Koppeling standaarden van Forum Standaardisatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NORAonline.nl probeert zo veel mogelijk relevante informatie te ontsluiten, over de inrichting van de informatievoorziening van de publieke sector. Daarbij past NORA zichzelf toe: Bronregistraties zijn leidend en Diensten vullen elkaar aan. Ook bij de informatie over standaarden.

Overnemen van Forum Standaardisatie[bewerken]

De belangrijkste lijst met standaarden is de lijst van het Forum Standaardisatie. Daarom haalt NORA informatie over die standaarden, direct op van forumstandaardisatie.nl. Waar relevant, vult NORA deze informatie aan met eigen kennis, en koppelt die informatie aan andere delen van NORA. Zo krijgt de gebruiker van NORA de meest actuele en volledige informatie over standaarden. In NORA worden ook standaarden genoemd die niet bij het Forum Standaardisatie op de lijst staan; voor die standaarden vult de redactie van NORA de informatie volledig zelf in. Meestal zijn dit standaarden die relevant zijn vanuit een specifiek thema.

Samenwerking met Forum Standaardisatie[bewerken]

NORA doet ook aan Terugmelden aan bronhouder. NORA beheer werkt met Bureau Forum Standardisatie samen en geeft feedback over standaarden; waar NORA beheer merkt dat er informatie ontbreekt, geeft zij dat door. Wanneer er vanuit NORA inhoudelijke bijdragen zijn aan de lijst van Forum Standaardisatie, overleggen de partijen.

Proces overerving[bewerken]

Huidige scenario:

 • Forum Standaardisatie houdt NORA beheer op de hoogte van wijzigingen
 • NORA beheer zet deze gegevens over naar pagina's in de sjabloon FS-standaard (schaduwkopieën). Hierbij worden de veldnamen exact overgenomen uit de export. Deze pagina's komen in de naamruimte FS. Bestaande pagina's worden bijgewerkt.
 • De sjabloon zet semantische eigenschappen voor die standaarden; deze zijn vaak afwijkend van de veldnamen uit de export, om conflicten met het NORA kennismodel te voorkomen
 • De sjabloon op NORA's pagina's met standaarden, houdt rekening met 'FS-standaarden'. Als een 'FS-standaard' gevonden wordt met de zelfde naam, worden de semantische eigenschappen daarvan overgenomen en getoond op de NORA-pagina.
 • NORA beheer zorgt er handmatig voor dat alle FS-standaarden, ook als standaard in NORA staan

Gewenste scenario:

 • Forum publiceert op haar website de gegevens in een afgesproken machine-leesbaar formaat.
 • NORA beheer leest dit bestand periodiek uit en maakt automatisch een schaduwkopie zoals hierboven beschreven.

Technische details[bewerken]

Functionaliteit van Sjabloon:Standaarden

 • Detecteert of er een achterliggende pagina is in de naamruimte 'FS', met dezelfde paginanaam, of een paginanaam gelijk aan de ID in NORA.
  • variabele 'NORA-standaard' wordt gezet op de naam van de FS-pagina.
  • die FS-pagina wordt aangeroepen
  • sjabloon:FS-standaard op die pagina:
   • ziet de variabele 'NORA-standaard' en toont niet de eigenschappen van zijn pagina.
   • zet de semantische eigenschappen
 • Gebruikt sjabloon 'Eigenschap' om de semantische waarde te tonen van de pagina zelf, en als die er niet is, van de FS-pagina.

Als je zo'n schaduwkopie van een pagina met Sjabloon:FS-Standaard 'gewoon' bekijkt, zie je een tabel met de eigenschappen zoals ze ook op de pagina van het Forum Standaardisatie ze heeft vastgesteld. Voor de semantische eigenschappen wordt een vertaling gemaakt van de namen op forumstandaardisatie.nl naar de semantische eigenschapsnamen in NORA. Een deel daarvan is anders om conflicten met het NORA kennismodel te voorkomen.

Het aanpassen van de velden doe je door de broncode van de pagina aan te passen. Open daarna opnieuw de pagina in NORA om te controleren of de wijzigingen doorgekomen zijn.

Alle standaarden met de realiseert-relatie of een Eigenschap:Status lijst Forum Standaardisatie[bewerken]

StandaardBeschrijvingRealiseert (verouderde koppeling)Status lijst Forum Standaardisatie
AESDe AES-standaard is een versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van opgeslagen en verzonden data en is de vervanger van de verouderde DES standaard.

AES wordt zowel binnen Nederland als wereldwijd zeer veel en op, op zeer veel verschillende wijzen gebruikt. Voorbeelden van het gebruik zijn:

 1. In programma's zoals WinRAR, WinZip, PowerArchiver, e.d. wordt AES als encryptie aangeboden.
 2. AES wordt toegepast voor beveiliging (WPA2) in draadloze netwerken (Wifi), zie IEEE 802.11i.
 3. AES wordt toegepast voor het versleutelen van gegevens voor verzending over het internet, https verkeer etc.
 4. In hardware voor netwerken wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van AES.
Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
ASN.1ASN is een standaard manier voor het beschrijven van data die binnen een netwerk verzonden of ontvangen worden. Abstract syntax notation one (ASN.1). ASN.1 wordt veel gebruikt voor het beschrijven van X.509 certificaten en de toepassing ervan. Voorbeeld van een toepassing is RSA public key voor beveiliging van het transactieverkeer in de elektronische handel. Hiernaast beschrijft deze standaard rollen en structuren om data in telecommunicatie en computer netwerken te representeren, te coderen, over te brengen en te decoderen. Hierdoor is het mogelijk grote hoeveelheden gegevens geautomatiseerd te valideren aan de hand van specificaties met behulp van software tools.Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
Ades Baseline ProfilesElektronische handtekeningen worden gebruikt voor het ondertekenen van digitale berichten. Een elektronische handtekening is voor de ontvanger het bewijs dat een elektronisch bericht inderdaad afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. Voor het ondertekenen van berichten die een hoger niveau van betrouwbaarheid vereisen, kunnen geavanceerde elektronische handtekeningen of gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden gebruikt. De AdES Baseline Profiles zorgen ervoor dat een geavanceerde/gekwalificeerde elektronische handtekening voor de ondertekenaar en ontvanger uitwisselbaar is door eisen te stellen aan de minimale set aan informatie die wordt uitgewisseld.

De AdES Baseline Profiles beschrijven de minimale set aan gegevens die uitgewisseld moeten worden om aan de eisen van een geavanceerde elektronische handtekening te voldoen. Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan vier eisen:

 1. De handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
 2. De handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
 3. De handtekening komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
 4. De handtekening is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging van de gegevens, na ondertekening, kan worden opgespoord.
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
Aquo-standaardLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
BWBCiteren, vinden en verbinden van wet- en regelgeving gaat door toepassing van de BWB standaard sneller, eenvoudiger en geeft minder kans op fouten. Gebruik van de standaard biedt daardoor verbetering van interoperabiliteit.

De open standaard BWB biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) wet- en regelgeving.

De laatste versie (versie 1.3.1) maakt het mogelijk om in wet- en regelgeving te kunnen verwijzen naar:

 • taalversies en onderdelen van internationale verdragen,
 • wet- en regelgeving waarvan de indeling niet voldoet aan de gebruikelijke nummering van hoofdstukken en paragrafen, en
 • ruime begrippen zoals “enig artikel”.

De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

De standaard BWB (Basis Wetten Bestand) is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".

De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.

De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
CAALijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
CMISLijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
COINSArchief
CSSCSS maakt op een relatief eenvoudige wijze een uniforme opmaak van websites mogelijk. CSS is een simpel mechanisme om opmaak (bijvoorbeeld lettertypes, kleuren, tussenruimtes) toe te voegen aan web pagina's. Met behulp van één stylesheet kunnen alle pagina's van een website uniform worden opgemaakt.Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
CSVCSV-bestanden (Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values Files) kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd. CSV bestanden bestaan uit regels met informatie waarbij naar ieder los gegeven een komma wordt geplaatst. Het wordt veelgebruikt om gegevens tussen verschillende spreadsheet programma's uit te wisselen en kan ook gebruikt worden op gegevens uit databases over te zetten naar een andere database.Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
DCATLijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
DHCPDHCP maakt het mogelijk om automatisch netwerkadressen toe te wijzen aan hosts en maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om de netwerkadressen van DNS server mee te sturen. Het DHCP protocol specificeert een framework dat het mogelijk maakt om configuratie-informatie door te sturen naar hosts op een TCP/IP netwerk.Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
DKIMDKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening. Het stelt de ontvanger in staat om te bepalen welke domeinnaam (en daarmee welke achterliggende organisatie) verantwoordelijk is voor het zenden van de e-mail. Daardoor kunnen spam- en phishing-mails beter worden gefilterd.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
DMARCAnti-phishingLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
DNSSECDNS is kwetsbaar waardoor een kwaadwillende een domeinnaam kan koppelen aan een ander IP-adres ("DNS spoofing"). Gebruikers kunnen hierdoor bijvoorbeeld worden misleid naar een frauduleuze website. Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) lost dit op. DNSSEC is een cryptografische beveiliging die een digitale handtekening toevoegt aan DNS-informatie. Op die manier wordt de integriteit van deze DNS-informatie beschermd. Aan de hand van de digitale handtekening kan een internetgebruiker (onderwater en volledig automatisch m.b.v. speciale software) controleren of een gegeven DNS-antwoord authentiek is en afkomstig is van de juiste bron. Zodoende is met grote waarschijnlijkheid vast te stellen dat het antwoord onderweg niet is gemanipuleerd.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
Datum en TijdDe standaard definieert een methode voor het weergeven van de datum en de tijd. De ISO 8601:2004 standaard is van toepassing wanneer data volgens de Gregoriaanse kalender wordt weergegeven, tijden in de het 24-uurs systeem en bij tijdsintervallen, of herhalende tijdsintervallen. Deze ISO standaard zegt niets over data en tijden waarbij woorden worden gebruikt in de representatie en het zegt tevens niets over data en tijden indien bij de representatie geen karakters worden gebruikt.Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
DigikoppelingDigikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer:

 • Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
 • Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden.

Aan versie 2.0 van Digikoppeling is o.a. de specifiactie voor grote berichten toegevoegd, de mogelijkheid om attachments toe te voegen en om security op berichtniveau toe te passen. Digikoppeling versie 2 en later zijn backward compatible met versie 1.

In 2018 is besloten om geen versienummering meer te gebruiken voor Digikoppeling. De meest actuele versie is nu altijd de verzameling van gepubliceerde documenten. Zo is in 2018 de DK Architectuur naar versie 1.5.1 gegaan terwijl de Koppelvlakstandaard WUS op 3.5 is gebleven.
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit
Digikoppeling
Verplicht (pas toe leg uit)
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)De wettelijke afspraak om websites en mobiele apps toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking (zoals dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden), door de standaard EN 301 549 (WAGC 2.1) toe te passen en daar een toegankelijkheidsverklaring over te publiceren.GDI-Architectuur
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit
Verplicht (pas toe leg uit)
E-Portfolio NLNTA 2035 E-portfolio NL is een toepassingsprofiel voor studenten en werknemers bij Nederlandse organisaties, van de internationale IMS ePortfolio specificatie. Hiermee kunnen de competenties van een individu worden bijgehouden. Het voordeel van deze standaard is dat de student/lerende medewerker zijn profiel mee kan nemen naar verschillende organisaties.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
EPUBLijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
GWSWHet GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het is een open datastandaard volgens het linked data principe. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
Geo-StandaardenIn Nederland (en ook daarbuiten) zijn veel organisaties betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie ten opzichte van het aardoppervlakte. Hierbinnen zijn verschillende domeinen te onderkennen, zoals kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om te waarborgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen goed op elkaar aansluit, en dat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden.

De basisset Geo-standaarden voorziet hierin. De set bestaat uit:

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
HTTPS en HSTSHTTPS is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel de veilige uitwisseling van gegevens tussen een (web)server en client. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens tussen een client en server versleuteld, waardoor de gegevens voor een derde -bijvoorbeeld een aanvaller die probeert de gegevens te onderscheppen- niet leesbaar zijn. De HSTS standaard zorgt ervoor dat een client -doorgaans een browser- weet dat een server met HTTPS bereikbaar is, en voor alle vervolgbezoeken een versleutelde verbinding gebruikt. Dit helpt voorkomen dat een derde -bijvoorbeeld een kwaadaardige WiFi hotspot- een browser kan omleiden naar een valse website. Daarom heeft het veel zin om HTTPS samen met HSTS te gebruiken.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
IPv6 en IPv4Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
JSONJavaScript Object Notation (JSON) een formaat om net zoals XML gegevens op te slaan en te versturen. JavaScript is de programmeertaal waarvan de basis syntax beschrijving is afgeleid voor gebruik in JSON. JSON wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren, met name in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver. De standaard is met name gericht op efficiënt programmeren en kent een compacte notatie bijvoorbeeld:

{ “naam”: Jan, “geboren”: 1983

}
Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
MIMLijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
NEN-ISO/IEC 27001Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
NEN-ISO/IEC 27002ISO 27002 'Code voor informatiebeveiliging' geeft richtlijnen en principes voor het initiëren, het implementeren, het onderhouden en het verbeteren van informatiebeveiliging binnen een organisatie. ISO 27002 kan dienen als een praktische richtlijn voor het ontwerpen van veiligheidsstandaarden binnen een organisatie en effectieve methoden voor het bereiken van deze veiligheid.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
NLCIUSElectronische facturenLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
NLCSTekenstandaard voor grond-, weg- en waterbouwLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
NLRSUitwisseling van bouwinformatieLijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
NTA9040Archief
OAI-PMHOAI-PMH is een standaard voor harvesting van metadata uit repositories. Met metadata worden kenmerken van en extra opgeslagen informatie over een document of ander object bedoeld. Te denken valt aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, etc. Een repository is een bibliotheek met documenten/objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten/objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten/objecten in de verschillende aangesloten repositories.Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
OAuthLijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
ODFStandaard voor tekstdocumenten, (vector-)tekeningen, presentaties en rekenbladen (spreadsheets).Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
OWMSOWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven. Het voorschrijven van een semantische standaard voor metadata verhoogt de vindbaarheid en de samenhang van informatie die door overheidsorganisaties wordt aangeboden op internet.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit
Dublin Core metadata element set
Archief
OpenAPI SpecificationPublicatie van REST APIsLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
PDF (NEN-ISO)Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
RDFLijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen
RPKIResource Public Key Infrastructure (RPKI) is een standaard met als doel om zogenaamde route hijacks te voorkomen. Bij een route hijack wordt internetverkeer omgeleid naar de systemen van een niet geautoriseerd netwerk. Een hijack kan het gevolg zijn van een simpele typefout van een netwerkbeheerder die daarmee onbedoeld internetverkeer omleidt, of het gevolg zijn van een doelgerichte aanval op de infrastructuur van het internet om bijvoorbeeld websites onbereikbaar te maken of om gegevens van internetgebruikers afhandig te maken.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
SAMLFederatieve (web)browser-based single-sign-on (SSO) en single-sign-off. Dat wil zeggen dat een gebruiker na eenmalig inloggen via zijn browser toegang krijgt tot verschillende diensten van verschillende partijen.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
SETUDe SETU-standaard is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard en is ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties. Door toepassing van de SETU standaard ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid). Dit leidt tot vereenvoudiging van het inhuurproces.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
SKOSSKOS is een uitwisselbaar gegevensmodel voor het delen en linken van systemen voor kennisrepresentatie via het Web. Veel systemen voor kennisrepresentatie zijn gegrondvest op eenzelfde conceptueel kader. Voorbeelden zijn thesauri, taxonomieën, begrippenwoordenboeken, classificatieschema’s en systemen voor trefwoordtoekenning. Ze worden vaak gebruikt in vergelijkbare applicaties. SKOS maakt de overeenkomstige structuurelementen expliciet volgens een generieke standaard. Doordat SKOS voortbouwt op de standaarden RDF, RDFS en OWL (zie hierboven) zijn de kennisrepresentaties bruikbaar voor computerprogramma’s (“machine readable”) en kunnen deze uitgewisseld worden tussen applicaties en gepubliceerd worden op het Web.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
SMeF 2.0Archief
STABU2In 2018 aangemeld voor opname bij Forum Standaardisatie, uiteindelijk niet opgenomen. Zie ketenstandaard.nl/stabu voor meer informatie over de STABU standaarden.Archief
STARTTLS en DANESTARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen. STARTTLS maakt het mogelijk om transportverbindingen tussen e-mailservers op basis van certificaten met TLS te beveiligen. Met de complementaire standaard DANE kunnen e-mailservers het gebruik van TLS bovendien afdwingen.

Het standaardprotocol voor het transport van e-mail, SMTP, werkt zowel over beveiligde als onbeveiligde verbindingen. Met de opkomst van cybercriminaliteit wordt het steeds belangrijker dat e-mailservers gebruikmaken van met certificaten beveiligde verbindingen voor het transport van mailberichten.

STARTTLS zorgt ervoor dat de verzendende e-mailserver en de ontvangende e-mailserver het eens worden over het gebruik van een met TLS beveiligde, dan wel een onbeveiligde verbinding. Als één van de partijen geen beveiligde verbinding accepteert, valt SMTP normaalgesproken terug op een onbeveiligde verbinding. Dit werkt afdoende tegen passieve aanvallers. Actieve aanvallers kunnen echter deze STARTTLS-onderhandeling manipuleren zodat een e-mail over een onbeveiligde verbinding wordt verstuurd. Vervolgens kunnen ze de e-mail onderscheppen met alle gevolgen van dien.

DANE, dat voortbouwt op DNSSEC, zorgt er in combinatie met STARTTLS voor dat een verzendende e-mailserver de authenticiteit van een ontvangende e-mailserver kan controleren en weet dat deze laaste e-mailserver slechts beveiligde verbindingen accepteert. Een actieve aanvaller kan daardoor niet langer de STARTTLS-onderhandeling manipuleren om een onbeveiligde verbinding te forceren.

Volledige namen:

"SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security" (STARTTLS) en "SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named" (DANE)
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
StUFStUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
StosagContainer- en Pasmanagement voor Afval en GrondstoffenArchief
TLSTLS is een protocol, dat tot doel heeft om beveiligde verbindingen op de transportlaag over het internet te verzorgen. De standaard wordt gebruikt bovenop standaard internet transport protocollen (TCP/IP) en biedt een beveiligde basis, waar applicatie protocollen als HTTP (webverkeer) of SMTP en IMAP (mailuitwisseling) op hun beurt weer op kunnen bouwen en gebruik van kunnen maken. Versies 1.3 en 1.2 moeten op moment worden gebruikt.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
VISIVISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
WDO DatamodelHet WDO Datamodel is in 1997 opgezet vanuit de G7 naar aanleiding van de wens van het bedrijfsleven om gegevensaanlevering van het bedrijfsleven naar de overheid op het gebied van grensoverschrijdend personen- en goederenverkeer meer te simplificeren en te harmoniseren. Aangevers worden op dit moment geconfronteerd met het feit dat men dezelfde gegevens vaak meerdere keren moet aanleveren, op verschillende manieren, aan verschillende overheidsinstanties en in verschillende landen. Op 3 oktober 2016 is versie 3.5 van het WDO Datamodel door de Europese Commissie op de lijst met ICT-specificaties gezet waarnaar overheden bij aanbestedingen et cetera kunnen verwijzen.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
WPA2 EnterpriseSteeds meer komt het voor dat medewerkers van overheidsorganisaties WiFi-toegang nodig hebben op andere locaties dan hun eigen werkplek. Als de gastlocatie WiFi-toegang biedt met een gedeeld wachtwoord, dan moeten zij handmatig een verbinding maken met het WiFi-netwerk door het gedeelde wachtwoord in te geven. Dit is onveilig en inefficiënt. WPA2 Enterprise (Wi-Fi Protected Access II Enterprise) maakt het mogelijk dat gebruikers automatisch en veilig toegang krijgen tot aangesloten WiFi-netwerken via authenticatie op basis van bestaande identiteitsgegevens. Diensten zoals Govroam, Rijk2Air en Eduroam maken al gebruik van WPA2 Enterprise, en bieden WiFi-toegang met een hoog beveiligingsniveau zonder dat de gebruiker extra handelingen hoeft te verrichten.Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitVerplicht (pas toe leg uit)
WebrichtlijnenKern van de Webrichtlijnen is een set van 125 richtlijnen. Deze benoemen de eisen die moeten worden gesteld om een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige website te realiseren. De handleiding geeft aan hoe webbouwers deze eisen concreet kunnen toepassen en hoe opdrachtgevers de eisen kunnen controleren. Verder is er een toets beschikbaar waarmee gedeeltelijk kan worden gecontroleerd in welke mate een webpagina aan de gestelde eisen voldoet. De Webrichtlijnen zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze bouwen voort op de algemeen bekende webstandaarden en op de toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C (World Wide Web Consortium).Archief
WebrichtlijnenWebrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.Archief
XBRL en DimensionsLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit
XMLExtensible Markup Language (XML) is een standaard voor de syntaxis van formele markuptalen. Hiermee kunnen gestructureerde gegevens worden gerepresenteerd in de vorm van tekst, die zowel door mensen als machines leesbaar is. XML wordt gebruikt voor de ontwikkeling van domein- en toepassingsspecifieke markuptalen.Lijst Open Standaarden - AanbevolenAanbevolen

Alle schaduwkopieën in NORA van de lijst van Forum Standaardisatie[bewerken]

StandaardBeschrijving ('Werking')Status lijst Forum Standaardisatie
11-11-07c_CS-advies-IFC.pdf
11-11-07c_CS-advies-IFC.pdf
110803_Expertadvies_OWMS.pdf
110803_Expertadvies_OWMS.pdf
110805_Consultatiedocument_OWMS.pdf
110805_Consultatiedocument_OWMS.pdf
110805_Expertadvies_IFC.pdf
110805_Expertadvies_IFC.pdf
110808_Consultatiedocument_STOSAG.pdf
110808_Consultatiedocument_STOSAG.pdf
110808_Expertadvies_STOSAG.pdf
110808_Expertadvies_STOSAG.pdf
110915_Consultatiereacties_IFC_01.pdf
110915_Consultatiereacties_IFC_01.pdf
110915_Consultatiereacties_STOSAG_01.pdf
110915_Consultatiereacties_STOSAG_01.pdf
120809_Expertadvies_NTA_9040_Ondernemingsdossier.pdf
120809_Expertadvies_NTA_9040_Ondernemingsdossier.pdf
130213-Expertadvies-Digikoppeling-2.0.pdf
130213-Expertadvies-Digikoppeling-2.0.pdf
140403 Expertadvies RDFa.pdf
140403 Expertadvies RDFa.pdf
140403-Expertadvies-RDFa(1).pdf
140403-Expertadvies-RDFa(1).pdf
140731Expertadvies-geo-standaarden-v1.0.pdf
140731Expertadvies-geo-standaarden-v1.0.pdf
141015-Overzicht-reacties-consultatieronde-geo-standaarden-v1.0.pdf
141015-Overzicht-reacties-consultatieronde-geo-standaarden-v1.0.pdf
141028-Forumadvies-Geo-standaarden-v1.0.pdf
141028-Forumadvies-Geo-standaarden-v1.0.pdf
171208-Expertadvies-toepassingsgebieden-documentstandaarden-0.pdf
171208-Expertadvies-toepassingsgebieden-documentstandaarden-0.pdf
191211-Consultatiedocument-OIDC.pdf
191211-Consultatiedocument-OIDC.pdf
191211-Forumadvies-OIDC.pdf
191211-Forumadvies-OIDC.pdf
2010-Aanmeldformulier.pdf
2010-Aanmeldformulier.pdf
2010-Consultatiedocument.pdf
2010-Consultatiedocument.pdf
2010-Expertadvies.pdf
2010-Expertadvies.pdf
2010-Forumadvies.pdf
2010-Forumadvies.pdf
20102-Intakebesluit.pdf
20102-Intakebesluit.pdf
20130501_OS_Aanmelding_EML_NL_1.0.pdf
20130501_OS_Aanmelding_EML_NL_1.0.pdf
20130801_Expertadvies_EML_NL.pdf
20130801_Expertadvies_EML_NL.pdf
20130812_Consultatiedocument_MTOM.pdf
20130812_Consultatiedocument_MTOM.pdf
20130812_Expertadvies_MTOM.pdf
20130812_Expertadvies_MTOM.pdf
2014-Aanmeldformulier.pdf
2014-Aanmeldformulier.pdf
2014-Expertadvies.pdf
2014-Expertadvies.pdf
2014-Forumadvies.pdf
2014-Forumadvies.pdf
2014-Intakeadvies.pdf
2014-Intakeadvies.pdf
2014-Reacties openbare consultatie.pdf
2014-Reacties openbare consultatie.pdf
20140211_Expertadvies_TLS_1_2_01.pdf
20140211_Expertadvies_TLS_1_2_01.pdf
20140213_Expertadvies_EPUB_3_0_01.pdf
20140213_Expertadvies_EPUB_3_0_01.pdf
20160202.06.01-Bijlage-D-Nieuwe-standaarden-op-de-‘pas-toe-of-leg-uit-lijst’.pdf
20160202.06.01-Bijlage-D-Nieuwe-standaarden-op-de-‘pas-toe-of-leg-uit-lijst’.pdf
... meer resultaten