Koppeling standaarden van Forum Standaardisatie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

NORAonline.nl probeert zo veel mogelijk relevante informatie te ontsluiten, over de inrichting van de informatievoorziening van de publieke sector. Daarbij past NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zichzelf toe: Bronregistraties zijn leidend en Diensten vullen elkaar aan. Ook bij de informatie over standaarden.

Overnemen van Forum Standaardisatie

De belangrijkste lijst met standaarden is de lijst van het Forum Standaardisatie. Daarom haalt NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur informatie over die standaarden, direct op van forumstandaardisatie.nl. Waar relevant, vult NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur deze informatie aan met eigen kennis, en koppelt die informatie aan andere delen van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Zo krijgt de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur de meest actuele en volledige informatie over standaarden. In NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur worden ook standaarden genoemd die niet bij het Forum Standaardisatie op de lijst staan; voor die standaarden vult de redactie van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur de informatie volledig zelf in. Meestal zijn dit standaarden die relevant zijn vanuit een specifiek thema.

Samenwerking met Forum Standaardisatie

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur doet ook aan Terugmelden aan bronhouder. NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beheer werkt met Bureau Forum Standardisatie samen en geeft feedback over standaarden; waar NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beheer merkt dat er informatie ontbreekt, geeft zij dat door. Wanneer er vanuit NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur inhoudelijke bijdragen zijn aan de lijst van Forum Standaardisatie, overleggen de partijen.

Technische werking overerving

Huidige scenario:

  • NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beheer trekt zes keer per jaar een kopie van de CSV-export uit forumstandaardisatie.nl
  • NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beheer zet deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over naar pagina's in de sjabloon FS-standaard. Hierbij worden de veldnamen exact overgenomen uit de export. Deze pagina's komen in de naamruimte FS. Bestaande pagina's worden bijgewerkt.
  • De sjabloon zet semantische eigenschappen voor die standaarden; deze zijn vaak afwijkend van de veldnamen uit de export, om conflicten met het NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur kennismodel te voorkomen
  • De sjabloon op NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur's pagina's met standaarden, houdt rekening met 'FS-standaarden'. Als een 'FS-standaard' gevonden wordt met de zelfde naam, worden de semantische eigenschappen daarvan overgenomen en getoond op de NORA-pagina.
  • NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beheer zorgt er handmatig voor dat alle FS-standaarden, ook als standaard in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur staan