NORA Gebruikersraad/2021-09-16

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op donderdag 16 september 2021, 14.00-17.00 uur incl. borrel, locatie: n.t.b..
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) . Inloggen mogelijk vanaf 13.45 uur.

14.00 Opening en Mededelingen[bewerken]

 • Youetta de Jager is onze nieuwe secretaris van de NORA Gebruikersraad en stelt zichzelf voor (5 min.)
 • NORA en GEMMA zijn begonnen met een gezamenlijke community waarin beginnend overheidsarchitecten (minder dan 5 jaar ervaring) elkaar kunnen treffen. De eerste bijeenkomst was op 1 september, Marieke Vos praat de Gebruikersraad bij. (ter kennisgeving, 5 min., Marieke Vos)
 • Vanuit het bestaande thema Zaakgericht Werken wordt een Kennissessie georganiseerd op 21 september a.s. (ter kennisgeving, Ellen van der Steen). Het doel van de bijeenkomst is om te leren van elkaars ervaringen met Zaakgericht Werken en kennis te delen op noraonline. De doelgroep zijn actieve ontwikkelaars van Zaakgericht Werken (zoals architecten, adviseurs en projectleiders), die werkzaam zijn binnen de overheid.
 • Paul Zeef (BZK, portefeuillehouder NORA) sluit aan vanaf 15.30 uur (ter kennisgeving)

14.25 Voorstel door (nieuw lid) Jan van Gelder van GeoNovum[bewerken]

(ter besluitvorming, 10 min.)

GeoNovum en NORA willen een structurele samenwerking aangaan om het bestaande thema Geo in de NORA verder te beheren, waarvan de Nationale Geo Informatie Infrastructuur (NGII) onderdeel zal zijn. Jan van Gelder stelt zich voor en verzoekt om goedkeuring op zijn toetreding.

14.35 Afstemming BIO, ISOR en thema Beveiliging[bewerken]

(ter discussie / besluitvorming, 30 min., Glenn Lutke Schipholt (Logius))

Er is behoefte aan nadere afstemming tussen de BIO, de BIO-themadocumenten die ontsloten worden via ISOR (Information Security Object Repository) en het thema Beveiliging. Het NORA thema Beveiliging is al enkele jaren niet meer actief beheerd en veroudert dus snel. Het dateert namelijk nog van vóór de invoering van de BIO.

De afgelopen jaren zijn door het CIP wel zogenaamde BIO-themadocumenten ontsloten op noraonline in ISOR (Information Security Object Repository). De samenhang tussen deze kennisbronnen ontbreekt echter nog.

In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform en NORA als praktisch afwegingskader

15.05 Statusupdate en voortgang AI & Algoritmen[bewerken]

(ter kennisgeving, 10 min., Nadeem Taverne / Louise de Jong)

Louise praat ons bij over de status, voortgang en vooruitblik op AI & Algoritmen als nieuw thema in NORA.

In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform en NORA als praktisch afwegingskader

15.15 Open Source Software (OSS) in ontwerp van overheidsdiensten[bewerken]

(ter inspiratie, Koos Steenbergen, 20 min.) Gaat in op de actuele stand van zaken in Open Source ontwikkelingen en beleid en de implicaties van het kabinetstandpunt april ’20 ‘open, tenzij’ Er is al een eerste aanzet gemaakt om Open Source Software (OSS) in ontwerp van overheidsdiensten als apart Onderwerp op te nemen in noraonline. Zie ook de Toolbox op Pleio.nl en de onderstaande bijlagen (pdf):

In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform en NORA als praktisch afwegingskader

15.35 Netwerkpauze[bewerken]

We gaan uit elkaar in een paar kleinere groepen. Vragen om te bespreken:

 • Welk doel willen we als leden van de NORA Gebruikersraad bereiken?
 • Waar staan we nu?
 • Wat en hoe leren we van elkaar?
 • Hoe wordt de achterban op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de NORA?

16.00 Voortgang doelen en AP’s: verzoek wijzigingsvoorstel in publieke review te brengen[bewerken]

(ter besluitvorming, 25 min, Robert van Wessel (ICTU)

In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform en NORA als praktisch afwegingskader

16.25 Stand van zaken GDI / GO[bewerken]

(15 min, Tom Peelen van het PBPL) Een oproep aan de leden / achterban om te helpen met de uitwerking van het onderdeel Toegang van GO.

In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform

16.40 Verslag en actiepuntenlijst[bewerken]

(ter vaststelling)

Zie verslag

Actiepuntenlijst[bewerken]

Voor de komende vergadering zie onderstaande tabel.

Datum GR Actie Actiehouder Deadline
08-08-2021 Contacten naar de domeinen, dochters intensiveren Secretaris GR Nvt
08-06-2021 Vraag uitzetten in de NORA Community wie contacten heeft bij ITU en ETSi, doorgeven aan Paul Zeef Secretaris GR 09-2021
06-04-2021 NORA Peer Review/ Autoriteit AC ICT en dochters betrekken bij de peer review Eric Brouwer 11-2021
06-04-2021 Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers om NORA opleidingsmateriaal te ontwikkelen. Graag de vragen die er zijn eerst uitzoeken. M.n. het juridisch aspect, eigenaarschap en concurrentiebeding zijn zaken die van belang zijn om een goed besluit te nemen. Ook moet er gekeken worden naar het onderhouden van dit materiaal. Is daar capaciteit voor vanuit de NORA? Eric Brouwer 01-11-2021. Op verzoek van Eric verschoven.
26-03-2021 NORA Beheer & GEMMA Beheer maken een snelle opzet om wat er al is over inclusie bij elkaar te zetten en in beide architecturen te delen. André Plat (VNG) 09-2021 stuk in de GR
06-06-2021 Inzichtelijk maken van het speelveld van overleg- en besluitvormingsgremia wat betreft de digitale overheid. Nadeem Taverne/ Geer Haas Nadeem geeft aan dat hij dit eind 2021 af heeft en in ieder geval vóórdat hij vertrekt.

Ga voor een volledig overzicht naar de lijst Actiepunten

Terugkoppeling door André Plat (VNG) over de actie dat NORA Beheer & GEMMA Beheer een snelle opzet maken om wat er al is over inclusie bij elkaar te zetten en in beide architecturen te delen.

16.50 W.v.t.t.k.[bewerken]

 • Voorraadagenda: heeft iemand nog aanvullingen?
 • Stand van zaken plaatsvervangend voorzitter
 • Vaststellen hoe besluitvorming binnen de GR plaatsvindt: voorstel door met het e-handje kenbaar te maken dat je niet instemt en wilt toelichten wat de reden daarvan is
 • Stand van zaken Jaarplan 2021: benodigde her-prioritering c.q. temporisering

17.00 Afsluiting[bewerken]