Voorspellen en signaleren van onderbrekingen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Let op: Deze pagina moet nog herzien worden in het kader van het RFC Bindende architectuurafspraken 2022 dat per 1-1-2023 ingaat. Er is een backlog van informatieve pagina's die geraakt worden door deze ingrijpende veranderingen.

Help mee bij het herzien en actualiseren van deze pagina: nora@ictu.nl

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Voorspellen en signaleren van onderbrekingen.png
Voorspellen en signaleren van onderbrekingen is een eis (Beheersmaatregel)

Status: Concept
Realiseert Afgeleid Principe: Beschikbaarheid

Thema: Beveiliging/Continuïteit
Bron: BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst),

BIR/ISO 27001:2005 10.2.2, 14.1, ISO 27001:2013 12.4

Eis: Probeer in IT-voorzieningen dreigende discontinuïteit van die voorzieningen te voorspellen dan wel te signaleren in een zo vroeg mogelijk stadium.

Realiseert

Voorspellen en signaleren van onderbrekingen realiseert het/de afgeleide principe(s):

Implicaties

De volgende implementatierichtlijnen zijn een uitwerking van Voorspellen en signaleren van onderbrekingen:

  1. Er worden standaard voorzieningen geïmplementeerd om de beschikbaarheid van IT-voorzieningen te bewaken op basis van aanwezigheidssignalen en gebruiksmetingen.
  2. Overschrijdingen van drempelwaarden worden doorgegeven aan een Event Console. Deze drempelwaarden kunnen een voorspellende (zoals aantal schrijffouten bij diskunits, vrije diskruimte) of een signalerende werking (er is daadwerkelijk sprake van een dreiging voor de continuïteit: de disk is vol) hebben.
  3. Er worden beperkingen opgelegd aan gebruikers en systemen ten aanzien van het gebruik van gemeenschappelijke resources (denk aan opslagcapaciteit, CPU-load, netwerkbandbreedte) zodat enkele gebruikers of een systeem niet een overmatig deel van resources kunnen opeisen en daarmee de beschikbaarheid van systemen in gevaar kunnen brengen.


Gerelateerde beschouwingsmodellen

De volgende beschouwingsmodellen zijn gerelateerd aan Voorspellen en signaleren van onderbrekingen: