Actueel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur via RSS.

Updates

Update pagina Core Vocabularies inclusief interessepeiling Core Public Evenets Vocabulary

6 december 2017 - De pagina Core Vocabularies is geüpdate naar aanleiding van een verzoek van ISA2 aan iedereen die interesse heeft in een Core Vocabulary over Public Events om dat aan hen te laten weten vóór 5 januari 2018. Naast de link naar de interessepeiling zijn links naar de zes huidige Core Vocabularies toegevoegd aan de pagina.


In eerste helft van 2018 drie bijeenkomsten Overheid Mobility Overleg.

5 december 2017 - De Themasessie Digitale Mobiliteit van 14 november 2017 heeft drie onderwerpen opgeleverd waar de groep het komende half jaar mee verder wil:

 • Hoe besluit je of je een app nodig hebt of niet en welke kaders hanteer je daarbij?
 • Richtinggevende principes over mobility zijn er nog niet echt, daar is wel behoefte aan, dus hoe komen we daartoe en hoe passen die dan in de context van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur?
 • Hoe kun je toch mobiel werken zonder gebruik van internet, dus op plekken waar online gaan geen optie is?

In drie sessies van het Overheid Mobility Overleg (OMO) komt telkens een casus centraal te staan die gelinkt is aan een van deze onderwerpen. Met intervisiemethoden pellen we de casus verder af en helpen elkaar antwoord te geven op de onderliggende vraag. De data voor deze sessies wordt in overleg met de deelnemers bepaald, dus laat het even weten als u deel wilt nemen aan één of meerdere sessies via omo@ictu.nl


Eerste workshop gegevensmanagement goed bezocht, aanzet voor NORA thema Gegevensmanagement.

16 oktober 2017 - Op 3 oktober was er een workshop gegevensmanagement om te bepalen in hoeverre de kennis over gegevensmanagement in GEMMA een goede basis is voor een generiek NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur thema Gegevensmanagement"Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat afnemers in een organisatie (of keten) op een veilige manier, op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit beschikken” en welke vervolgstappen nodig zijn om zo'n thema in te richten. Besloten is om naast de GEMMA katernen ook kennis vanuit andere domeinen mee te nemen en dit te ordenen naar mate van behoefte: welke kennis is op NORA-niveau nodig om als organisatie tot een overkoepelend gegevensmanagement te komen? De gloednieuwe NORA Expertgroep Gegevensmanagement, voornamelijk gevuld door de aanwezigen bij de workshop, zal de komende tijd aan het werk gaan om die vraag te beantwoorden.


Kraamvisite ZiRA was een gezellige en inspirerende middag

25 september 2017 - De kraamvisite van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie bij de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) was een succes: met zo'n 20 mensen hebben we kennis gemaakt, kennis gedeeld en nagedacht over de ontwikkeling van een bredere referentiearchitectuur voor de zorg. De presentaties en een verslagje zijn terug te vinden op ziraonline, de foto's en wat reacties van de aanwezigen staan hier:


Reviewverzoek nieuw concept AP16/AP17

15 september 2017 - Er ligt in het kader van Afgeleide Principes Revisited een conceptvoorstel om AP16 en AP17 te vervangen door een concreter gedefinieerd AP17. Het concept is geschreven op basis van een aantal bijeenkomsten en feedbackrondes vanuit het Nationaal Archief, KING en ICTU en ligt nu voor ter openbare consultatie.

We roepen alle geïnteresseerden in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur op het concept te lezen en hun feedback te mailen of in de wiki te plaatsen. Afhankelijk van de reacties komt er een nieuw concept of een formeel wijzigingsverzoek aan de NORA Gebruikersraad.


Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 13 september 2017

3 augustus 2017 - Het Forum Standaardisatie houdt van 1 augustus 2017 t/m 13 september 2017 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik door overheden. De huidige consultatie betreft verschillende adviezen aan het Forum Standaardisatie, namelijk:

 • Het advies om de standaarden STIX en TAXII op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaarden OData en NLRS op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen;
 • Het advies om de standaard OAI-PMH 1.0 van de ‘pas toe of leg uit’ lijst naar de lijst aanbevolen standaarden te verplaatsen;
 • Het advies om de standaard Dimensions van de ‘pas toe of leg uit’ lijst te verwijderen;
 • En het advies om de beschrijvingen van de toepassingsgebieden van XBRL, OAI-PMH, SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, TLS, HTTPS en HSTS aan te passen.

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details over deze openbare consultatie www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie.

Tot en met woensdag 13 september 2017 kunt u reageren door uw commentaar te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Het commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en wordt samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.


Verwijzingen naar regelhulp betrouwbaarheidsniveaus eIDAS opgenomen in wiki

26 juli 2017 - Het bureau Forum Standaardisatie en RVO hebben een online tool gemaakt die je helpt te besluiten welk betrouwbaarheidsniveau gewenst is voor een dienst (nieuwsbericht). Links naar deze regelhulp zijn inmiddels opgenomen op een aantal relevante pagina's, waaronder die van de eIDAS verordening en eID.

Heeft u ook een tip die de informatie in de wiki kan verrijken? We horen het graag op nora@ictu.nl.


Storing noraonline 25 juli 2017 verholpen

25 juli 2017 - Door een probleem met de servers was noraonline.nl in de ochtend van 25 juli tijdelijk niet te bereiken. Om iets voor twaalf is de storing verholpen, waardoor de website weer bereikbaar werd. Onze excuses voor het ongemak, we doen ons uiterste best storingen als deze te voorkomen.


Wijziging Afgeleide Principe 19 (van Perspectief afnemer naar Perspectief gebruiker) geïmplementeerd

28 juni 2017 - AP 19 van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is op 28 juni gewijzigd in het kader van Afgeleide Principes Revisited. Het betreft de implementatie van het Request for Change AP19 (PDF, 35 kB) dat in de NORA Gebruikersraad van 17 januari 2017 is goedgekeurd. U vindt de nieuwste versie op de pagina Perspectief gebruiker, de oude versie blijft altijd terug te lezen via de link http://noraonline.nl/index.php?title=Perspectief_afnemer&oldid=21499 of via het tabblad Geschiedenis.

Wat is er gewijzigd?

Het hele principe is geactualiseerd, van titel en stelling tot rationale, implicaties en voorbeelden. In het bijzonder is de term 'afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.' vervangen door 'gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem' en wordt het belang van betrokkenheid van de gebruikers gedurende de hele life cycle van de dienst benadrukt.

Verder is het principe nu actief geformuleerd, zijn de implicaties beter uitgewerkt en zijn er nieuwe voorbeelden toegevoegd. Het vernieuwde principe helpt bij het realiseren van vier basisprincipes: BP1:Proactief, BP3:Toegankelijk, BP5:Gebundeld en BP10:Ontvankelijk.

Waarom deze wijziging?

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Community gaf dit principe de hoogste prioriteit in de actualisatieslag Afgeleide Principes Revisited. In een eerste workshop zijn negen pijnpunten benoemd (PDF, 808 kB), waaronder de term 'afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.' en de passieve formulering die het te makkelijk maakte achterover te leunen wanneer de dienst eenmaal was opgezet. Perspectief 'gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem' zet de mens centraal die met de dienst moet kunnen werken, of dat nu een burger, een ondernemer of een ambtenaar is.

Wat betekent dit voor mijn praktijk?

De principes zoals die op noraonline staan zijn altijd de actueel geldende versie. Dat betekent dat ze als 'Pas toe of leg uit' richtlijn gelden voor de hele publieke sector: iedereen moet er rekening mee houden bij het maken van nieuwe (project-)architecturen en het (door-)ontwikkelen van voorzieningen. Maar ook bij het beheren en actualiseren van bestaande domein- of enterprise architecturen.

Natuurlijk is het logisch dat het even kan duren tot u de nieuwste versie kunt meenemen in projecten en documentatie die al (bijna) klaar is op het moment dat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur een wijziging implementeert. Probeer echter wel direct te kijken wat de impact voor het project of de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. zou zijn: misschien kunt u zonder al te veel inspanning meerwaarde behalen.

Als u vragen heeft of advies kunt gebruiken bij het bepalen van de impact in uw eigen praktijk dan mag u altijd contact opnemen met nora@ictu.nl.

Waarom houdt AP19 het zelfde nummer?

De wijzigingen van AP19 zijn geen inhoudelijke koerswijziging, maar een actualisatie en verduidelijking. De essentie van het principe blijft hetzelfde: een goede digitale dienst kun je alleen ontwerpen in interactie met de mensen die haar gaan gebruiken, of het nu een klantcontactfunctie is of een service van de ene overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. naar de ander.


De monitor open standaardenbeleid 2016 verwerkt in NORA-wiki

28 juni 2017 - Voor het derde jaar op rij heeft NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur de bevindingen uit de Monitor Open Standaardenbeleid, voor zover die betrekking hebben op generieke voorzieningen, overgenomen. Voor elke onderzochte standaard en bouwsteen zijn de bevindingen weergegeven op de eigen pagina in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en het overzicht voor het totaal is te vinden op Bouwstenen en gebruikte standaarden.

Monitor Open standaardenbeleid

De monitor open standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart in hoeverre het open standaarden beleid wordt toegepast binnen de Nederlandse overheid, volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe. Doel van dit beleid is om de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving te vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers te verkleinen. ICTU voert deze monitor uit in opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken, deze uitgave heeft betrekking op de periode juli 2015 tot juni 2016.

Standaarden en Bouwstenen

Voor de 37 in deze monitor behandelde standaarden geldt dat ze nog niet breed worden toegepast, terwijl er wel consensus is over de bijdrage die ze leveren aan de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving en leveranciers-onafhankelijkheid. Hiernaast wordt er van uit gegaan dat de ‘gangbare’ open standaarden worden toegepast.

De toepassing van open standaarden is de verantwoordelijkheid van afzonderlijke overheidsorganisaties. Maar zij maken veel gebruik van generieke voorzieningen. Voor de 36 belangrijkste bouwstenen is onderzocht in hoeverre de relevante open standaarden zijn toegepast, op Bouwstenen en gebruikte standaarden.


Wijzigingen Afgeleide Principes over Beveiliging geïmplementeerd

19 juni 2017 - Een aantal Afgeleide Principes van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zijn op 19 juni gewijzigd. Het betreft de implementatie van het Request for Change Beveiliging (PDF, 816 kB) dat in de NORA Gebruikersraad van 8 november 2016 is goedgekeurd.

Wat is er gewijzigd en waarom?

De Afgeleide Principes zijn beter in lijn gebracht met de internationale normen voor informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. (o.a. NEN-ISO/IEC 27001). In de oude set waren principes bovendien niet allemaal op hetzelfde niveau geformuleerd, sommige waren meer maatregelen dan eisen. De nieuwe set is breder en vormt de linking pin tussen de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Basisprincipes BP08 Vertrouwelijk en BP09 Betrouwbaar en de meer praktische eisen en maatregelen uit het thema Beveiliging.

Als nieuwe AP's zijn toegevoegd:

Gewijzigd:

De volgende AP's zijn geschrapt als Afgeleide Principes:

Met de geschrapte principes was inhoudelijk weinig mis, maar ze waren niet breed genoeg of op een te gedetailleerd niveau geformuleerd voor Afgeleide Principes. De inhoud van deze principes komt dan ook terug in de nieuwe principes, of op het niveau van Beheersmaatregelen, Beveiligingspatronen et cetera.

Wat betekent dit voor mijn praktijk?

De principes zoals die op noraonline staan zijn altijd de actueel geldende versie. Dat betekent dat ze als richtlijn gelden voor de hele publieke sector: wie een projectarchitectuur maakt, een voorziening ontwerpt, een domeinarchitectuur beheert of een enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. actualiseert in de publieke sector hoort te kijken of dit in overeenstemming is met de principes van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, op basis van Pas toe of leg uit. Bij projecten en documentatie die al (bijna) klaar zijn op het moment dat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wijzigt is het logisch dat het even kan duren voordat u de nieuwste versie kunt meenemen. Probeer wel te kijken wat de impact voor het project of de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. zou zijn: misschien kunt u zonder al te veel inspanning meerwaarde behalen.

Als u vragen heeft of advies kunt gebruiken bij het bepalen van de impact in uw eigen praktijk dan mag u altijd contact opnemen met nora@ictu.nl.

Waarom zijn de wijzigingen nu en op deze manier geïmplementeerd?

De implementatie van de wijzigingen heeft even geduurd, vooral omdat dit de eerste grote wijziging van Principes in jaren is. Het kennismodel en de wiki zelf zijn de laatste jaren doorontwikkeld en gegroeid, principes worden op meerdere plekken buiten de wiki overerfd en talloze architecten gebruiken ze in hun eigen praktijk. De impact van wijzigingen is kortom groot, dus we hebben de tijd genomen om de implementatie goed te doordenken en achter de schermen het een en ander aan te passen en voor te bereiden.

Nummering en toekomstige wijzigingen

Afgeleide Principes worden in de praktijk vaak aangeduid met hun nummer in plaats van hun naam of de stelling. Om te voorkomen dat onder hetzelfde nummer twee inhoudelijk verschillende principes bekend staan hebben we er voor gekozen om totaal nieuwe principes ook een nieuw nummer te geven.

Ook in de toekomst zullen we principes die inhoudelijk sterk veranderen als nieuwe principes toevoegen met een eigen ID (volgens het format AP+nummer). Principes die geactualiseerd worden (dus inhoudelijk over hetzelfde blijven gaan) houden wel hetzelfde nummer. In totaal hebben we dus nu 39 actuele principes: AP1 t/m AP34 en AP40 t/m AP44.

Status van AP's terug te zien op pagina's

Elk Afgeleid Principe heeft nu bovendien een eigenschap status actualiteit, die aangeeft of het actueel is, vervangen of in concept. Bij vervangen principes is de status direct boven in beeld te zien en staat een verwijzing naar pagina's waar de inhoud in terug komt. De volledige inhoud van het principe blijft verder staan op de pagina. Zo kan wie de oude principes toepast of overerft zelf bepalen op welk moment hij overschakelt van de oude naar de nieuwe set.

Automatische overerving gaat gewoon door

Wie de principes automatisch overerft via het NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Dashboard krijgt de nieuwe versie van alle Afgeleide Principes direct aangeboden om over te nemen. Voor alle principes zijn de Eigenschap:Status actualiteit en Eigenschap:Status toelichting toegevoegd. Op basis van deze eigenschappen wordt bij noraonline de weergave in overzichten bepaald (alleen actuele principes worden standaard getoond) en is de status vervallen extra gemarkeerd. De nieuwe principes staan als het goed is ook gelijk klaar in het dashboard.


Technische problemen noraonline (databasefout) opgelost

15 juni 2017 - De databasefout die afgelopen dinsdag veelvuldig optrad op noraonline (en gemmaonline) lijkt inmiddels opgelost. De leverancier heeft de oorzaak van het probleem gevonden en de fix is vanochtend live gegaan.

Als het goed is zult u dus geen foutmeldingen meer krijgen tijdens uw bezoek aan noraonline. Is dat wel het geval, neemt u dan alstublieft even contact op met nora@ictu.nl.


Technische problemen noraonline (databasefout) in onderzoek

14 juni 2017 - Op 13 juni hebben veel van onze bezoekers technische problemen ondervonden bij het laden van pagina's op noraonline.nl: in plaats van de pagina werd een foutmelding getoond die begint met 'A database error has occurred.' Dit issue is bij ons bekend en wordt door de leverancier onderzocht. Helaas is de precieze oorzaak nog niet gevonden, maar de frequentie van de problemen is wel afgenomen. We hopen dat de overlast hiermee beperkt blijft en vragen u om uw begrip.

Workaround

Op het moment dat databasefout optreedt kunt u de pagina herladen (F5), in bijna alle gevallen zal de pagina dan goed laden.

Wanneer dit niet zo is, of u de fout in korte tijd meerdere keren tegenkomt, verzoeken we u contact op te nemen met nora@ictu.nl. We gebruiken die melding dan voor de diagnosticering en om met de leverancier een permanente oplossing te vinden.


Een gebruikerssurvey over de NORA wiki is uitgestuurd

13 juni 2017 - Vandaag is een gebruikerssurvey over de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wiki uitgestuurd, als onderdeel van een gebruikersonderzoek. Het doel van dit gebruikersonderzoek is om de behoeftes van gebruikers te peilen, zodat wij daarop verbeteringen kunnen afstemmen. Verbeteringen die binnen het Jaarplan en budget passen zullen we zo snel mogelijk oppakken, grotere verbeteringsvoorstellen zullen we als input bij het opstellen van het Jaarplan 2018 meenemen. Zoals u van ons gewend bent zullen de conclusies van het onderzoek publiek gemaakt worden, via de pagina Gebruik wiki.

Naar wie is deze survey verstuurd?

De afgelopen tijd stond de vraag ‘was dit nuttig?’ onderaan de pagina's van deze website. Als u hier ja of nee op hebt geantwoord is u gevraagd uw mailadres achter te laten. Iedereen die dit heeft gedaan heeft een uitnodiging gekregen om mee te doen aan de survey.


De antwoorden op de vraag of dit nuttig was zijn op zichzelf ook al aanleidingen voor ons om te controleren of er verbeteringen aan een pagina nodig zijn. Mailadressen die nu nog worden achtergelaten worden in fase 3 van het onderzoek meegenomen, waarin diepte-interviews met representatieve bezoekers worden afgenomen.


Meer informatie over het onderzoek gebruikerstevredenheid kunt u vinden op:Gebruikersonderzoek_NORA Bij vragen kunt u contact opnemen met nora@ictu.nl, we helpen u graag.


De Nederlandse Loonaangifteketen wint de ASAP Individual Alliance Excellence Award 2017

6 mei 2017 - Op 28 februari 2017 werden in San Diego (California, Verenigde Staten) de prijzen uitgereikt voor de beste allianties van organisaties. De Nederlandse Loonaangifteketen (Belastingdienst, UWV en CBS) won de ASAP Individual Alliance Excellence Award, een mooie beloning voor het opbouwen èn onderhouden van een succesvolle samenwerking. De Loonaangifteketen mag zich hiermee met recht een van de wereldwijde koplopers en innovators noemen als het gaat om organisatie-overstijgende samenwerking en alliantiemanagement. Zeker binnen de publieke sector: het was de eerste publiek-publieke samenwerking ooit die een Individual Alliance Excellence Award mocht ontvangen.

De ASAP Alliance Awards

Slide uit jurypresentatie over de Loonaangifteketen, de logo's van ASAP en de organisaties binnen de Loonaangifteketen (Belastingdienst, UWV en CBS) en de tekst WHY IT ROCKS: -Overcame a difficult start through application of alliance practices, -Continuous renewal in collaborative and ecosystem thinking, -Established a precedent and model for collaboration within Government
Juryoordeel

De Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP) is een wereldwijde organisatie van professionals die zich bezighouden met het bouwen en onderhouden van allianties tussen organisaties. Samenwerking in strategische allianties wordt voor bedrijven, maar ook voor overheidsorganisaties, steeds belangrijker. De ASAP is een kennisnetwerk van professionals en verspreidt best practices en nuttige tools om allianties succesvol te maken. Naast leden kent de organisatie dan ook een indrukwekkende lijst met partners, waaronder grote merknamen als Cisco, Dell, Xerox, IBM, Citrix en HuaWei. De ASAP-awards zijn in het leven geroepen om jaarlijks aandacht te geven aan de goede voorbeelden uit de wereldwijde praktijk.

Juryrapport en concurrenten

Op basis van cases die de leden instuurden zijn drie genomineerden gekozen in de categorie Individual Alliance Excellence: naast de Loonaangifteketen waren dat een alliantie in de farmaceutische industrie om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen (Bayer en Evotec) en de marktplaats voor zonne-energie op Rhode Island (National Grid en Energysage). Drie argumenten gaven de doorslag voor de jury: het overkomen van de moeilijkheden bij de start, de voortdurende evolutie in het denken over de samenwerking, en de voorbeeldfunctie die de keten kan vervullen voor samenwerking binnen de overheid.

Van moeizaam begin tot excellente samenwerking

Schema in vier kwadranten, elk getypeerd in een woord, een vraag en een tegenstelling: procedureeel - verschillende werkwijzen? - orde vs chaos / relationeel - onbekendheid met elkaar? - samen vs solo / cultureel - andere belangen? - wil vs weerstand / inhoudelijk - verschillende denkbeelden? - eens vs oneens
Aanpak die de Loonaangifteketen in de loop der jaren heeft ontwikkeld

Goede samenwerking gaat niet vanzelf. In 2006 en 2007 kende de Loonaangifteketen een zeer moeizame start en in 2007 was duidelijk dat de klassieke, op hiërarchie gebaseerde besturingsmodellen geen uitweg boden. Om de keten toch adequaat te kunnen besturen gingen Belastingdienst, UWV en CBS samen op zoek naar een nieuwe aanpak. Veel conferenties en gesprekken leidden tot succes: men stuurde niet meer alleen op kennis en procedures, maar investeerde ook in het verbeteren van de onderlinge relaties van de partners. Ook bleek het belangrijk om bij de besluitvorming meer rekening te houden met de individuele belangen van de partners en de culturele verschillen. Die brede aanpak creëerde het vertrouwen, het begrip en uiteindelijk de wil om met elkaar een pragmatisch samenwerkingsmodel vorm te geven. De gezamenlijke aanpak klinkt nu door in alle aspecten van de samenwerking: in het governance-model, de overlegvormen, de communicatie, de evaluaties, de rapportages, etc.

Wat de keten een goede kandidaat voor deze award maakte is dat de partners bereid waren de moeizaam geleerde lessen met anderen te delen. De basisprincipes en daarop gestoelde aanpak van de samenwerking in de Loonaangifteketen zijn al in 2013 beschreven in de publicatie ‘Ketens de Baas’ (PDF, 778 kB). In de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is dit vervolgens uitgewerkt tot het thema Ketensturing en ook de komende tijd zal dit thema weer geactualiseerd worden.

De samenwerking wordt namelijk constant vernieuwd binnen de Loonaangifteketen. Waar eerst gedacht werd in relatief lineaire en sequentiële begrippen als 'keten' is de laatste jaren een evolutie ingezet richting een meer realistische metafoor die ruimte biedt aan de dynamische, organische en holistische praktijk: de Loonaangifteketen als voortdurend veranderend ecosysteem van burgers, werkgevers, softwareontwikkelaars, salarisadministrateurs, uitvoerders, afnemers en andere betrokken instanties. Eén van de gevolgen van dit andere perspectief is dat de toegevoegde waarde van stakeholders voor de Loonaangifteketen èn de hefbomen voor verbetering beter in beeld komen. De nauwere samenwerking met stakeholders die daarmee ontstaat zorgt voor impulsen en initiatieven die het gehele ecosysteem krachtiger maken. De Loonaangifteketen is mede hierdoor wereldwijd tot een eigentijds voorbeeld van een succesvolle publieke strategische alliantie uitgegroeid.

Voor méér informatie over de loonaangifteketen zie: www.loonaangifteketen.nl


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 11 april 2017 gepubliceerd

5 mei 2017 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 11 april 2017 is gepubliceerd.


Internetconsultatie HTTPS & HSTS OAuth en ETSI TS

14 maart 2017 - In de afgelopen periode zijn weer een aantal standaarden getoetst voor opname op de lijst met standaarden van het Forum Standaardisatie voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik. Het gaat om standaarden voor het beveiligen van websites (HTTPS & HSTS), autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen via APIs (OAuth) en het beveiligen van elektronische handtekeningen (ETSI TS 119 312). De uitkomsten zijn nu in openbare consultatie.

 • HTTPS & HSTS: standaarden voor het veilig uitwisselen van gegevens met een website of webservice. Het advies is de standaarden via ‘pas toe of leg uit’ te verplichten.
 • OAuth2.0: autorisatiestandaard voor met name webbased applicaties die gegevens uitwisselen met behulp van APIs. Het advies is om de standaard pas te verplichten via pas toe of leg uit, nadat er een gemeenschappelijk toepassingsprofiel is ontwikkeld.
 • ETSI TS 119 312: een standaard voor het waarborgen van de authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. van een elektronisch handtekening. De voorganger van deze standaard (ETSI TS 102 176-1) is een aanbevolen standaard op de lijst. Het advies is om die te vervangen voor ETSI TS 119 312.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de openbare consultatie en uw mening te geven over de adviezen en de standaarden. U kunt dit doen door uiterlijk 24 maart a.s. te reageren via forumstandaardisatie@logius.nl. De adviezen en meer informatie over de procedure vindt u op de website van het Forum Standaardisatie, de pagina met de actuele openbare consultatie.


Oprichting Software voor data op het web community en ontsluiting via NORA

1 maart 2017 - Ontsluiting van Data via het web wordt steeds belangrijker. Organisaties als het Kadaster en DUO beheren heel veel open data, waarvan het belangrijk is dat die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk en goed te begrijpen beschikbaar is. De logische manier om dit te doen is deze data te publiceren in het world wide web. Heel veel data is al onderdeel van het web. Toch kunnen we er lang niet altijd gebruik van maken.

Door webstandaarden zoals Linked Data en API’s goed toe te passen kunnen we daar verandering in brengen. Zo kunnen we data veilig ontsluiten en (her)gebruiken via het web. We verwachten dat dit de waarde en toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van data sterk zal vergroten. Er zijn een hoop ideeën en initiatieven hoe je dit in de praktijk kunt realiseren. Op de themapagina Data op het web brengen we die bij elkaar.

Ontwikkelen van software als randvoorwaarde voor waardevolle data op het web

Het (door-)ontwikkelen van software is een belangrijke randvoorwaarde om meerwaarde voor data op het web te realiseren. Software wordt beter als je er samen aan werkt. De ‘Software voor data op het web community’ richt zich op deze softwareontwikkeling. De community brengt ook groepen gebruikers bijeen. De community is nauw verbonden met het Platform Linked Data Nederland (PLDN).

Formele oprichting Software voor data op het web community

Eind 2016 is vanuit de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur in samenwerking met Stichting ICTU, het Kadaster, de Vrije Universiteit en Ordina de Software voor data op het web community opgericht. Bij de oprichting waren ook vertegenwoordigers van DUO, Capgemini en CGI aanwezig.

Er gebeurt veel in Nederland op dit gebied. De VU kent twee internationaal toonaangevende onderzoeksgroepen die zich bezig houden met data op het web. Via de community kan deze kennis worden gevaloriseerd. Bedrijven als Ordina, Capgemini en CGI richten zich ook steeds meer op het aanbieden van kennis. Door het delen van al deze kennis en het samen ontwikkelen van open source tooling kunnen we onze data optimaal toegankelijk en begrijpelijk op het web publiceren. Deze data is via API’s en Linked Data principes direct beschikbaar voor toepassingen die ze gebruiken. Kopiëren is niet meer nodig. Deze manier van omgaan met data wordt echter nog lang niet overal doorgevoerd. Door alle krachten te bundelen willen we hier substantiële stappen in zetten.

Community meeting op 7 april voor ontwikkelaars

Voor de ontwikkelaars die werken aan de tooling om data op het web te publiceren is op 7 april is een community meeting gepland. In deze meeting gaan we met deze ontwikkelaars een concrete roadmap voor het doorontwikkelen van de toolset gaan formuleren. Parallel daaraan gaan we in gesprek met architecten en informatiemanagers. Hiervoor gebruiken we de kanalen van het PLDN en van de beroepsvereniging KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals).

Aansluiting bij Semantics 2017 op 17 september

17 september is een belangrijke mijlpaal. Dan vindt in Amsterdam het Semantics 2017 congres plaats. Semantics is hét event in de semantic web community waarin wetenschappelijk onderzoek, industrie en publieke organisaties hun kennis delen. Diverse ontwikkelingen vanuit de Nederlandse community kunnen hier internationaal worden gedeeld.

Ook willen we parallel aan Semantics een round table voor het senior management van informatie-intensieve organisaties organiseren. Centraal staat het belang van data voor de (publieke) taak van de organisatie, en dus hoe belangrijk het is dat data eenduidig is, begrijpelijk en direct toegankelijk is vanuit de authentieke bron.


Wil je je opgeven voor de bijeenkomst van 7 april, meld je dan aan op de aanmeldingspagina. Wil je aansluiten bij de community, neem dan even contact op met Arjen Santema (Kadaster), of mail naar nora@ictu.nl.


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 17 januari 2017 gepubliceerd

7 februari 2017 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 17 januari 2017 is gepubliceerd.


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 8 november 2016 gepubliceerd

30 november 2016 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 8 november 2016 is gepubliceerd.


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten