SPF

Uit NORA Online
SPF (Sender Policy Framework)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Verplicht (pas toe leg uit)
Naam
SPF (Sender Policy Framework)
ID

RFC7208

Type

Standaard

Versie
RFC7208
Wijzigingsdatum
Laag Vijflaagsmodel
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: fs:spf


Bescherming tegen e-mailphishing
SPF controleert of de mailserver die een e-mail wil versturen namens het e-maildomein deze e-mail mag verzenden.

SPF specificeert een technische methode om afzenderadres-vervalsing detecteerbaar te maken. SPF biedt de mogelijkheid te controleren of een bericht aangeleverd wordt vanaf een server die daartoe gerechtigd is. Dit doet SPF door de authenticiteit van de domeinnaam in het afzenderadres van de ontvangen mail herleidbaar te maken via de in DNS gepubliceerde IP-adressen van de verzendende mailserver(s). Indien een mailserver niet in de lijst met gepubliceerde IP-adressen staat (de zogeheten SPF-records) maar toch mail verstuurt met het betreffende domein als afzender, dan wordt de mail als niet geauthenticeerd beschouwd.

  • Nut: Het gebruik van SPF verkleint de kans op misbruik van e-mailadressen doordat ontvangers betrouwbaar echte e-mails van phishingmails of spam kunnen onderscheiden.
  • Werking: SPF is een techniek waarmee een domeinhouder de IP-adressen van verzendende mailservers kan publiceren in de DNS. Een ontvangende mailserver kan deze IP-adressen gebruiken om te controleren of een e-mail daadwerkelijk afkomstig is van een verzendende mailserver van de betreffende domeinhouder.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: SPF moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Het organisatorisch werkingsgebied voor beide standaarden: overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector

Meer informatie

Gerelateerd

DKIM, DMARC, DNS (Domain Name System)

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
SPF is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/kadaster.nl/ ).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)RDW ondersteunt en gebruikt de SPF standaard voor email verkeer.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijven@antwoordvoorbedrijven.nl en @berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl voldoen hieraan. Dit kan gecontroleerd worden op https://internet.nl/mail/antwoordvoorbedrijven.nl en https://internet.nl/mail/berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl. N.B. De notificaties de we sturen hebben als afzender noreply-berichtenbox@antwoordvoorbedrijven.nlvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiDSPF is relevant voor DigiD bij het verzenden van mails vanuit DigiD , en DigiD voldoet ook aan deze standaard (zie: https://internet.nl/mail/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiD MachtigenDigiD Machtigen verstuurt geen email aan gebruikers, vanaf het @machtigen.digid.nl domein. Er is wel een SPF record aangemaakt voor het domein: ‘machtigen.digid.nl’ die aangeeft dat er vanaf dit domein geen email wordt verstuurd. E-mails verzonden door Machtigen worden verstuurd onder het @digid.nl domein. De bijbehorende SPF record en andere email gerelateerde standaarden vallen onder de verantwoordelijkheid van DigiD. De voorziening Machtigen ontvangt van DigiD, middels een collegiaal informatiebeveiligingsoverleg, updates over het SPF record en andere email gerelateerde standaarden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiInkoopDigiInkoop voldoet aan deze standaard (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigileveringDigilevering draait op het Logius Managed Services platform.

Vanuit de VPC is het niet mogelijk mail direct naar buiten te sturen om te voorkomen dat de applicatiebeheerder of een van haar systemen als spam/malware verstuurder wordt aangemerkt. Alle mail-versturende systemen moeten gebruik maken van de centrale voorziening mail relay als zij mail willen versturen.

SPF is geïmplementeerd op de centrale voorziening mail relay.

Digimelding en Digilevering zijn op het Equinix platform geïmplementeerd, de applicaties kunnen alleen via de mail-relay server van het platform e-mail versturen. Deze mail –relay server is niet van buitenaf benaderbaar, daarom kan dit met internet.nl niet getoetst worden.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigimeldingSPF is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigipoortDigiPoort heeft geen SPF-records. Er wordt niet gemaild vanuit dit domein, maar SPF zou wel ingericht moeten worden. De planning van Q1 2019 is niet gehaald en de standaard wordt ingericht in Q3/Q4 2019.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
EHerkenning
Idensys
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
SPF wordt toegepast bij de voorziening (mail en webserver).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
HR (Basisregistratie Handelsregister)SPF is geïmplementeerd voor NHR.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
MijnOverheidSPF is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
OndernemerspleinSPF is geïmplementeerd voor zowel kvk.nl, als ondernemersplein.kvk.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Rijksoverheid.nl e-mailHet e-maildomein @rijksoverheid.nl is integraal van SPF voorzien (zie: https://internet.nl/mail/rijksoverheid.nl/). Deze wordt door SSC-ICT beheerd in samenwerking met AZ. Technisch gezien is SSC-ICT het aanspreekpunt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Samenwerkende catalogiDomein voor de SC API (zoekdienst.overheid.nl) is niet SPF compliant. De verwachting is dat het voldoen in 2022 gaat plaatsvinden.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Standard Business Reporting (SBR)De website van SBR (http://www.sbr-nl.nl) heeft ook een mailserver. Deze voldoet aan SPF (zie: https://internet.nl/mail/sbr-nl.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
WOZ WaardeloketSPF is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/wozwaardeloket.nl).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Website RDW.nlvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Doc-DirektOok SPF wordt inmiddels toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)SPF wordt op alle domeinen toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordSPF is geïmplementeerd voor alle drie de domeinen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
P-DirektSPF is geïmplementeerd door de beheerder van de maildienst (in het geval van P-Direkt is dat SSC-ICT). voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDOKSPF is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/pdok.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
PKIoverheidRecords zijn geconfigureerd om alle mail namens pkioverheid.nl te rejecten (geen geldige bron opgenomen in het SPF record). Er wordt geen mail verstuurd vanuit pkioverheid.nl of een van haar subdomeinen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
RijkspasSPF is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijksportaalSPF is minder relevant voor deze oplossing. Echter, het gebruik van DKIM/DMARC (want maillinks) en het gebruik van mailservers laat onverlet dat SPF ook een (mogelijk) te gebruiken standaard dient te zijn.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TenderNedSPF is inmiddels aangezet door de technisch dienstverlener DICTU (zie: https://internet.nl/mail/tenderned.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden