Actueel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur via RSS.

Updates

De Ondersteuningsaanpak Zaakgericht Werken die VNG Realisatie in het kader van Agenda 2020 ontwikkeld heeft is op 9 februari live gegaan

14 februari 2018 - VNG Realisatie (voormalig KINGgemeenten) heeft de bestaande kennis bij gemeenten en in de GEMMA over Zaakgericht Werken uitgebouwd tot een gerichte ondersteuningsaanpak voor gemeenten. De ondersteuningsaanpak ondersteunt gemeenten bij de invoering van Zaakgericht Werken of kan helpen (inspireren) bij de doorontwikkeling.

Andere organisaties die inspiratie zoeken kunnen hier ook van meeprofiteren, door de publiek toegankelijke kennisbank en instrumenten.

De aanpak bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Online Leermodule: sta je als projectleider/ lid van het projectteam ZGW aan het begin van de (her)invoering van Zaakgericht Werken? Of start er een groot project voor doorontwikkeling of uitbreiding van de werkwijze? Dan neemt deze leermodule je, in je eigen tempo, stap-voor-stap mee door de instrumenten van de ondersteuningsaanpak. Je kunt je op ieder moment voor de module inschrijven. In de leermodule kom je tot een uitgewerkt Plan van Aanpak voor de invoering. Ook is er bijvoorbeeld aandacht voor het borgen van de werkwijze, het inrichting van een Zaaktype Catalogus, een opleidingsplan en de verschillende scenario's voor de inrichting van zaakgericht werken. Zie https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/zaakgericht-werken onder online leermodule.
 2. Instrumenten: een opleidingsplan, stappenplan ZTC, een sjabloon en voorzet voor werkafspraken, een quickscan, hardnekkige fabels en een document waarin inrichtings- en invoeringsscenario's worden besproken. In totaal zijn er meer dan 10 documenten en sjablonen beschikbaar. Ze komen ook voorbij in de Online Leermodule, maar zijn los te raadplegen voor iedereen die de leermodule niet volgt op https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/zaakgericht-werken.
 3. Kennisbank: een veel gehoord verzoek van gemeenten is 'ondersteun de onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van Zaakgericht Werken, bijvoorbeeld door best practices te delen'. Met de kennisbank faciliteren we dit. De kennisbank is al gevuld met voorbeelden van bijvoorbeeld gemeente Tilburg, Alphen aan den Rijn, Rotterdam en 's-Hertogenbosch. Dus laat je inspireren, en (zeker zo belangrijk), lever jouw bijdrage aan de kennisbank door documenten te mailen aan dienstverlening.realisatie@vng.nl.


Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 23 maart 2018

6 februari 2018 - Het Forum Standaardisatie houdt van 23 februari 2018 t/m 23 maart 2018 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik door overheden. De huidige consultatie betreft verschillende adviezen aan het Forum Standaardisatie, namelijk:

Pas toe of leg uit

 • Het advies om het versiebeheer van de standaard Digikoppeling (stelselstandaard voor gegevensuitwisseling) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst aan te passen;
 • Het advies om de standaarden NLCIUS (e-facturatie) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard Open API Specification (beschrijving van REST APIs) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard COINS (ICT standaard voor de bouw) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard NLCS (ICT standaard voor de bouw) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen.

Aanbevolen

 • Het advies om de standaard NLRS (ICT standaard voor de bouw) op de Aanbevolen’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard S/MIME (e-mail beveiliging) op de ‘Aanbevolen’ lijst te plaatsen.

Verduidelijking

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details over deze openbare consultatie www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie.

Van 23 februari tot en met woensdag 23 maart 2018 kunt u reageren door uw commentaar te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Het commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en wordt samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.


Mogelijke onderbreking toegankelijkheid noraonline in de week van 15-19 januari ivm spoedonderhoud

15 januari 2018 - In verband met de CPU kwetsbaarheden Meltdown en Spectre die recentelijk ontdekt zijn zal de hosting provider van de website noraonline.nl spoedonderhoud uitvoeren op al haar servers. De verwachting is dat dit gepaard gaat met een onderbreking van de dienstverlening, die hopelijk van korte duur zal zijn. Het onderhoud staat gepland in de week van 15-19 januari en zal binnen kantooruren worden uitgevoerd.

Mocht u de website niet kunnen bereiken, maar wel dringend bepaalde informatie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met nora@ictu.nl. Kan het even wachten, probeert u het dan op een later tijdstip nog een keer. Namens NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer alvast onze excuses voor het mogelijke ongemak.


Nieuwe versie Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR)

8 januari 2018 - Op 26 september 2017 is een nieuwe versie van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst vastgesteld, de BIR2017. De BIR2017 wordt per 1 januari 2018 van kracht voor alle nieuwe informatiesystemen. Het is aan de ministeries zelf om te bepalen op welke wijze de overgang van de BIR:2012 naar de BIR2017 voor de bestaande systemen zal verlopen.

De BIR is gepubliceerd in het Rijksportaal (alleen toegankelijk voor medewerkers van de Rijksoverheid) en zal op termijn ook in de EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst) worden opgenomen. Onderstaande tekst is overgenomen van het Rijksportaal:

Wat is de BIR, en waarom is de BIR opgesteld?

Informatiebeveiliging vormt een belangrijk kwaliteitsaspect van de informatievoorziening van de Rijksdienst. Het proces van informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. is een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. De BIR2017 helpt het lijnmanagement bij het nemen van die verantwoordelijkheid. De BIR2017 is allereerst een gemeenschappelijk normenkader voor de beveiliging van de informatie(systemen). Daarnaast concretiseert de BIR2017 een aantal normen tot verplichte operationele afspraken (rijksmaatregelen). Daardoor kunnen de bedrijfsonderdelen van de Rijksdienst erop vertrouwen dat gegevens die zij uitwisselen op een eenduidig minimumniveau zijn beveiligd. Verder wordt het ingewikkelde proces van risicomanagement met de BIR2017 vereenvoudigd doordat op basis van de generieke schades en dreigingen voor de Rijksoverheid standaard basisbeveiligingsniveaus (BBN’s) zijn gedefinieerd met bijbehorende beveiligingseisen. Voor de herkenbaarheid binnen en buiten de Rijksoverheid is de BIR2017 volledig gebaseerd op de internationale ISO-standaard 27002; de beheersmaatregelen (controls) uit de standaard zijn letterlijk in de BIR2017 overgenomen. Dit vergemakkelijkt onderlinge samenwerking en afstemming met

Transitie van de BIR:2012 naar de BIR2017

De BIR2017 wordt per 1 januari 2018 van kracht voor alle nieuwe informatiesystemen. Het is aan de ministeries zelf om te bepalen op welke wijze de overgang van de BIR:2012 naar de BIR2017 voor de bestaande systemen zal verlopen. De ministeries moeten uiterlijk per 1-1-2019 inzichtelijk hebben gemaakt wanneer ze voor welke informatiesystemen overstappen. Voor de informatiesystemen die de transitie nog niet hebben ondergaan, blijft de BIR:2012 van toepassing. De ministeries houden bij het opstellen van de planning van de transitie zelf rekening met het op tijd alloceren van capaciteit en budget voor 2018 en verder. Omdat de BIR:2012 en de BIR2017 beide gebaseerd zijn op de ISO-standaard 27002 mag verwacht worden dat de inspanning die nodig is om de veiligheid van de informatiesystemen op niveau te krijgen, beheersbaar is.


Update pagina Core Vocabularies inclusief interessepeiling Core Public Events Vocabulary

6 december 2017 - De pagina Core Vocabularies is geüpdate naar aanleiding van een verzoek van ISA2 aan iedereen die interesse heeft in een Core Vocabulary over Public Events om dat aan hen te laten weten vóór 5 januari 2018. Naast de link naar de interessepeiling zijn links naar de zes huidige Core Vocabularies toegevoegd aan de pagina.


In eerste helft van 2018 drie bijeenkomsten Overheid Mobility Overleg.

5 december 2017 - De Themasessie Digitale Mobiliteit van 14 november 2017 heeft drie onderwerpen opgeleverd waar de groep het komende half jaar mee verder wil:

 • Hoe besluit je of je een app nodig hebt of niet en welke kaders hanteer je daarbij?
 • Richtinggevende principes over mobility zijn er nog niet echt, daar is wel behoefte aan, dus hoe komen we daartoe en hoe passen die dan in de context van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur?
 • Hoe kun je toch mobiel werken zonder gebruik van internet, dus op plekken waar online gaan geen optie is?

In drie sessies van het Overheid Mobility Overleg (OMO) komt telkens een casus centraal te staan die gelinkt is aan een van deze onderwerpen. Met intervisiemethoden pellen we de casus verder af en helpen elkaar antwoord te geven op de onderliggende vraag. De data voor deze sessies wordt in overleg met de deelnemers bepaald, dus laat het even weten als u deel wilt nemen aan één of meerdere sessies via omo@ictu.nl


Eerste workshop gegevensmanagement goed bezocht, aanzet voor NORA thema Gegevensmanagement.

16 oktober 2017 - Op 3 oktober was er een workshop gegevensmanagement om te bepalen in hoeverre de kennis over gegevensmanagement in GEMMA een goede basis is voor een generiek NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur thema Gegevensmanagement"Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat afnemers in een organisatie (of keten) op een veilige manier, op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit beschikken” en welke vervolgstappen nodig zijn om zo'n thema in te richten. Besloten is om naast de GEMMA katernen ook kennis vanuit andere domeinen mee te nemen en dit te ordenen naar mate van behoefte: welke kennis is op NORA-niveau nodig om als organisatie tot een overkoepelend gegevensmanagement te komen? De gloednieuwe NORA Expertgroep Gegevensmanagement, voornamelijk gevuld door de aanwezigen bij de workshop, zal de komende tijd aan het werk gaan om die vraag te beantwoorden.


Kraamvisite ZiRA was een gezellige en inspirerende middag

25 september 2017 - De kraamvisite van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie bij de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) was een succes: met zo'n 20 mensen hebben we kennis gemaakt, kennis gedeeld en nagedacht over de ontwikkeling van een bredere referentiearchitectuur voor de zorg. De presentaties en een verslagje zijn terug te vinden op ziraonline, de foto's en wat reacties van de aanwezigen staan hier:


Reviewverzoek nieuw concept AP16/AP17

15 september 2017 - Er ligt in het kader van Afgeleide Principes Revisited een conceptvoorstel om AP16 en AP17 te vervangen door een concreter gedefinieerd AP17. Het concept is geschreven op basis van een aantal bijeenkomsten en feedbackrondes vanuit het Nationaal Archief, KING en ICTU en ligt nu voor ter openbare consultatie.

We roepen alle geïnteresseerden in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur op het concept te lezen en hun feedback te mailen of in de wiki te plaatsen. Afhankelijk van de reacties komt er een nieuw concept of een formeel wijzigingsverzoek aan de NORA Gebruikersraad.


Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 13 september 2017

3 augustus 2017 - Het Forum Standaardisatie houdt van 1 augustus 2017 t/m 13 september 2017 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik door overheden. De huidige consultatie betreft verschillende adviezen aan het Forum Standaardisatie, namelijk:

 • Het advies om de standaarden STIX en TAXII op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaarden OData en NLRS op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen;
 • Het advies om de standaard OAI-PMH 1.0 van de ‘pas toe of leg uit’ lijst naar de lijst aanbevolen standaarden te verplaatsen;
 • Het advies om de standaard Dimensions van de ‘pas toe of leg uit’ lijst te verwijderen;
 • En het advies om de beschrijvingen van de toepassingsgebieden van XBRL, OAI-PMH, SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, TLS, HTTPS en HSTS aan te passen.

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details over deze openbare consultatie www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie.

Tot en met woensdag 13 september 2017 kunt u reageren door uw commentaar te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Het commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en wordt samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.


Verwijzingen naar regelhulp betrouwbaarheidsniveaus eIDAS opgenomen in wiki

26 juli 2017 - Het bureau Forum Standaardisatie en RVO hebben een online tool gemaakt die je helpt te besluiten welk betrouwbaarheidsniveau gewenst is voor een dienst (nieuwsbericht). Links naar deze regelhulp zijn inmiddels opgenomen op een aantal relevante pagina's, waaronder die van de eIDAS verordening en eID.

Heeft u ook een tip die de informatie in de wiki kan verrijken? We horen het graag op nora@ictu.nl.


Storing noraonline 25 juli 2017 verholpen

25 juli 2017 - Door een probleem met de servers was noraonline.nl in de ochtend van 25 juli tijdelijk niet te bereiken. Om iets voor twaalf is de storing verholpen, waardoor de website weer bereikbaar werd. Onze excuses voor het ongemak, we doen ons uiterste best storingen als deze te voorkomen.


Wijziging Afgeleide Principe 19 (van Perspectief afnemer naar Perspectief gebruiker) geïmplementeerd

28 juni 2017 - AP 19 van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is op 28 juni gewijzigd in het kader van Afgeleide Principes Revisited. Het betreft de implementatie van het Request for Change AP19 (PDF, 35 kB) dat in de NORA Gebruikersraad van 17 januari 2017 is goedgekeurd. U vindt de nieuwste versie op de pagina Perspectief gebruiker, de oude versie blijft altijd terug te lezen via de link http://noraonline.nl/index.php?title=Perspectief_afnemer&oldid=21499 of via het tabblad Geschiedenis.

Wat is er gewijzigd?

Het hele principe is geactualiseerd, van titel en stelling tot rationale, implicaties en voorbeelden. In het bijzonder is de term 'afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.' vervangen door 'gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem' en wordt het belang van betrokkenheid van de gebruikers gedurende de hele life cycle van de dienst benadrukt.

Verder is het principe nu actief geformuleerd, zijn de implicaties beter uitgewerkt en zijn er nieuwe voorbeelden toegevoegd. Het vernieuwde principe helpt bij het realiseren van vier basisprincipes: BP1:Proactief, BP3:Toegankelijk, BP5:Gebundeld en BP10:Ontvankelijk.

Waarom deze wijziging?

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Community gaf dit principe de hoogste prioriteit in de actualisatieslag Afgeleide Principes Revisited. In een eerste workshop zijn negen pijnpunten benoemd (PDF, 808 kB), waaronder de term 'afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.' en de passieve formulering die het te makkelijk maakte achterover te leunen wanneer de dienst eenmaal was opgezet. Perspectief 'gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem' zet de mens centraal die met de dienst moet kunnen werken, of dat nu een burger, een ondernemer of een ambtenaar is.

Wat betekent dit voor mijn praktijk?

De principes zoals die op noraonline staan zijn altijd de actueel geldende versie. Dat betekent dat ze als 'Pas toe of leg uit' richtlijn gelden voor de hele publieke sector: iedereen moet er rekening mee houden bij het maken van nieuwe (project-)architecturen en het (door-)ontwikkelen van voorzieningen. Maar ook bij het beheren en actualiseren van bestaande domein- of enterprise architecturen.

Natuurlijk is het logisch dat het even kan duren tot u de nieuwste versie kunt meenemen in projecten en documentatie die al (bijna) klaar is op het moment dat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur een wijziging implementeert. Probeer echter wel direct te kijken wat de impact voor het project of de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. zou zijn: misschien kunt u zonder al te veel inspanning meerwaarde behalen.

Als u vragen heeft of advies kunt gebruiken bij het bepalen van de impact in uw eigen praktijk dan mag u altijd contact opnemen met nora@ictu.nl.

Waarom houdt AP19 het zelfde nummer?

De wijzigingen van AP19 zijn geen inhoudelijke koerswijziging, maar een actualisatie en verduidelijking. De essentie van het principe blijft hetzelfde: een goede digitale dienst kun je alleen ontwerpen in interactie met de mensen die haar gaan gebruiken, of het nu een klantcontactfunctie is of een service van de ene overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. naar de ander.


De monitor open standaardenbeleid 2016 verwerkt in NORA-wiki

28 juni 2017 - Voor het derde jaar op rij heeft NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur de bevindingen uit de Monitor Open Standaardenbeleid, voor zover die betrekking hebben op generieke voorzieningen, overgenomen. Voor elke onderzochte standaard en bouwsteen zijn de bevindingen weergegeven op de eigen pagina in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en het overzicht voor het totaal is te vinden op Bouwstenen en gebruikte standaarden.

Monitor Open standaardenbeleid

De monitor open standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart in hoeverre het open standaarden beleid wordt toegepast binnen de Nederlandse overheid, volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe. Doel van dit beleid is om de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving te vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers te verkleinen. ICTU voert deze monitor uit in opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken, deze uitgave heeft betrekking op de periode juli 2015 tot juni 2016.

Standaarden en Bouwstenen

Voor de 37 in deze monitor behandelde standaarden geldt dat ze nog niet breed worden toegepast, terwijl er wel consensus is over de bijdrage die ze leveren aan de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving en leveranciers-onafhankelijkheid. Hiernaast wordt er van uit gegaan dat de ‘gangbare’ open standaarden worden toegepast.

De toepassing van open standaarden is de verantwoordelijkheid van afzonderlijke overheidsorganisaties. Maar zij maken veel gebruik van generieke voorzieningen. Voor de 36 belangrijkste bouwstenen is onderzocht in hoeverre de relevante open standaarden zijn toegepast, op Bouwstenen en gebruikte standaarden.


Wijzigingen Afgeleide Principes over Beveiliging geïmplementeerd

19 juni 2017 - Een aantal Afgeleide Principes van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zijn op 19 juni gewijzigd. Het betreft de implementatie van het Request for Change Beveiliging (PDF, 816 kB) dat in de NORA Gebruikersraad van 8 november 2016 is goedgekeurd.

Wat is er gewijzigd en waarom?

De Afgeleide Principes zijn beter in lijn gebracht met de internationale normen voor informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. (o.a. NEN-ISO/IEC 27001). In de oude set waren principes bovendien niet allemaal op hetzelfde niveau geformuleerd, sommige waren meer maatregelen dan eisen. De nieuwe set is breder en vormt de linking pin tussen de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Basisprincipes BP08 Vertrouwelijk en BP09 Betrouwbaar en de meer praktische eisen en maatregelen uit het thema Beveiliging.

Als nieuwe AP's zijn toegevoegd:

Gewijzigd:

De volgende AP's zijn geschrapt als Afgeleide Principes:

Met de geschrapte principes was inhoudelijk weinig mis, maar ze waren niet breed genoeg of op een te gedetailleerd niveau geformuleerd voor Afgeleide Principes. De inhoud van deze principes komt dan ook terug in de nieuwe principes, of op het niveau van Beheersmaatregelen, Beveiligingspatronen et cetera.

Wat betekent dit voor mijn praktijk?

De principes zoals die op noraonline staan zijn altijd de actueel geldende versie. Dat betekent dat ze als richtlijn gelden voor de hele publieke sector: wie een projectarchitectuur maakt, een voorziening ontwerpt, een domeinarchitectuur beheert of een enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. actualiseert in de publieke sector hoort te kijken of dit in overeenstemming is met de principes van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, op basis van Pas toe of leg uit. Bij projecten en documentatie die al (bijna) klaar zijn op het moment dat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wijzigt is het logisch dat het even kan duren voordat u de nieuwste versie kunt meenemen. Probeer wel te kijken wat de impact voor het project of de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. zou zijn: misschien kunt u zonder al te veel inspanning meerwaarde behalen.

Als u vragen heeft of advies kunt gebruiken bij het bepalen van de impact in uw eigen praktijk dan mag u altijd contact opnemen met nora@ictu.nl.

Waarom zijn de wijzigingen nu en op deze manier geïmplementeerd?

De implementatie van de wijzigingen heeft even geduurd, vooral omdat dit de eerste grote wijziging van Principes in jaren is. Het kennismodel en de wiki zelf zijn de laatste jaren doorontwikkeld en gegroeid, principes worden op meerdere plekken buiten de wiki overerfd en talloze architecten gebruiken ze in hun eigen praktijk. De impact van wijzigingen is kortom groot, dus we hebben de tijd genomen om de implementatie goed te doordenken en achter de schermen het een en ander aan te passen en voor te bereiden.

Nummering en toekomstige wijzigingen

Afgeleide Principes worden in de praktijk vaak aangeduid met hun nummer in plaats van hun naam of de stelling. Om te voorkomen dat onder hetzelfde nummer twee inhoudelijk verschillende principes bekend staan hebben we er voor gekozen om totaal nieuwe principes ook een nieuw nummer te geven.

Ook in de toekomst zullen we principes die inhoudelijk sterk veranderen als nieuwe principes toevoegen met een eigen ID (volgens het format AP+nummer). Principes die geactualiseerd worden (dus inhoudelijk over hetzelfde blijven gaan) houden wel hetzelfde nummer. In totaal hebben we dus nu 39 actuele principes: AP1 t/m AP34 en AP40 t/m AP44.

Status van AP's terug te zien op pagina's

Elk Afgeleid Principe heeft nu bovendien een eigenschap status actualiteit, die aangeeft of het actueel is, vervangen of in concept. Bij vervangen principes is de status direct boven in beeld te zien en staat een verwijzing naar pagina's waar de inhoud in terug komt. De volledige inhoud van het principe blijft verder staan op de pagina. Zo kan wie de oude principes toepast of overerft zelf bepalen op welk moment hij overschakelt van de oude naar de nieuwe set.

Automatische overerving gaat gewoon door

Wie de principes automatisch overerft via het NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Dashboard krijgt de nieuwe versie van alle Afgeleide Principes direct aangeboden om over te nemen. Voor alle principes zijn de Eigenschap:Status actualiteit en Eigenschap:Status toelichting toegevoegd. Op basis van deze eigenschappen wordt bij noraonline de weergave in overzichten bepaald (alleen actuele principes worden standaard getoond) en is de status vervallen extra gemarkeerd. De nieuwe principes staan als het goed is ook gelijk klaar in het dashboard.


Technische problemen noraonline (databasefout) opgelost

15 juni 2017 - De databasefout die afgelopen dinsdag veelvuldig optrad op noraonline (en gemmaonline) lijkt inmiddels opgelost. De leverancier heeft de oorzaak van het probleem gevonden en de fix is vanochtend live gegaan.

Als het goed is zult u dus geen foutmeldingen meer krijgen tijdens uw bezoek aan noraonline. Is dat wel het geval, neemt u dan alstublieft even contact op met nora@ictu.nl.


Technische problemen noraonline (databasefout) in onderzoek

14 juni 2017 - Op 13 juni hebben veel van onze bezoekers technische problemen ondervonden bij het laden van pagina's op noraonline.nl: in plaats van de pagina werd een foutmelding getoond die begint met 'A database error has occurred.' Dit issue is bij ons bekend en wordt door de leverancier onderzocht. Helaas is de precieze oorzaak nog niet gevonden, maar de frequentie van de problemen is wel afgenomen. We hopen dat de overlast hiermee beperkt blijft en vragen u om uw begrip.

Workaround

Op het moment dat databasefout optreedt kunt u de pagina herladen (F5), in bijna alle gevallen zal de pagina dan goed laden.

Wanneer dit niet zo is, of u de fout in korte tijd meerdere keren tegenkomt, verzoeken we u contact op te nemen met nora@ictu.nl. We gebruiken die melding dan voor de diagnosticering en om met de leverancier een permanente oplossing te vinden.


Een gebruikerssurvey over de NORA wiki is uitgestuurd

13 juni 2017 - Vandaag is een gebruikerssurvey over de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wiki uitgestuurd, als onderdeel van een gebruikersonderzoek. Het doel van dit gebruikersonderzoek is om de behoeftes van gebruikers te peilen, zodat wij daarop verbeteringen kunnen afstemmen. Verbeteringen die binnen het Jaarplan en budget passen zullen we zo snel mogelijk oppakken, grotere verbeteringsvoorstellen zullen we als input bij het opstellen van het Jaarplan 2018 meenemen. Zoals u van ons gewend bent zullen de conclusies van het onderzoek publiek gemaakt worden, via de pagina Gebruik wiki.

Naar wie is deze survey verstuurd?

De afgelopen tijd stond de vraag ‘was dit nuttig?’ onderaan de pagina's van deze website. Als u hier ja of nee op hebt geantwoord is u gevraagd uw mailadres achter te laten. Iedereen die dit heeft gedaan heeft een uitnodiging gekregen om mee te doen aan de survey.


De antwoorden op de vraag of dit nuttig was zijn op zichzelf ook al aanleidingen voor ons om te controleren of er verbeteringen aan een pagina nodig zijn. Mailadressen die nu nog worden achtergelaten worden in fase 3 van het onderzoek meegenomen, waarin diepte-interviews met representatieve bezoekers worden afgenomen.


Meer informatie over het onderzoek gebruikerstevredenheid kunt u vinden op:Gebruikersonderzoek_NORA Bij vragen kunt u contact opnemen met nora@ictu.nl, we helpen u graag.


De Nederlandse Loonaangifteketen wint de ASAP Individual Alliance Excellence Award 2017

6 mei 2017 - Op 28 februari 2017 werden in San Diego (California, Verenigde Staten) de prijzen uitgereikt voor de beste allianties van organisaties. De Nederlandse Loonaangifteketen (Belastingdienst, UWV en CBS) won de ASAP Individual Alliance Excellence Award, een mooie beloning voor het opbouwen èn onderhouden van een succesvolle samenwerking. De Loonaangifteketen mag zich hiermee met recht een van de wereldwijde koplopers en innovators noemen als het gaat om organisatie-overstijgende samenwerking en alliantiemanagement. Zeker binnen de publieke sector: het was de eerste publiek-publieke samenwerking ooit die een Individual Alliance Excellence Award mocht ontvangen.

De ASAP Alliance Awards

Slide uit jurypresentatie over de Loonaangifteketen, de logo's van ASAP en de organisaties binnen de Loonaangifteketen (Belastingdienst, UWV en CBS) en de tekst WHY IT ROCKS: -Overcame a difficult start through application of alliance practices, -Continuous renewal in collaborative and ecosystem thinking, -Established a precedent and model for collaboration within Government
Juryoordeel

De Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP) is een wereldwijde organisatie van professionals die zich bezighouden met het bouwen en onderhouden van allianties tussen organisaties. Samenwerking in strategische allianties wordt voor bedrijven, maar ook voor overheidsorganisaties, steeds belangrijker. De ASAP is een kennisnetwerk van professionals en verspreidt best practices en nuttige tools om allianties succesvol te maken. Naast leden kent de organisatie dan ook een indrukwekkende lijst met partners, waaronder grote merknamen als Cisco, Dell, Xerox, IBM, Citrix en HuaWei. De ASAP-awards zijn in het leven geroepen om jaarlijks aandacht te geven aan de goede voorbeelden uit de wereldwijde praktijk.

Juryrapport en concurrenten

Op basis van cases die de leden instuurden zijn drie genomineerden gekozen in de categorie Individual Alliance Excellence: naast de Loonaangifteketen waren dat een alliantie in de farmaceutische industrie om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen (Bayer en Evotec) en de marktplaats voor zonne-energie op Rhode Island (National Grid en Energysage). Drie argumenten gaven de doorslag voor de jury: het overkomen van de moeilijkheden bij de start, de voortdurende evolutie in het denken over de samenwerking, en de voorbeeldfunctie die de keten kan vervullen voor samenwerking binnen de overheid.

Van moeizaam begin tot excellente samenwerking

Schema in vier kwadranten, elk getypeerd in een woord, een vraag en een tegenstelling: procedureeel - verschillende werkwijzen? - orde vs chaos / relationeel - onbekendheid met elkaar? - samen vs solo / cultureel - andere belangen? - wil vs weerstand / inhoudelijk - verschillende denkbeelden? - eens vs oneens
Aanpak die de Loonaangifteketen in de loop der jaren heeft ontwikkeld

Goede samenwerking gaat niet vanzelf. In 2006 en 2007 kende de Loonaangifteketen een zeer moeizame start en in 2007 was duidelijk dat de klassieke, op hiërarchie gebaseerde besturingsmodellen geen uitweg boden. Om de keten toch adequaat te kunnen besturen gingen Belastingdienst, UWV en CBS samen op zoek naar een nieuwe aanpak. Veel conferenties en gesprekken leidden tot succes: men stuurde niet meer alleen op kennis en procedures, maar investeerde ook in het verbeteren van de onderlinge relaties van de partners. Ook bleek het belangrijk om bij de besluitvorming meer rekening te houden met de individuele belangen van de partners en de culturele verschillen. Die brede aanpak creëerde het vertrouwen, het begrip en uiteindelijk de wil om met elkaar een pragmatisch samenwerkingsmodel vorm te geven. De gezamenlijke aanpak klinkt nu door in alle aspecten van de samenwerking: in het governance-model, de overlegvormen, de communicatie, de evaluaties, de rapportages, etc.

Wat de keten een goede kandidaat voor deze award maakte is dat de partners bereid waren de moeizaam geleerde lessen met anderen te delen. De basisprincipes en daarop gestoelde aanpak van de samenwerking in de Loonaangifteketen zijn al in 2013 beschreven in de publicatie ‘Ketens de Baas’ (PDF, 778 kB). In de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is dit vervolgens uitgewerkt tot het thema Ketensturing en ook de komende tijd zal dit thema weer geactualiseerd worden.

De samenwerking wordt namelijk constant vernieuwd binnen de Loonaangifteketen. Waar eerst gedacht werd in relatief lineaire en sequentiële begrippen als 'keten' is de laatste jaren een evolutie ingezet richting een meer realistische metafoor die ruimte biedt aan de dynamische, organische en holistische praktijk: de Loonaangifteketen als voortdurend veranderend ecosysteem van burgers, werkgevers, softwareontwikkelaars, salarisadministrateurs, uitvoerders, afnemers en andere betrokken instanties. Eén van de gevolgen van dit andere perspectief is dat de toegevoegde waarde van stakeholders voor de Loonaangifteketen èn de hefbomen voor verbetering beter in beeld komen. De nauwere samenwerking met stakeholders die daarmee ontstaat zorgt voor impulsen en initiatieven die het gehele ecosysteem krachtiger maken. De Loonaangifteketen is mede hierdoor wereldwijd tot een eigentijds voorbeeld van een succesvolle publieke strategische alliantie uitgegroeid.

Voor méér informatie over de loonaangifteketen zie: www.loonaangifteketen.nl


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 11 april 2017 gepubliceerd

5 mei 2017 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 11 april 2017 is gepubliceerd.


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten