STESTA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwstenen internationaal.png
Naam: STESTA
Type: Bouwsteen internationaal
"Logo van "


Beschrijving

Het secure Trans European Services for Telematics between Administrations network (sTESTA) is een fysiek netwerk en een aantal services voor berichtenverkeer, die de samenwerking tussen overheidsorganen in verschillende domeinen faciliteert. Bestaande nationale netwerken voor uitwisseling van gegevens zijn hier op aangesloten of kunnen dit nog doen.

De voornaamste focus van de netwerkdiensten is beveiliging en versleuteling voor betrouwbare uitwisseling van bestanden. In Nederland is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor de sTESTA aansluiting. De technische aansluiting is belegd bij stichting RINIS.


Film uit het ISA Programma over de voordelen van sTESTA

InformatieBetekenisvolle gegevens.

http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-4action_en.htm

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
STESTAIs gerelateerd aan
STESTAIs relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Electronic exchange of social security information (EESSI) (Bouwsteen Internationaal)GebruiktSTESTA
ETranslation (Bouwsteen Internationaal)GebruiktSTESTA
EUCARIS (Bouwsteen Internationaal)GebruiktSTESTA
RINIS (Organisatie)GebruiktSTESTA