Digipoort

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Bouwsteen.png
Naam: Digipoort
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Contactfunctie
Status actualiteit: Actueel

Beschrijving

Digipoort is dè plek op internet waar bedrijven hun digitale informatie voor de overheid kunnen aanleveren. Digipoort zorgt er voor dat deze bij de juiste overheidsinstantie wordt afgeleverd. Of in omgekeerde richting.

Informatie

http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digipoort/

Opdrachtgever

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMDigipoort maakt gebruik van de e-mailserver uit de centrale voorziening EASI. Alle mail-versturende systemen moeten gebruik maken van de centrale voorziening mail relay als zij mail Willen versturen. DKIM is geïmplementeerd op de centrale voorziening mail relay.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DMARCPlanning voor de implementatie van DMARC was Q1 2019, als onderdeel van een Logius breed project voor Domein verhuizing. Deze planning is niet gehaald, nu is deze wijziging ingepland voor Q3 2019.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECImplementatie van DNSSEC zou plaatsvinden in Q1 2019 en is nu deels aanwezig en wordt deels ingepland voor Q3 2019.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digikoppeling (Standaard)Digipoort voldoet aan deze standaard. Zie de koppelvlakspecificaties op http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digitpoort/koppelvlakken.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
HTTPS en HSTSDe voorziening voldoet aan HTTPS. Formeel wordt niet aan HSTS voldaan, maar de standaard HTTP (poort 80) is bij de voorziening helemaal niet ontsloten, zodat feitelijk alleen via HTTPS een verbinding gemaakt kan worden. In de geest voldoet de voorziening dus impliciet wel aan HSTS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4Digipoort gebruikt het Logius infrastructuurplatform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik niet. IPv6 kan niet worden aangeboden, omdat de infrastructuur van Logius dit nog niet voldoende ondersteund. Dit is een Logius breed vraagstuk. De vraag hoe IPv6 geïmplementeerd dient te worden is wederom bij onze architecten ingediend. Digipoort ondersteunt IPv4. Implementatie van IPv6 stond gepland voor Q1 2019 maar dient opnieuw te worden ingepland.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
DigiPoort voldoet aan de BIR. Leveranciers voldoen aan ISO 27001 of een vergelijkbare standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SETU-standaardDigiPoort ondersteunt de uitwisseling van SETU-hr-XML berichten.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPF (Sender Policy Framework)DigiPoort heeft geen SPF-records. Er wordt niet gemaild vanuit dit domein, maar SPF zou wel ingericht moeten worden. De planning van Q1 2019 is niet gehaald en de standaard wordt ingericht in Q3/Q4 2019.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSDigipoort ondersteunt TLS v1.2, maar niet meer de verouderde versies.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
XBRL en DimensionsDe standaard wordt ondersteund door Digipoort.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder