SPF (Sender Policy Framework)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


  1. DOORVERWIJZING SPF


SPF controleert of de mailserver die een e-mail wil versturen namens het e-maildomein deze e-mail mag verzenden.

SPF specificeert een technische methode om afzenderadres-vervalsing detecteerbaar te maken. SPF biedt de mogelijkheid te controleren of een bericht aangeleverd wordt vanaf een server die daartoe gerechtigd is. Dit doet SPF door de authenticiteit van de domeinnaam in het afzenderadres van de ontvangen mail herleidbaar te maken via de in DNS gepubliceerde IP-adressen van de verzendende mailserver(s). Indien een mailserver niet in de lijst met gepubliceerde IP-adressen staat (de zogeheten SPF-records) maar toch mail verstuurt met het betreffende domein als afzender, dan wordt de mail als niet geauthenticeerd beschouwd.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Het controleren of een e-mailserver gerechtigd is om namens een domeinnaam e-mail te mogen verzenden
  • Organisatorisch werkingsgebied: Het organisatorisch werkingsgebied voor beide standaarden: overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector

Meer informatie

Gerelateerd

DKIM, DMARC, DNS (Domain Name System)

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
SPF is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/kadaster.nl/ ).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)RDW ondersteunt en gebruikt de SPF standaard voor email verkeer.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijven@antwoordvoorbedrijven.nl en @berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl voldoen hieraan. Dit kan gecontroleerd worden op https://internet.nl/mail/antwoordvoorbedrijven.nl en https://internet.nl/mail/berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl N.B. De notificaties de we sturen hebben als afzender noreply-berichtenbox@antwoordvoorbedrijven.nlvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigiDSPF is relevant voor DigiD bij alle mails vanuit de DigiD applicatie, en DigiD voldoet ook aan deze standaard (zie: https://internet.nl/mail/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigiD MachtigenDigiD Machtigen verstuurt geen email aan gebruikers. Er is wel een SPF record aangemaakt voor het domein: machtigen.digid.nl welke aangeeft dat er vanaf dit domein geen email wordt verstuurd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigiInkoopDigiInkoop voldoet aan deze standaard (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigileveringDigilevering draait op het Logius Managed Services platform.

Vanuit de VPC is het niet mogelijk mail direct naar buiten te sturen om te voorkomen dat de applicatiebeheerder of een van haar systemen als spam/malware verstuurder wordt aangemerkt. Alle mail-versturende systemen moeten gebruik maken van de centrale voorziening mail relay als zij mail willen versturen.

SPF is geïmplementeerd op de centrale voorziening mail relay.

Digimelding en Digilevering zijn op het Equinix platform geïmplementeerd, de applicaties kunnen alleen via de mail-relay server van het platform e-mail versturen. Deze mail –relay server is niet van buitenaf benaderbaar, daarom kan dit met internet.nl niet getoetst worden.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigimeldingSPF is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigipoortDigiPoort heeft geen SPF-records. Er wordt niet gemaild vanuit dit domein, maar SPF zou wel ingericht moeten worden. De planning van Q1 2019 is niet gehaald en de standaard wordt ingericht in Q3/Q4 2019.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
EHerkenning
Idensys
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
SPF wordt toegepast bij de voorziening, maar wordt vooralsnog niet vereist als toe te passen techniek voor deelnemers.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
HR (Basisregistratie Handelsregister)SPF is geïmplementeerd voor NHR.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
MijnOverheidSPF is relevant en geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
OndernemerspleinSPF is geïmplementeerd voor kvk.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Rijksoverheid.nl e-mailHet e-maildomein @rijksoverheid.nl is integraal van SPF voorzien (zie: https://internet.nl/mail/rijksoverheid.nl/). Deze wordt door SSC-ICT beheerd in samenwerking met AZ. Technisch gezien is SSC-ICT het aanspreekpunt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Samenwerkende catalogiDe validator van Samenwerkende Catalogi voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Standard Business Reporting (SBR)De website van SBR (http://www.sbr-nl.nl) heeft ook een mailserver. Deze voldoet aan SPF (zie: https://internet.nl/mail/sbr-nl.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Website RDW.nlRDW ondersteunt en gebruikt de SPF standaard voor email verkeer.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Doc-DirektOok SPF wordt inmiddels toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)SPF wordt op alle domeinen toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordSPF is geïmplementeerd voor alle drie de domeinen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
P-DirektSPF is geïmplementeerd door de beheerder van de maildienst (in het geval van P-Direkt is dat SSC-ICT). voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDOKSPF is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/pdok.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
RijkspasSPF is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijksportaalSPF is minder relevant voor deze oplossing. Echter, het gebruik van DKIM/DMARC (want maillinks) en het gebruik van mailservers laat onverlet dat SPF ook een (mogelijk) te gebruiken standaard dient te zijn.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TenderNedSPF is inmiddels aangezet door de technisch dienstverlener DICTU (zie: https://internet.nl/mail/tenderned.nl/140321/#mailauth).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden