Actueel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur via RSS.

Updates

Voor een overzicht van alle updates bekijk de pagina alle nieuwsberichten.


Familienieuws Mei 2020

29 mei 2020 - In deze nieuwsbrief nieuwsbrief (PDF, 881 kB) onder andere:

 • Het Informatiehuis Water is bezig om de Aquo-standaard als Linked Data beschikbaar stellen via een semantische wiki. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en gebruiksvriendelijkheid van de Aquo-standaard.
 • Business Rules Management (BRM) is een nieuw thema binnen de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. De groep Regelbeheer vraagt anderen om mee te denken en zelfs aan te sluiten bij de groep.
 • Cloud Computing is een thema in wording. Kennis, feedback en vragen zijn van harte welkom om dit thema verder te laten groeien. De pagina hiertoe vind je al in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.
 • En....wonderlijk nieuws vanuit het NORA-team zelf...

Belangstelling en inschrijven voor de nieuwsbrief? Kijk voor meer informatie op Nieuwsbrieven NORA.


Bijeenkomst Expertgroep Gegevensmanagement geannuleerd

17 maart 2020 - BIJEENKOMST GEANNULEERD I.V.M. CORONA-MAATREGELEN


Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg in internetconsultatie tot 7 april 2020

11 maart 2020 - Het eerste concept van het Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is van 10 maart tot 7 april 2020 beschikbaar voor feedback via internetconsultatie.nl. Naast het wetsvoorstel is ook de Memorie van toelichting daar te vinden.

De wet gaat zorgverleners verplichten om (patiënten-)gegevens onderling alleen elektronisch uit te wisselen, waarbij bovendien eisen gesteld kunnen worden aan techniek en taal. Het uiteindelijke doel is dat zowel patiënten als hulpverleners profiteren omdat relevante informatie sneller, veiliger en betrouwbaarder ter beschikking zijn op het moment dat iemand zorg nodig heeft.

Openbare informatiesessies in maart en op 1 april

Omdat dit een grote verandering betekent voor de zorgsector is er voor gekozen het wetsvoorstel al vroeg openbaar te maken en een periode van feedback en verbeteringen in te gaan. Dat is al begonnen met een aantal informatiesessies vóór de internetconsultatie en tijdens de consultatie gaat het Informatieberaad hier mee door: Elke week is er de gelegenheid om je te informeren over het voorstel en het gesprek aan te gaan. Iedereen is welkom en het Informatieberaad hecht veel belang aan jullie input.

Inschrijven kan met de onderstaande mail-linkjes naar gegevensuitwisseling@minvws.nl.

 • Woensdag 11 maart van 16.00 – 18.00 uur New Babylon Den Haag : → Aanmelden
 • Maandag 16 maart van 15.00 – 17.00 uur Jaarbeurs Utrecht : → Aanmelden
 • Maandag 23 maart van 14.00 - 16.00 uur New Babylon Den Haag : → Aanmelden
 • Woensdag 1 april van 10.00 – 12.00 uur Jaarbeurs Utrecht : → Aanmelden

NB: er was een informatiesessie gepland in Brabant, deze zal i.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus op een later moment opnieuw worden ingepland.


10 lessen van datagedreven werken bij EZK en LNV

11 maart 2020 - De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deelden in een interview met SharedBusiness 10 lessen die zij de afgelopen 3 jaar hebben geleerd uit hun gezamenlijke Dataprogramma.

De 10 lessen in het kort:

 1. Om datagedreven werken binnen je organisatie op de kaart te zetten, is steun (motivatie, tijd en geld) vanuit hoger management onontbeerlijk.
 2. Organiseer zo nodig expertise van ‘buiten’ en start een programma en/of project zodat je je handen vrij hebt om de eerste stappen te zetten en te experimenteren.
 3. Betrek de gehele organisatie, datagedreven werken raakt aan vrijwel alle organisatieprocessen.
 4. Begin daar waar de energie zit en vind binnen alle lagen van de organisatie de innovatieve, enthousiaste pioniers en experts die je programma verder kunnen en willen brengen.
 5. Zoek naar strategisch relevante casuïstiek waarmee je beleid én uitvoering en/of toezicht aan elkaar kunt verbinden én aansprekende, resultaatgerichte pilots kunt uitvoeren. Dit maakt de waarde van data ‘tastbaar’ en minder abstract.
 6. Faciliteer data-experimenten, sta mensen toe fouten te maken en voorzie ze van een fysieke en technische omgeving waarin dataspecialisten, uitvoerders en beleidsmedewerkers kunnen samenwerken.
 7. Kies waar je je energie in steekt en koppel je ondersteunende activiteiten aan de vraag die ontstaat op basis van de in gang gezette casuïstiek. In de beginfase kost alles tijd en zijn de middelen beperkt.
 8. Borg diversiteit in de teams en de trajecten; alleen zo ontdek je nieuwe mogelijkheden en voorkom je tijdverlies door te eenzijdig (technisch) ingezette oplossingen of juridische valkuilen.
 9. Maak gebruik van de expertise die binnen jouw organisatie – op kleinere schaal – al is opgedaan en beoordeel, om jezelf tijd en moeite te besparen, in hoeverre deze oplossingen op grotere schaal kunnen worden toegepast.
 10. Herken tijdig het ‘tipping point’ binnen je organisatie en zet korte en middellange termijn investeringen om in langetermijninvesteringen.
→ Lees het volledige interview op sharedbusiness.nl

Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 20 maart 2020

24 februari 2020 - Het Forum Standaardisatie houdt van 21 februari t/m 20 maart 2020 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

Iedereen die dat wil kan reageren via de website internetconsultatie.nl (zie de links 'reageer op dit advies' verder in dit artikel) met als einddatum 2 september. Al het binnengekomen commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie, specifiek REST API Design Rules, ePUB 3.2, oAuth.

Wij nodigen je uit om belanghebbenden in het netwerk/organisatie te wijzen op de mogelijkheid om commentaar te leveren op de standaarden ter consultatie. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 20 maart 2020 reageren op deze consultaties via internetconsultatie.nl. Met vragen of opmerkingen over de consultatie zelf kun je contact opnemen met Redouan Ahaloui (redouan.ahaloui@forumstandaardisatie.nl).

De openbare consultatie gaat over een aantal nieuwe adviezen m.b.t. verplichte en aanbevolen standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie gepubliceerd. Het gaat om het volgende;

Pas toe of leg uit

 • Het advies om de standaard REST API Design Rules (een standaard die helpt om met REST API’s eenduidig applicaties en databronnen snel en effectief met elkaar te verbinden en eenvoudig informatie uit te wisselen) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen → reageer op dit advies
 • Het advies om het Nederlands overheidsprofiel OAuth (een autorisatiestandaard voor met name webbased applicaties die gegevens uitwisselen met behulp van API’s) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen conform het Forumadvies van 2017. En om de onderliggende standaard OAuth op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen. → reageer op dit advies

Aanbevolen Standaarden

 • Het advies voor een versiewijzing van EPUB naar 3.2 (een standaard voor het publiceren van niet-reviseerbare elektronische documenten, geoptimaliseerd voor gebruik op -maar niet beperkt tot- draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones) op de lijst van aanbevolen standaarden. → reageer op dit advies

Lees oudere updates
</span>