillende architecten bij elkaar te brengen is er de NORA Familie. Niet slechts als vrijblijvende community en vakvereniging, maar als de inhoudelijk eigenaren van een set van Nationaal bindende architectuurafspraken, die we samen beheren en door-ontwikkelen. Die set van afspraken is verplicht voor iedereen die publieke diensten ontwerpt of het ontwerp aanpast: architecten passen de afspraken toe in hun eigen organisatie en op hun eigen detailniveau.

Het is daarmee het nationale afsprakenstelsel over hoe de dienstverlening van de overheid is geregeld: nu en in de toekomst.

De afspraken zijn opgesteld vanuit de jarenlange ervaringen van architecten uit de hele publieke sector en gevoed door de kennis van specialisten op talloze onderwerpen. Zo profiteert de hele publieke sector van investeringen die elders met publiek geld zijn gedaan en de kennis die daar is opgebouwd. En zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden. NORA versterkt daarmee de kwaliteit en de slagkracht van architecten.

De afspraken zijn ook stevig gegrond in onze democratische rechtsstaat. Zo helpt NORA de architecten in hun dagelijkse werk focus te laten houden op de behoeften van burgers.