Actueel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur via RSS.

Agenda

→ Lees volledige agenda

Updates

Voor een overzicht van alle updates bekijk de pagina alle nieuwsberichten.


Verslag eerste bijeenkomst API-community gepubliceerd

20 januari 2020 - Het verslag van de eerste bijeenkomst van de API-community in opbouw is gepubliceerd.


22 januari Linked Data en Knowledge Graphs in Beeld en Geluid

6 januari 2020 -
Logo van Platform Linked Data Nederland, centraal een blauwe ring die met twee kleuren blauwe verbindingen verbonden is met 6 halve ringen die er om heen staan. Hieronder de tekst Platform Linked Data Nederland en een link naar platformlinkeddata.nl.
Het Platform Linked Data Nederland (PLDN) organiseert op 22 januari een Linked Data event dat in het teken staat van Knowledge Graphs. In het programma onder meer een keynote van Prof. Michel Dumontier, mede-grondlegger van het concept FAIR data, dat inmiddels een enorme vlucht heeft genomen. In zijn presentatie staat hij ook stil bij het toepassen van FAIR data in de bio-medische sector. Maar daarnaast nog meer implementaties die op dit moment lopen in Nederland: zoals bij de Politie, de Douane, en de laatste ontwikkelingen bij DISgeo, een overheidsproject waarin de basisregistraties van Nederland met elkaar gekoppeld worden.

Naast aandacht voor de toepassingen ook de nieuwste ontwikkelingen vanuit de wetenschap: met Jacopo Urbani die recent de best paper award heeft gewonnen op het toonaangevende International Semantic Web Conference (ISWC). En de lancering van een sandbox omgeving waarin iedereen linked open data kan publiceren.

Een mooie kans om snel weer “bij” te zijn op het gebied van linked data, fair data, knowledge graphs, semantic web en meer.

Meer informatie en Programma

Datum: Woensdag 22 januari 2019
Tijd: 9:30-16:30 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Beeld en Geluid, Hilversum
Aanmelden: Rechtstreeks Via het Aanmeldformulier (Google docs)
Of bekijk eerst het programma op www.pilod.nl.


Veel tevreden bezoekers op de NORA Gebruikersdag

21 november 2019 -
Foto van de een wegwijzer met zes bordjes, waarop stilistisch de sessies uit de breakout-ronden staan aangegeven (3 per bordje), elk van de verdiepingssessies Regie op Gegevens en Discipl en tenslotte twee pijlen naar de toekomst met het logo van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019.
Op dinsdag 19 november namen bijna 100 overheidsarchitecten en belangstellenden deel aan de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag. In het prachtige gebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht, waar de gastheer uiteraard ook de eigen kennis deelde.

Het thema van de dag was de toekomst: Hoe ziet die toekomst eruit en hoe sorteren we daar alvast op voor?

Een belangrijke vraag hierbij is hoe we zorgen dat burgers en bedrijven de regie krijgen over hun gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Een ambitie die het Kabinet heeft uitgesproken in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid; NL DIGIbeter.

Het programma Regie op Gegevens – onderdeel van NL DIGIbeter - werkt het gelijknamige concept uit voor de Nederlandse Overheid. En focust daarbij specifiek op het onderdeel gegevensdeling tussen het publieke en het (semi)private domein.

Het innovatieve Discipl werkt aan bouwblokken vanuit een bredere maatschappijvisie waar regie door burgers en bedrijven een belangrijke rol speelt. Het past binnen een nieuwe tak van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.: Society Architecture.

De eerste werkende SSI (Self Sovereign Identity) oplossingen zijn al beschikbaar. Deelnemers maakten (nader) kennis met IRMA (‘I reveal my attributes’). En bespraken de rol en het belang van API’s. Wat betekenen API’s in de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de toekomst: hoe helpen die de diensten van de toekomst vorm te geven en daarbij de privacy te borgen. En wat heeft de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Community nodig om goed met API’s aan de slag te kunnen?

Voor het beantwoorden van die vragen doorliepen deelnemers een parcours door drie break-outsessies en een verdiepingssessie over Discipl of Regie op Gegevens. Allemaal bevatten ze delen van antwoorden op de hoofdvraag van de dag. De sprekers van de sessies sloten samen de dag af met een samenvatting van hun sessie en de inbreng die ze kregen.

Een deelnemer: “Een nuttige dag waarin je kennisneemt van nieuwe ontwikkelingen en daarover doorpraat met leden van de community”.

Uitgebreide impressie van de dag inclusief filmpjes en foto's

Expertgroep Gegevensmanagement werkt aan een toekomstbestendige visie op gegevensgebruik

24 oktober 2019 - Hoe ziet de toekomst van gegevensgebruik en -uitwisseling in NL en de publieke sector er uit en wat betekent dat voor jouw gegevensmanagement?

Op 30 oktober komt de NORA expertgroep Gegevensmanagement van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur bij elkaar rondom dit onderwerp om te kijken of onze visie op gegevensmanagement toekomstbestendig is. Met de leden van de expertgroep (o.a. UWV, DUO, Gemeente Breda, Kamer van Koophandel, VNG, Raad van de Kinderbescherming) en wat speciale gasten gaan we hier mee aan de slag.

De uitkomst van deze workshop delen we graag, sterker nog, daar willen we graag ook jouw reactie op. We publiceren de halffabricaten en de uiteindelijke visie op Gegevensmanagement én in de Linkedingroep NORA


Geonovum organiseert op 2 oktober de Open Geodag

12 september 2019 - Gemiddeld eens in de twee jaar is er rond het onderwerp Geo zoveel gebeurd, dat het de hoogste tijd is om iedereen bij te praten. Geonovum doet dit door de Open Geodag te organiseren. Op 2 oktober vertellen de medewerkers van Geonovum je het laatste nieuws over de standaarden, komen hun samenwerkingspartners aan het woord over de laatste ontwikkelingen en praten ze iedereen bij vanuit de verschillende innovatieplatforms.

Veel aandacht gaat er ook naar de ontwikkelingen in het kader van SDI.Next; de noemer waaronder geodata beter bruikbaar gemaakt wordt voor developers.

Deelname en aanmelden

Als altijd is de Open Geodag net zo open als de GEO-standaarden: iedereen mag aanschuiven en toegang is gratis. Aanmelden bij Geonovum kan nu al via de pagina van Open Geodag 2019 of direct in het aanmeldformulier.

Programma & Impressie eerdere edities

Het programma is nog niet definitief vastgesteld, wie zich aanmeld krijgt hier meer informatie over. Na elke Open Geodag deelt Geonovum een impressie op hun website, de impressies van de afgelopen jaren geven je een goed beeld van wat je op 2 oktober kunt verwachten.

Suggestie voor het programma

Heb je zelf een (niet commercieel) verhaal over actuele ontwikkelingen in jouw organisatie of sector die je op 2 oktober wilt delen met de geo-community? Neem dan contact op met de organisatie.


Lees oudere updates
</span>