Bouwstenen/alfabetisch

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle overzichten en CSV-downloads[bewerken]

Bouwstenen/alfabetisch[bewerken]

BouwsteenBeschrijving
14+ netnummerMet een 14+netnummer krijgen gemeenten een herkenbare telefonische ingang. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente (zoals 14 010 of 14 0115). Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij zijn gemeente.
Antwoord voor bedrijvenDe website Antwoord voor bedrijven is per 15 september 2014 opgegaan in Ondernemersplein en maakt ondernemers wegwijs door de grote hoeveelheid informatie van de overheid.
Architectuur Digitale Overheid 2030 vastgesteldArchitectuur Digitale Overheid 2030 vastgesteld
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland.
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn) in heel Nederland, op een schaal van 1:500 tot 1:5.000.
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratie (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning (primo 2018) bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie BLAU onwikkeld wordt.
BRI (Basisregistratie Inkomen)Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben.
BRK (Basisregistratie Kadaster)Authentieke bron voor percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken, alsmede kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten in Nederland.
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw).
BRP (Basisregistratie Personen)Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben.
BRT (Basisregistratie Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: topografische gegevens.
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Authentieke bron voor gegevens over voertuigen in Nederland en de eigenaren daarvan.
Berichtenbox voor bedrijvenEen voorziening waar overheidsorganisaties en bedrijven op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten met elkaar kunnen uitwisselen.
Berichtenbox voor burgersEen voorziening binnen MijnOverheid waar overheidsorganisaties op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten kunnen plaatsen voor burgers die dan per email worden geïnformeerd dat er een bericht voor hen staat.
Burgerservicenummer (BSN)Het burgerservicenummer (BSN) is het persoonsnummer voor contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. Een pasgeboren kind krijgt bij inschrijving in de BRP pas een BSN. Het BSN staat op het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.
DigiDEen voorziening waarmee overheidsorganisaties en publieke dienstverleners online de identiteit van burgers kunnen vaststellen.
DigiD MachtigenEen voorziening waarmee een burger een andere burger kan machtigen om namens hem zaken met de overheid te regelen.
DigiInkoopDigiInkoop (voorheen Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)) is de nieuwe digitale voorziening voor de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces efficiënter, doelmatiger, rechtmatiger en makkelijker te maken. In 2012 en 2013 wordt DigiInkoop gefaseerd ingevoerd bij de ministeries en agentschappen. DigiInkoop bestaat uit een berichtenverkeervoorziening (BVV via Digipoort) en een e-purchasingvoorziening (EPV).
DigikoppelingKoppelvlakstandaarden voor veilige en betrouwbare digitale berichten uitwisseling tussen overheidsorganisaties (het gaat over de “enveloppe”, niet de inhoud).
DigileveringEen voorziening waarmee overheidsorganisaties zich kunnen abonneren voor het digitaal verkrijgen van (gewijzigde) gegevens uit Basisregistraties indien bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden die voor hun taken relevant zijn.
DigimeldingEen voorziening waarmee overheidsorganisaties bij de bronhouder(s) kunnen melden dat zij een vermoeden hebben van onjuiste gegeven in de betreffende Basisregistratie(s). Digimelding bestaat uit 2 onderdelen: Digimelding BLT en Digimelding Annotatiespecificatie
Digimelding BLTEen voorziening voor het laagdrempelig terugmelden door afnemers.

Door één terugmeldvoorziening te ontwikkelen wordt voorkomen dat iedere basisregistratie deze voorziening apart moet ontwikkelen. Ook hoeft een afnemer niet aan iedere

basisregistratie op een afwijkende manier terug te melden.
Digimelding SpecificatiesDe Digimelding Annotatie Specificatie (Digimelding AS) en de Digimelding Protocol Specificatie (DMPS) zijn specificaties voor het uitwisselen van terugmeldingen.
DiginetwerkEen voorziening waarmee overheidsorganisaties een veilige en betrouwbare digitale verbinding met elkaar kunnen realiseren via besloten netwerken.
Het is gebaseerd op een afsprakenstelsel over connectiviteit, beschikbaarheid, beveiliging en het gebruik van standaarden waardoor iedere aangesloten organisatie kan communiceren met elke andere aangesloten organisatie.
DigipoortEen voorziening waarmee bedrijven via 1 aanleverpunt (bulk)gegevens digitaal kunnen aanleveren bij de betreffende overheidsorganisatie(s). En ook andersom.
E-facturerenEen voorziening van de overheid waarmee facturen digitaal worden verzonden, ontvangen en verwerkt (in plaats van per brief en op papier).
EHerkenningEen voorziening waarmee (medewerkers van) bedrijven zich veilig en betrouwbaar kunnen laten identificeren bij overheidsorganisaties.
GGI-VeiligEen portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging van gemeenten. Het betreft onder andere een actieve monitoring en response dienst voor het bewaken van gedrag en acties op het eigen bedrijfsnetwerk, beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur zoals firewalls, anti-DDoS, end-point protection en beveiligingsexpertise-diensten.
HR (Basisregistratie Handelsregister)Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland.
HavenEen standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting.

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Zie de GF Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS).
IdensysIdensys is een federatief netwerk voor authenticatie van burgers bij publieke en private organisaties. Het is een Nederlandse invulling van eIDAS. Samen met eHerkenning maakt het onderdeel uit van het Stelsel Elektronische Toegangsdiensten.
MijnOverheidEen voorziening in de vorm van een digitaal loket, waar burgers op een veilige en gemakkelijke manier hun persoonlijke gegevens bij de overheid kunnen inzien, berichten van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen.
OndernemerspleinEen voorziening in de vorm van een digitaal loket, een Digitaal Ondernemersplein (DOP), waar de dienstverlening van de overheid integraal voor bedrijven wordt ontsloten.
OndernemingsdossierMet het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige ergernis. Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten en daarom maken ze afspraken over slimmer gegevens uitwisselen.

Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer.

Geautoriseerde toezichthouders kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. Het Ondernemingsdossier is daarmee een nieuwe manier van samenwerken en informatie delen tussen ondernemers en overheden met als doel de regeldruk te verminderen. Het resultaat: meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht.

In een filmpje is uitgelegd hoe dit werkt.
Organisatie-identificatienummerHet Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authentiseren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid. Dit kunnen publieke en private organisaties zijn.
Rijksoverheid.nl e-mailDit is een onderdeel van Rijksoverheid.nl.
Rijksoverheidsnetwerk (RON)Rijksoverheidsnetwerk (RON) is een besloten virtueel netwerk voor het uitwisselen van data, spraak en videoverkeer binnen de Rijksoverheid. Voor de communicatie met andere Overheden heeft RON een koppeling met Diginetwerk. Via standaarden en koppelvlakken biedt RON daarnaast de mogelijkheid voor veilige connectiviteit met burgers en bedrijven.

RON bevordert de efficiëntie en flexibiliteit en voorkomt dat overheidspartijen ieder zelfstandig onderlinge connectiviteit moeten inrichten. RON is gebaseerd op het landelijk glasvezelnetwerk van Defensie (NAFIN en NTN). Voor dit netwerk gelden de aansluitvoorwaarden Haagse Ring, handhaving hiervan is onderdeel van de RON-aansluitvoorwaarden.

RON compartimenten

RON bestaat uit vier compartimenten DC-I, Partner-I, WAN-I en Internet-I. Daarnaast zal het Rijksweb compartiment geïntegreerd worden in RON. De compartimenten hebben verschillende kenmerken en zijn beschikbaar op de ODC’s (DC-I, Partner-I, WAN-I) en Haagse Ring-locaties (Partner-I, WAN-I). WAN-I is daarnaast beschikbaar op de hoofdnetwerkwerken van Belastingdienst, MinJenV, DUO, DICTU, Rijkswaterstaat en SSC-ICT. In de tabel hieronder worden de kenmerken van de compartimenten gegeven. Het compartiment Internet-I is nog in ontwikkeling.
Samenwerkende catalogiEen voorziening in de vorm van een verwijsmechanisme, waardoor een overzicht kan worden getoond van de overheidsdiensten die de ca. 1200 overheidsorganisaties afzonderlijk leveren.
Standard Business Reporting (SBR)Een standaard voor het digitaal aanleveren van de financiële verantwoordingsinformatie van bedrijven en overheidsorganisaties aan de overheid c.q. het Ministerie van Financiën.
StelselcatalogusEen voorziening in de vorm van een registratie met daarin de betekenis van de gegevens in Basisregistraties.
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Authentieke bron voor de Onroerende Zaak belasting in Nederland.
WOZ WaardeloketHet WOZ Waardeloket biedt de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ Waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk.
WebrichtlijnenWebrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.
Website RDW.nlDe website RDW.nl biedt informatie over de dienst wegverkeer (RDW). De RDW beheert onder andere het kentekenregister. De website kent specifieke functies voor particulier- en zakelijk gebruik. Particulieren kunnen via RDW.nl bijvoorbeeld digitaal een keuringsafspraak voor hun auto maken of een kentekenbewijs voor de brommer of scooter aanvragen. Bedrijven kunnen via RDW.nl bijvoorbeeld kentekenbewijzen voor bedrijfsvoertuigen aanvragen en ontheffingen voor transporteurs regelen. Voor digitale diensten en producten verwijst RDW.nl naar onderliggende domeinen. Het is daarnaast voor particulieren mogelijk om via DigiD in te loggen op RDW.nl om eigen gegevens te raadplegen.