Burgers en bedrijven

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beschrijving: Alle belanghebbenden van overheidsdienstverlening in de ruimste zin van het woord.


Gebruikte synoniem(en): Persoon Natuurlijke persoon Niet-natuurlijke persoon Rechtspersoon
Bron: Werkgroep NORA Architectuur Principes
Vastgesteld in: NORA Gebruikersraad/2022-06-07
Toelichting: Daarmee is het in feite een verkorte schrijfwijze voor: burgers, bedrijven, instellingen, intermediairs en hun gemachtigden.
Zo kan in deze context een statushouder gezien worden als een burger.

Vanuit de GDI-Architectuur wordt dit begrip gevolgd, maar kan in oudere documenten nog een afwijking voorkomen. Verschillende termen worden gebruikt om de afnemers van overheidsdiensten te duiden zoals afnemers, burgers, bedrijven e.a. Vaak geven deze geen eenduidige volledig dekkende duiding van de bedoelde groep. De GDI-Architectuur hanteert daarom (inmiddels) meestal de termen “persoon” of “NP en NNP” of “Natuurlijk persoon en Niet Natuurlijk Persoon” om die doelgroep te duiden. Deze termen kunnen ook los van elkaar voorkomen om een deel van de populatie te duiden.

Daarnaast loopt de discussie in hoeverre overheidsorganisaties "diensten" verlenen aan andere overheidsorganisaties. Voor sommigen wordt dat gezien als "samenwerken" en niet als dienstverlenen. Wel lijkt er overeenstemming te zijn dat de principes van dienstverlening aan burgers en bedrijven ook kunnen gelden voor de overheidsorganisaties onderling.

In de context van overheidsdienstverlening wordt het woord "klant" doorgaans vermeden: burgers en bedrijven hebben immers geen vrije keuze wat betreft deze dienstverlening. Op dat punt wijkt het principieel af van private dienstverlening.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja

Is gerelateerd aan
GDI-Architectuur (GA)