Beveiliging/index

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersonen: Annemieke de Wit & Ruud de Bruin

Ruud.deBruijn@uwv.nl;annemieke.dewit@cip-overheid.nl

Grafisch overzicht relaties

Basisprincipe: BetrouwbaarBasisprincipe: VertrouwelijkAfgeleid principe: OnweerlegbaarheidAfgeleid principe: BeschikbaarheidAfgeleid principe: IntegriteitAfgeleid principe: VertrouwelijkheidAfgeleid principe: ControleerbaarheidThema TransactieThema ContinuïteitThema SysteemintegriteitThema Administratieve controleThema ScheidingThema FilteringThema ToegangThema Registratie, controle en rapporteringPrincipesEnEisenBeveiliging.png

Index

Beschrijvend Principes Eisen Patronen

Principes voor beveiliging

Thema Beveiliging/Continuïteit

Thema Beveiliging/Systeemintegriteit

Thema Beveiliging/Administratieve controle

Thema Beveiliging/Scheiding

Thema Beveiliging/Filtering

Thema Beveiliging/Transactie

Thema Beveiliging/Toegang

Thema Beveiliging/Registratie controle rapportering

Logging, monitoring en bedrijfscontinuïteit

Toegang

Encryptie

Koppelvlakken

Beschouwingsmodellen