Beveiliging

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Let op: Deze pagina moet nog herzien worden in het kader van het RFC Bindende architectuurafspraken 2022 dat per 1-1-2023 ingaat. Er is een backlog van informatieve pagina's die geraakt worden door deze ingrijpende veranderingen.

Help mee bij het herzien en actualiseren van deze pagina: nora@ictu.nl

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nlAandachtsgebieden beveiliging en het NORA-thema Beveiliging

Wat is beveiliging?

Beveiliging, of te wel integrale beveiliging, is het selecteren, implementeren en periodiek evalueren van een samenhangend stelsel van beveiligingsmaatregelen voor de beveiliging van de Te Beschermen Belangen op basis van risicomanagement1. Te Beschermen Belangen zijn personen, informatie, informatiesystemen, materieel, goederen, imago en objecten, waarbij in geval van compromittering, of de mogelijkheid van compromittering, nadelige gevolgen, of een risico daarop, kan ontstaan voor de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de primaire processen van de rijksoverheid, delen daarvan of voor andere belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries1.


Hiertoe bestaan de vakgebieden: fysieke beveiliging, personele beveiliging en informatiebeveiliging. Bij fysieke beveiliging is de scope de combinatie van informatie, materieel en personen. Bij personele beveiliging staat de bescherming van personen centraal. Bij informatiebeveiliging staat de bescherming van informatiebeveiliging centraal. Als we spreken over het thema Beveiliging in NORA bedoelen we informatiebeveiliging.


Informatiebeveiliging is het proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit, alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen3.


NORA Beveiliging is gericht op de samenwerking van overheden. Dit katern relateert beveiligingsdoelen, principes en eisen van de ISO 27002 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) aan architectuuroplossingen. De focus ligt daarbij op het ontwerpen en exploiteren van IT-systemen.ℹ️
Dit onderwerp heeft de volgende experts
Annemiekedewit, Joris Dirks

Semantische data voor dit onderwerp

Heeft expert
Gebruiker:Annemiekedewit, Gebruiker:JDirks
Laag binnen vijflaagsmodel
Is onderdeel van
Groepeert onderliggende onderwerpen
Is gerelateerd aan

Relaties

Past toe (GF)Wordt toegepast in (GF)De GF die dit toepast, wordt toegepast in (Onderwerp) De GF waar dit in wordt toegepast, past toe (Onderwerp) 

Wordt toegepast in

niets

Past toe

niets

Visualisatie (werkt nog niet goed)