Electronic exchange of social security information (EESSI)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Beschrijving[bewerken]

EESSI is een IT-systeem dat de sociale-zekerheidsorganen in Europe zal helpen informatie uit te wisselen. Dit is vastgelegd in Europese regelgeving (verordeningen 883/2004 en 987/2009) over de coördinatie van sociale zekerheid. Alle grensoverschrijdende gegevensuitwisseling tussen de sociale zekerheidsorganen zal lopen via gestructureerde elektronische documenten in een door de EC beheerde infrastructuur. De verschillende instituten zijn gekoppeld in nationale netwerken, die weer internationaal zijn gekoppeld via access points. Hierin vormt sTESTA de backbone waarover de informatie moet worden gecommuniceerd. EESSI moet leiden tot het efficiënter verwerken van berichtenverkeer in de sociale zekerheid.

EESSI was oorspronkelijk een project uit het IDABC-programma. EESSI wordt vanuit de Europese Commissie ontwikkeld door een administratieve commissie en een technische commissie onder leiding van het Directoraat-generaal Employment Social Affairs & Inclusion. Het EESSI-project wordt sinds 2014 bijgestaan door een consortium van 13 sociale-zekerheidsorganen uit 10 EU-lidstaten onder de noemer SAFE (Social Agencies of Future Europe), waaronder de Nederlandse SVB. SAFE levert een bijdrage door tijdens de ontwikkeling van EESSI het systeem te testen, waarbij RINIS optreedt als testmanager, en de implementatie te ondersteunen. Dit wordt gefinancierd door de EC onder SAFE 30-CE-0595730/00-51, getekend in 2013.


Gebruik en Doorontwikkeling

Plaat EESSI

EESSI is enorm complex door het grote aantal aangesloten instellingen en systemen, over verschillende sectoren. Volgens verordening (EU) 987/2009 had EESSI al in mei 2012 operationeel moeten zijn, dat werd uitgesteld naar 1 mei 2014, maar ook die deadline werd niet gehaald. De meest recente planning stelt dat de lopende pilots in 2016 afgerond moeten zijn, en integratie van EESSI in nationale systemen in 2018 operationeel moet zijn. Intussen werd er wel gekeken naar alternatieven, zoals E-TrustEx in het ISA-programma en een proof-of-concept van RINIS in samenwerking met Oostenrijk en Duitsland. In Nederland zijn de Ministeries vanSZW, VWS en Financiën betrokken bij EESSI, alsmede de uitvoeringsorganisaties UWV, Zorginstituut Nederland, Belastingdienst, SVB en RINIS betrokken. EESSI loopt van 2015 tot 2018.

Informatie[bewerken]

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869

Relaties[bewerken]

VertrekpuntRelatieEindpunten
Electronic exchange of social security information (EESSI)Gebruikt
  • sTESTA (Bouwsteen Internationaal)
Electronic exchange of social security information (EESSI)Is gerelateerd aan
Electronic exchange of social security information (EESSI)Is relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Directoraat-generaal Employment Social Affairs & Inclusion (Organisatie)Is gerelateerd aanElectronic exchange of social security information (EESSI)
RINIS (Organisatie)Participeert inElectronic exchange of social security information (EESSI)