Actueel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur via RSS.

Updates

Voor een overzicht van alle updates bekijk de pagina alle nieuwsberichten.


GEANNULEERD

17 maart 2020 - BIJEENKOMST GEANNULEERD I.V.M. CORONA-MAATREGELEN


Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg in internetconsultatie tot 7 april 2020

11 maart 2020 - Het eerste concept van het Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is van 10 maart tot 7 april 2020 beschikbaar voor feedback via internetconsultatie.nl. Naast het wetsvoorstel is ook de Memorie van toelichting daar te vinden.

De wet gaat zorgverleners verplichten om (patiënten-)gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd onderling alleen elektronisch uit te wisselen, waarbij bovendien eisen gesteld kunnen worden aan techniek en taal. Het uiteindelijke doel is dat zowel patiënten als hulpverleners profiteren omdat relevante informatie sneller, veiliger en betrouwbaarder ter beschikking zijn op het moment dat iemand zorg nodig heeft.

Openbare informatiesessies in maart en op 1 april

Omdat dit een grote verandering betekent voor de zorgsector is er voor gekozen het wetsvoorstel al vroeg openbaar te maken en een periode van feedback en verbeteringen in te gaan. Dat is al begonnen met een aantal informatiesessies vóór de internetconsultatie en tijdens de consultatie gaat het Informatieberaad hier mee door: Elke week is er de gelegenheid om je te informeren over het voorstel en het gesprek aan te gaan. Iedereen is welkom en het Informatieberaad hecht veel belang aan jullie input.

Inschrijven kan met de onderstaande mail-linkjes naar gegevensuitwisseling@minvws.nl.

 • Woensdag 11 maart van 16.00 – 18.00 uur New Babylon Den Haag : → Aanmelden
 • Maandag 16 maart van 15.00 – 17.00 uur Jaarbeurs Utrecht : → Aanmelden
 • Maandag 23 maart van 14.00 - 16.00 uur New Babylon Den Haag : → Aanmelden
 • Woensdag 1 april van 10.00 – 12.00 uur Jaarbeurs Utrecht : → Aanmelden

NB: er was een informatiesessie gepland in Brabant, deze zal i.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus op een later moment opnieuw worden ingepland.


10 lessen van datagedreven werken bij EZK en LNV

11 maart 2020 - De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deelden in een interview met SharedBusiness 10 lessen die zij de afgelopen 3 jaar hebben geleerd uit hun gezamenlijke Dataprogramma.

De 10 lessen in het kort:

 1. Om datagedreven werken binnen je organisatie op de kaart te zetten, is steun (motivatie, tijd en geld) vanuit hoger management onontbeerlijk.
 2. Organiseer zo nodig expertise van ‘buiten’ en start een programma en/of project zodat je je handen vrij hebt om de eerste stappen te zetten en te experimenteren.
 3. Betrek de gehele organisatie, datagedreven werken raakt aan vrijwel alle organisatieprocessen.
 4. Begin daar waar de energie zit en vind binnen alle lagen van de organisatie de innovatieve, enthousiaste pioniers en experts die je programma verder kunnen en willen brengen.
 5. Zoek naar strategisch relevante casuïstiek waarmee je beleid én uitvoering en/of toezicht aan elkaar kunt verbinden én aansprekende, resultaatgerichte pilots kunt uitvoeren. Dit maakt de waarde van data ‘tastbaar’ en minder abstract.
 6. Faciliteer data-experimenten, sta mensen toe fouten te maken en voorzie ze van een fysieke en technische omgeving waarin dataspecialisten, uitvoerders en beleidsmedewerkers kunnen samenwerken.
 7. Kies waar je je energie in steekt en koppel je ondersteunende activiteiten aan de vraag die ontstaat op basis van de in gang gezette casuïstiek. In de beginfase kost alles tijd en zijn de middelen beperkt.
 8. Borg diversiteit in de teams en de trajecten; alleen zo ontdek je nieuwe mogelijkheden en voorkom je tijdverlies door te eenzijdig (technisch) ingezette oplossingen of juridische valkuilen.
 9. Maak gebruik van de expertise die binnen jouw organisatie – op kleinere schaal – al is opgedaan en beoordeel, om jezelf tijd en moeite te besparen, in hoeverre deze oplossingen op grotere schaal kunnen worden toegepast.
 10. Herken tijdig het ‘tipping point’ binnen je organisatie en zet korte en middellange termijn investeringen om in langetermijninvesteringen.
→ Lees het volledige interview op sharedbusiness.nl

Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 20 maart 2020

24 februari 2020 - Het Forum Standaardisatie houdt van 21 februari t/m 20 maart 2020 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

Iedereen die dat wil kan reageren via de website internetconsultatie.nl (zie de links 'reageer op dit advies' verder in dit artikel) met als einddatum 2 september. Al het binnengekomen commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie, specifiek REST API Design Rules, ePUB 3.2, oAuth.

Wij nodigen je uit om belanghebbenden in het netwerk/organisatie te wijzen op de mogelijkheid om commentaar te leveren op de standaarden ter consultatie. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 20 maart 2020 reageren op deze consultaties via internetconsultatie.nl. Met vragen of opmerkingen over de consultatie zelf kun je contact opnemen met Redouan Ahaloui (redouan.ahaloui@forumstandaardisatie.nl).

De openbare consultatie gaat over een aantal nieuwe adviezen m.b.t. verplichte en aanbevolen standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie gepubliceerd. Het gaat om het volgende;

Pas toe of leg uit

 • Het advies om de standaard REST API Design Rules (een standaard die helpt om met REST API’s eenduidig applicaties en databronnen snel en effectief met elkaar te verbinden en eenvoudig informatie uit te wisselen) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen → reageer op dit advies
 • Het advies om het Nederlands overheidsprofiel OAuth (een autorisatiestandaard voor met name webbased applicaties die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uitwisselen met behulp van API’s) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen conform het Forumadvies van 2017. En om de onderliggende standaard OAuth op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen. → reageer op dit advies

Aanbevolen Standaarden

 • Het advies voor een versiewijzing van EPUB naar 3.2 (een standaard voor het publiceren van niet-reviseerbare elektronische documenten, geoptimaliseerd voor gebruik op -maar niet beperkt tot- draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones) op de lijst van aanbevolen standaarden. → reageer op dit advies

De API wordt volwassen - 4 maart Kennisplatform API

20 februari 2020 - Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, het Kadaster, Logius en Geonovum nodigen je van harte uit voor de aftrap van het werkprogramma voor 2020 van het Kennisplatform API's. In een interactief programma bepalen we de stappen die we dit jaar met zijn allen zetten om de inzet van API’s door de overheid volwassen te maken.

De digitale samenleving vereist dat digitale diensten eenvoudig met elkaar samen kunnen werken. API’s helpen hierbij door informatie makkelijker herbruikbaar te maken voor programmeurs. De API design rules en ook de beveiligingsstandaard OAUTH zijn voorgedragen voor opname op de Pas-toe-leg-uit-lijst. Onder leiding van onze dagvoorzitter, directeur Digitaal stelsel Omgevingswet-LV, Bert Uffen, kijken we waar er nog inhoudelijke puntjes op de i moeten komen. En we staan uitgebreid stil bij andere verantwoordelijkheden die passen bij een leven als volwassene.

In de middag kan je aanschuiven bij één van de werksessies. We hebben twee rondes waarin je telkens uit vier onderwerpen kunt kiezen. We hebben wat ruimte in het programma gelaten, zodat jij als bezoeker mede kunt bepalen welke onderwerpen we twee keer moeten programmeren of welk nieuw onderwerp de aandacht verdient! Bekijk hieronder alvast de sneak preview van de keuze-onderwerpen tot nu toe.

Geonovum en de andere deelnemers van het platform zien je graag in Amersfoort op 4 maart!

Inschrijven

Inschrijven kan via dit formulier.

Programma

Bij welk API-onderwerp wil jij aanschuiven? De volgende onderwerpen presenteren zich op 4 maart:

API design rules

De API’s worden volwassen: Design rules worden een verplichte standaard Nu de API Designrules voorgedragen zijn als standaard op de pas toe of leg uit lijst is het belangrijk dat ze alle behoeftes afdekken. De laatste schoonheidsfoutjes moeten uit de huidige versie worden gehaald èn we moeten kijken welke onderwerpen in een volgende versie moeten worden uitgewerkt op de weg naar volwassenheid. Denk hierbij aan Privacy, encoding formaten, rate limiting …..

Beveiliging

Veilige APIs: Hoe houden we de gorilla’s, hyena’s en leeuwen buiten de deur? Vanuit de werkgroep beveiliging willen we generieke normen opstellen voor het beveiligen van APIs, wanneer gebruik je bestaande standaarden en middelen als OAuth, PKIOverheid. Daarnaast kijken we specifiek naar signing en encryptie, wanneer is het verstandig dit toe te passen en welke valkuilen moet je vermijden.

API servicemanagement en dienstverlening

Voor de optimale gebruikservaring: API servicemanagement en API dienstverlening Met alleen techniek ben je er niet. Wanneer je een API wil afnemen of aanbieden moet je ook nadenken of zelfs onderhandelen over SLAs DAPs PDCs en wat er nog meer op niveau van contracten en procesafspraken bij komt kijken. Hoe gaan we om met gebruikersvragen die meerdere registraties tegelijk raken? Met deze werkgroep willen we een handreiking aanbieden hoe deze zaken op te pakken in relatie met APIs

API strategie en beleid

Handen op elkaar voor gezamenlijk API beleid: Boek de API Safari en spot the big 10! Hoe krijgen we de API strategie geadopteerd èn geïmplementeerd bij de tien grote uitvoerdersorganisaties van het rijk? Hoe realiseren we één gezamenlijk API-beleid? Schuif aan en werk mee om de handen op elkaar te krijgen voor gezamenlijk API beleid.

Architectuur

Beklimmen van de API rots vraagt om een nieuw masterplan: API’s in de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..

Onder invloed van API’s beweegt het architectuurlandschap. Wat zijn logische keuzes: berichtenstandaarden of API’s? Functioneren API’s ook bij event driven processen? Hoe verhouden API’s, semantiek en linked data zich tot elkaar? Met deze vragen gaat de werkgroep Architectuur aan de slag. Werk mee aan de ontwerpkeuzes die de API rots een goede plek geven in het nationale landschap van overheidsarchitectuur.

Validatie en compliance

Wat maakt een API goed? Denk mee over automatische kwaliteitstooling! Het ministerie van BZK en VNG Realisatie werken aan tooling waarmee je op https://developer.overheid.nl en https://api-test.nl automatisch een kwaliteitscheck kunt uitvoeren op een API. Laat weten wat jij nuttig vindt om op te toetsen!


Lees oudere updates
</span>