Burgers en bedrijven

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Met de term ‘burgers en bedrijven’ bedoelen we alle belanghebbenden van overheidsdienstverlening in de ruime zin van het woord. Zo moet in deze context een statushouder gezien worden als een burger en een overheidsinstelling als een bedrijf.

Bron: Werkgroep NORA Architectuur Principes
Vastgesteld in: niet vastgesteldWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja


Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Begrippen
Meer Begrippen bekijken:
Alle Begrippen in review