Wijzigingsproces NORA

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenNORA verwelkomt reacties om nog beter te voldoen aan de gebruikerswensen. Tenslotte bestaat de NORA uit gedeelde afspraken en gedeelde kennis, die actueel en relevant moeten blijven. We staan daarom altijd (24 x 7) en voor iedereen open voor wijzigingen!

Je kunt je wijzigingsvoorstel naar ons mailen (nora@ictu.nl), of rechtstreeks reageren in de wiki. NORA Beheer pakt vervolgens je wijziging op en kijkt of er extra stappen nodig zijn. Toevoegingen, zoals praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar externe bronnen, kunnen meestal direct worden goedgekeurd en online gezet. Inhoudelijke wijzigingen hebben wat meer voeten in de aarde, omdat we eerst zeker moeten zijn dat de wijziging breed gedragen wordt. Hieronder staat kort beschreven hoe we bepaalde types wijzigingen aanvliegen. Heb je twijfels over de impact van je wijziging, of wil je zeker weten dat we er snel mee aan de slag gaan, neem dan gewoon even contact op met NORA Beheer - daar zijn we voor.

Wijzigingen met kleine impact

Kleine wijzigingen in de wiki, zoals verbetering van spelfouten of formuleringen en het updaten van namen, kunnen door NORA Beheer direct worden doorgevoerd. Dat geldt ook voor toevoegingen in lijsten (gegevenswoordenboeken, informatiemodellen, praktijkvoorbeelden enz.). Een voorstel hiervoor dat via de wiki binnenkomt wordt even gecontroleerd en vervolgens goedgekeurd. Voorstellen per mail worden zo snel mogelijk uitgevoerd, afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Wijzigingen met beperkte impact

Denk hierbij aan een inhoudelijke wijziging van een principe of beschrijving, of de relaties daartussen. NORA Beheer zal voor de behandeling van dit voorstel een conceptpagina aanmaken waarin de voorgestelde wijziging is verwerkt. Dit concept wordt voor een bepaalde periode ter review gepubliceerd. Gebruikers kunnen op de bijbehorende overlegpagina commentaar leveren. Na sluiting van de reviewperiode maakt NORA Beheer een voorstel voor wijziging op basis van de synthese van de gevoerde discussie. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de NORA Gebruikersraad.

Wijzigingen met grote impact

Hierbij gaat het om wijzigingen die betrekking hebben op de scope en opzet van NORA, zoals voorstellen om een nieuw onderwerp in NORA op te pakken of om uitgangspunten voor NORA aan te passen. Een dergelijk voorstel wordt ter beoordeling aan de Gebruikersraad voorgelegd. De Gebruikersraad bepaalt vervolgens om bijvoorbeeld het draagvlak onder gebruikers te onderzoeken, de impact op NORA te bepalen, een plan van aanpak te ontwikkelen, etc. De Gebruikersraad besluit of en hoe in de ontwikkelagenda van NORA invulling gegeven wordt aan het voorstel. De wijziging wordt verder opgepakt door een werkgroep en het resultaat wordt via het reviewproces geborgd.

Acceptatieproces wijzigingen

Het is belangrijk dat de informatie op NORA feitelijk klopt. Daarom controleren de beheerders van de NORA dagelijks de wijzigingen die zijn aangebracht door de gebruikers. De beheerders zorgen ervoor dat:

 • Spam direct wordt verwijderd van de site.
 • Er bij inhoudelijke wijzigingen altijd contact wordt opgenomen met de eigenaar van de pagina om de wijzigingen te controleren.
 • Wij contact opnemen met de gebruiker als wij meer informatie willen over de wijziging of toevoeging aan de pagina.

Voor het controleren van de inhoud houden de NORA beheerders het volgende proces aan:


"Een stappenoverzicht van het acceptatieproces bij inhoudelijke wijzigingen dat beheerders van NORA doorlopen"
Figuur overzicht acceptatieproces wijzigingen

Reviewproces

Bij de oplevering van de beschrijving van een nieuw onderwerp in NORA wordt de inhoud daarvan via een reviewproces afgestemd met de NORA Gebruikersraad en andere geïnteresseerden. Doel van dit proces is een NORA die breed gedragen wordt en kennis bevat van veel betrokkenen, omdat gebruikers en andere experts hun inbreng hebben gegeven. Het reviewproces verloopt als volgt:

 1. De leden van de werkgroep hebben gezamenlijk een RFC beschreven, conform de wens van de Gebruikersraad, en leveren hun eerste concept op.
 2. De NORA Gebruikersraad stemt af of dit concept aansluit bij de doelstelling en rijp is voor een publieke review.
 3. De werkgroep verwerkt het commentaar van de Gebruikersraad en gaat bij instemming van de Gebruikersraad over tot publieke review.
 4. NORA Beheer stelt de conceptversie beschikbaar voor publieke review en begeleidt het reviewproces. De leden van de Gebruikersraad, NORA Beheer en de leden van de werkgroep brengen de review onder de aandacht van hun netwerk, onder andere via de NORA community, zodat alle geïnteresseerden een kans hebben om bij te dragen aan de eindversie. Lezers kunnen hun commentaar indienen via een reviewformulier.
 5. De werkgroep en de reviewers spreken het reviewcommentaar door (eventueel in een workshop) en maken afspraken over de verwerking van het reviewcommentaar.
 6. De werkgroep verwerkt de opmerkingen uit de reviews volgens de gemaakte afspraken en levert een bijgesteld concept op.
 7. Reviewers krijgen de gelegenheid om te reageren op de verwerking van hun commentaar.
 8. Er volgt een laatste afstemronde in de Gebruikersraad, om vast te stellen of de verwerking van opmerkingen tot het gewenste resultaat heeft geleid. De belangrijkste toetsvragen voor het verzamelen van feedback in deze ronde zijn: "Begrijp ik dit ook als ik het als buitenstaander lees?" en "Helpt dit de toepassing van NORA?".

Het eindresultaat van dit proces is een afgestemde tekst met separate verantwoording van wijzigingen ten opzichte van het eerste concept en verantwoording waarom wijzigingsvoorstellen niet zijn overgenomen. De wiki ontsluit hiermee altijd de geldige versie van NORA en biedt tegelijkertijd ruimte om wijzigingsvoorstellen voor te bereiden. Zie ook Versiebeheer NORA