Actueel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORA en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORA via RSS.

Updates[bewerken]

Voor een overzicht van alle updates bekijk de pagina alle nieuwsberichten.


Online lancering FORA 2.0 op 20 januari[bewerken]

20 januari 2022 - Op 20 januari om 15.00 uur is de online lancering van FORA 2.0 Deze gaat o.a. over:

 • de toevoeging van het informatiemodel
 • interview met 2 bestuurders
 • de introductie van de modelschool ‘de FORA Onderwijsgroep’
 • en uitbreiding van de FORA Academy cursussen.

Aanmelding & extra informatie op Kennisnet/bijeenkomst/online lancering tijd voor FORA 2.0.


Online bijeenkomst Kennisplatform API's op 25 januari 2022[bewerken]

12 januari 2022 - Op 25 januari 2022 organiseert het Kennisplatform API's een online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste handtekeningen gezet onder de intentie overeenkomst van de API Strategie. Verder staan er twee Masterclasses op het programma. Eén over hoe je vanuit een model tot een API specificatie komt door VNG/IHW en één over een het uitwisselen van diploma-gegevens met het buitenland door DUO.

Programma (13.00 - 15.00 uur)

 • Opening met een kort gesprek over de activiteiten van het Kennisplatform.
 • Live Masterclass Van UML Model naar API Specificatie (Johan Boer, VNG & Koos Boersma, Informatiehuis Water)
 • Korte terugblik op de resultaten van het Kennisplatform tot nu toe (Larissa Zegveld, Forum Standaardisatie & Rob van de Velde, Geonovum)
 • Ondertekening intentieovereenkomst van de API Strategie
 • Pauze
 • Masterclass over de DUO API waarmee informatie over diploma's binnen Europa kan worden uitgewisseld

Meer lezen & aanmelden

Aanmelding & extra informatie op formdesk.com/geonovum/API25januari.


Een herziening van de ISO 27002, een herziening van de BIO[bewerken]

3 januari 2022 - De herziening van de Engelse versie van ISO 27002 wordt februari/maart 2022 verwacht. Aangezien de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is gebaseerd op deze ISO-standaard zal ook de BIO geactualiseerd worden. De BIO-aanpassingen zullen starten na publicatie van de ISO 27002. Parallel aan dit traject zal de BIO geëvalueerd worden. De uitkomst van beide trajecten zal leiden tot een BIO-versie 2.0. Start van de besluitvorming van de BIO 2.0 is naar verwachting eind 2022. Dit betekent dat ook de BIO Thema-uitwerkingen die zijn opgenomen in de NORA een update zullen krijgen.


Grote wijzigingen kern NORA in publieke review tot en met 31 januari[bewerken]

17 november 2021 - Vandaag is de publieke review gestart van de meest ingrijpende veranderingen aan de NORA in 10 jaar. De feedback die in de review verzameld wordt zal in 2022 als input gelden voor de Werkgroep NORA Architectuur Principes om hun wijzigingsvoorstel af te ronden en in te dienen bij de NORA Gebruikersraad.

Dit is dus het moment om mee te praten! Lees meer over de wijzigingsplannen op de pagina Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes.

Welke onderdelen van NORA gaan wijzigen?

De wijziging gaat over de bindende afspraken van de NORA: de Basisprincipes en Afgeleide principes veranderen in deze vorm en daarvoor in de plaats komen Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes.

Wie gaan geraakt worden door deze wijzigingen?

Iedereen die in een overheidsdienst (her-)ontwerpt is verplicht de bindende afspraken van de NORA toe te passen. Deze wijziging raakt dus:

 • Beleidsmedewerkers op het vlak van digitale dienstverlening
 • Opdrachtgevers & uitvoerders van diensten
 • Architecten die diensten (her-)ontwerpen
 • Enterprise architecten en anderen die de NORA Principes (deels) overnemen en gebruiken in de architectuur van dienst, organisatie, keten, domein of sector.

Hoe lang staat de review open?

Reacties zijn welkom t/m 31 januari 2022.


Community van beginnend overheidsarchitecten krijgt vervolg[bewerken]

14 oktober 2021 - Uit de Inventarisatie en kickoff community beginnend overheidsarchitecten op 1 september 2021 blijkt dat er ruim voldoende draagvlak is om deze community, een samenwerking binnen de NORA Familie, van start te laten gaan. Er zijn nog een hoop vervolgstappen te doen om de community in te richten en vorm te geven, maar er staat niets in de weg om direct te beginnen.

Vervolgbijeenkomsten

Op basis van het gesprek bleek dat er waarschijnlijk een mix aan activiteiten plaats gaat vinden binnen de community, zodat je deel kunt nemen aan de dingen die aansluiten bij jouw interesses en behoeften. In de sessie kon je activiteiten toevoegen, je interesse kenbaar maken en je opgeven als (mede-) organisator.

De vijf types activiteit die in de interessepeiling al naar voren zijn gekomen:

 1. Kijkje in elkaars keuken (nader in te vullen)
 2. Intervisie (vast groepje(s))
 3. Kleine kenniscirkels (vaste groepjes die elkaar inhoudelijk vinden)
 4. Kennissessies (open voor iedereen met interesse)
 5. Uitwisselen van ervaringen en manier van werken, in eerste instantie rond het in kaart brengen van het Applicatielandschap van je organisatie.

Daarnaast zullen we als community managers proberen van tijd tot tijd momenten te organiseren om elkaar beter te leren kennen en om als community keuzes te maken in de richting waarin de community zich ontwikkelt. Uit of tussen deze sessies kunnen ook nieuwe (typen) activiteiten worden ingebracht en georganiseerd.

Alle activiteiten die georganiseerd worden komen op op de agenda van de Community te staan, dat is voorlopig op Community van beginnend overheidsarchitecten.

Overige vervolgstappen en verzoek mee te denken

 • analyse memovelletjes: wat zijn de doelen en randvoorwaarden voor de community?
 • keuze voor communicatie- of kennisdelingsplatform voor de community.
 • Uitvraag aan alle (potentiële) deelnemers met als doelen:
  • behoeften rond randvoorwaarden in kaart brengen (online, offline of mix, vertrouwelijkheid, delen van persoonsgegevens, moment in de week, frequentie bijeenkomen, communicatiekanalen et cetera)
  • idee krijgen van verscheidenheid (bestuurslagen, type architect, plaats in organisatie et cetera), zodat we daar op in kunnen spelen in communicatie, keuzes van onderwerpen en bijeenkomsten
  • interesse in eerste lijst met concrete activiteiten / onderwerpen peilen voor prioritering
  • valideren en kwantificeren van gedeelde doelen et cetera die uit analyse memovelletjes komt
 • inplannen volgende community-bijeenkomst voor alle deelnemers (datumprikker is/wordt uitgestuurd in week van 11 oktober)

Nog ruimte voor nieuwe leden

Iedereen die in de publieke sector de rol of functie van (informatie- / data- / IT / solution / business / enterprise) architect uitoefent en daar max 5 jaar ervaring in heeft is welkom in de community. Dus ook als je net aan je rol begint, als je twijfelt of je op de juiste plek bent, of als je functietitel niet helemaal matcht met je werk. Of als je wel ervaring hebt als architect, maar nieuw bent in de overheidsomgeving.

Het voorlopige doel is om kennis te delen en samen te groeien in het vak van overheidsarchitect. Interesse? Meld je aan via nora@ictu.nl.