Ondernemersplein

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: Ondernemersplein
ID: Ondernemersplein
Type: Bouwsteen

Beschrijving

Het digitaal Ondernemersplein is de plek waar de dienstverlening van de overheid integraal voor de ondernemer wordt ontsloten. Onder dienstverlening worden zowel informatie-uitwisseling als transacties en (digitale) interactie verstaan.

Hierbij wordt uitgegaan van het ‘no-wrong-door’ principe. Dit betekent dat het plein een toegang is voor alle ondernemerszaken, maar niet dat al deze zaken/transacties hier ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Ondernemers hoeven daardoor slechts op één locatie hun informatie te halen, daarnaast kunnen transacties met betrekking tot ondernemen bij overheidspartijen via ondernemersplein.nl gemakkelijk uitgevoerd worden.

Informatie

http://www.ondernemersplein.nl/

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken

Contact

OndernemerspleinToepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BWBBinnen de website, de content van AvB, wordt verwezen naar wetgeving conform de BWB standaardvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
CMISDe tooling (CMS/ESB) ondersteunt de standaard wel, maar deze wordt niet actief gebruikt. Er zijn er geen content leveranciers die hun CMS in CMIS vorm aan het Ondernemersplein.nl beschikbaar stellen. Concreet is er dus nog geen toepassing op dit moment en er zijn ook nog geen plannen om dit te doen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DKIMDKIM is geïmplementeerd (zie https://internet.nl/mail/ondernemersplein.nl/34765)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DNSSECWordt geïmplementeerd dit jaar op de nieuwe DNS omgeving.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)Verklaring is beschikbaar. Meer informatie beschikbaar op: https://www.ondernemersplein.nl/toegankelijkheid/voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
IPv6 en IPv4De website ondersteunt IPv4 en is toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.ondernemersplein.nl/86899).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
Ondernemersplein is gehost bij de Kamer van Koophandel. Daar liep een ISO 27001 certificeringstraject en Ondernemersplein heeft dit inmiddels toegepast en is door een audit in april 2016 ook gecertificeerd hierop.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)De informatie op de website is gemetadateerd volgens een eigen model die past bij de metadatering van de partners.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SKOS (Simple Knowledge Organization System)Er wordt niet aan deze standaard voldaan. Het moet nog onderzocht worden of hieraan voldaan zal worden en plannen gemaakt worden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SPF (Sender Policy Framework)Er wordt aan deze standaard voldaan (zie https://internet.nl/mail/ondernemersplein.nl/34765).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
STARTTLS en DANEAan STARTTLS wordt voldaan, maar aan DANE wordt nog niet voldaan. De KvK geeft aan nog te moeten onderzoeken of hieraan voldaan zal worden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TLSTechnisch kan er worden overgestapt naar alleen TLS 1.2 echter plannen zijn uitgesteld door slechte browser ondersteuning aan eindgebruiker.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder