Expertgroep Beveiliging

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersonen: Annemieke de Wit & Ruud de Bruin

Ruud.deBruijn@uwv.nl;annemieke.dewit@cip-overheid.nl

De werkgroep Beveiliging bestaat uit experts uit verschillende overheden en is in 2013 opgericht om beveiligingsdoelen, principes en eisen van de ISO-norm en de BIR te relateren aan architectuuroplossingen. In deze opzet was het doel te komen tot een aparte NORA Katern, Beveiliging. De conceptversies van deze Katern zijn voorgelegd aan het publiek. Inmiddels is afgestapt van losse Katernen binnen de NORA. De komende maanden zal besloten worden hoe de inhoud van Beveiliging het beste geïntegreerd kan worden in de NORA en gedeeld kan worden.

Omdat Beveiliging een thema is dat ook de komende jaren zal blijven spelen zal de Expertgroep en de bredere community over dit onderwerp blijven bestaan. Op de thema-pagina Beveiliging worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld, en wie betrokken wil worden of blijven kan zich aanmelden voor de Community Beveiliging via nora@ictu.nl.

Workshops met de werkgroep

In 2013 hebben sessies met de werkgroep plaatsgevonden. In onderstaande documenten staan overwegingen en wijzigingen met betrekking tot het katern Beveiliging, per sessie.

De werkgroep bestaat tot nog toe uit:

 • Jaap van der Veen (Belastingdienst)
 • Anita van Nieuwenborg (KING)
 • Carl Adamse (Ministerie van BZK)
 • Eric Brouwer (ICTU)
 • Frank Heijligers (Ministerie van BZK)
 • Freddie Muller (Waterschapshuis)
 • Gaston Lamaitre (Rijkswaterstaat)
 • Jan Mendrik (Ministerie van V&J)
 • Nathan Ducastel (VNG)
 • Ramses Sloeserwij (Politie)
 • Remco van Vliet (VNG)
 • Rinus Braak (Ministerie van EL&I)
 • Jan Breeman (BKWI)
 • Jule Hintzbergen (KING)
 • Ad van Etten (DUO)
 • Henk-Jan van der Molen (BZK)
 • Michel Wekema (provincie Groningen)
 • René Reith (provincie Zuid-Holland)

Begeleiding namens NORA beheer is gedaan door:

 • Noortje Coppens (ICTU)
 • Joris Dirks (ICTU)