PDF (NEN-ISO)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Verplicht (pas toe leg uit)
Naam
PDF (NEN-ISO)
ID
Type

Standaard

Wijzigingsdatum
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: PDF (NEN-ISO)


  • Nut: PDF is een format voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt, die bedoeld zijn om op te slaan en af te drukken. Een PDF document ziet er op alle apparaten en in alle omgevingen hetzelfde uit.

PDF is minder geschikt voor het publiceren van online informatie die veel op mobiele apparaten wordt bekeken.

  • Werking: PDF is een documentformat dat in eerste plaats bedoeld is om af te drukken. Een PDF bestand legt exact de opmaak vast van de pagina's waaruit een document bestaat.

Daarnaast kan een PDF document interne code (tags in het Engels) bevatten die informatie geeft over de inhoud en de structuur van het document. Die code zie je niet, maar helpt PDF readers om door het document te navigeren en helpt schermlezers om het document voor te lezen.

We hebben het vaak over PDF alsof het één bestandsformaat is, maar PDF kent vele versies. ISO beheert de algemene versies PDF 1.7 en 2.0. Daarnaast heeft ISO voor specifieke toepassingen aanvullende eisen vastgelegd, zoals PDF/A-1 en PDF/A-2 voor duurzame toegankelijkheid (archivering) en PDF/UA voor digitale toegankelijkheid.

De ISO versies PDF 1.7, PDF/A-1 en PDF/A-2 staan op de 'pas toe of leg uit' lijst van het Forum Standaardisatie. PDF/A-1 of PDF/A-2 moet worden toegepast voor duurzaam toegankelijke documenten. PDF 1.7 moet worden toegepast als duurzame toegankelijkheid niet vereist is, en PDF/A-1 en PDF/A-2 onvoldoende functionaliteit bieden. Daarnaast staat de ISO standaard PDF/UA op de lijst aanbevolen standaarden voor PDF bestanden die digitaal toegankelijk moeten zijn.

Vaak worden nog oudere versies van PDF gebruikt die niet door ISO worden ondersteund, bijvoorbeeld PDF 1.4, 1.5 en 1.6. Deze versies worden door een leverancier onderhouden en kwalificeren niet als open standaard.

Omdat PDF 1.x versies achterwaarts compatibel zijn, vormt het gebruik van oudere PDF versies in de praktijk geen probleem voor de uitwisselbaarheid. Maar PDF/A-1, PDF/A-2 en PDF/UA stellen bijzondere eisen aan het PDF bestand, dus hiervoor kan je nooit zonder meer een oudere PDF versie gebruiken.

 

 


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: PDF (NEN-ISO) moet worden toegepast op de uitwisseling en publicatie van niet- of beperkt reviseerbare documenten.
  • Organisatorisch werkingsgebied:
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij investering in systemen en software waarbij niet-reviseerbare of beperkt-reviseerbare documenten worden gemaakt, bewerkt, gepubliceerd of gearchiveerd. Bijvoorbeeld kantoorsoftware, multifunctionele printerscanners of documentgeneratiesystemen.

 

Voor duurzaam toegankelijke documenten moet PDF/A-1 of PDF/A-2 worden uitgevraagd. Als duurzame toegankelijkheid niet vereist is en PDF/A-1 en PDF/A-2 onvoldoende functionaliteit bieden, moet PDF 1.7 worden uitgevraagd.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor Geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden. Afnemers melden geen problemen met het huidige PDF formaat. Daarom geeft het Kadaster geen prioriteit aan het vervangen van PDF 1.4. Voor het archiveren van kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van PDF/A-1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Bij digitale dienstverlening worden uittreksels en informatie uit de BRV in PDF/A vorm verstrekt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijvenAlle berichten kunnen worden gedownload (vanaf de Berichtenbox website) in PDF/A formaat. PDF-documenten worden gegenereerd in PDF A/1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiD MachtigenDe voorziening voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiInkoopDe DigiInkoop applicatie produceert inkooporders en facturen in PDF-formaat. Documenten die op logius.nl beschikbaar worden gesteld zijn in PDF/A-formaat (dit zijn de documenten over de berichtenverkeerstandaarden waar DigiInkoop gebruik van maakt. Zie: https://www.logius.nl/diensten/digiinkoop/hoe-werkt-het/ubl-ohnl en https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/setu-hr-xml-ohnl).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
EHerkenning
Idensys
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Primair wordt de stelseldocumentatie via HTML op eherkenning.nl gepubliceerd. Stelseldocumentatie wordt met behulp van officesoftware gepubliceerd in PDF/A-formaat. Overige documenten worden met een aparte tool in PDF/A formaat geconverteerd, omdat het gehanteerde DMS dit niet ondersteunt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
HR (Basisregistratie Handelsregister)Alle uittreksels en informatie uit het NHR wordt in PDF/A-vorm verstrekt. Het betreft al grotendeels PDF A/2.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
MijnOverheidMijnOverheid genereert zelf PDF-bestanden welke voldoen aan de PDF/A-1a standaard. Voor de PDF bijlagen die door afnemers naar de berichtenbox worden gestuurd wordt een validatie uitgevoerd of ze voldoen aan de standaarden. De afnemer krijgt in het leveranciersportaal de terugkoppeling of een bijlage voldoet of niet. Daarmee wordt de afnemer door Logius geïnformeerd over het wel of niet voldoen aan de standaard. Logius is zelf niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de standaard. Onze verantwoordelijkheid is om de afnemers te informeren of ze voldoen aan de standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Standard Business Reporting (SBR)Bij het publiceren van documenten houdt Logius voor SBR PDF/A aan bij publicatie.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StelselcatalogusDocumenten worden als PDF-A/1 aangeboden via de website.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
WOZ WaardeloketHet WOZ-waardeloket biedt de mogelijkheid een schermafdruk van de gegevens in PDF 1.7-formaat te downloaden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Website RDW.nlvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Doc-DirektDoc-Direkt ondersteunt in haar archieven vooral PDF/A. Alles wat gescand wordt gaat naar PDF/A. Daarnaast wordt ook 1.7 veel gebruikt. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)De DWR Next client kan alle types PDF lezen. Schrijven van PDF kan op meerdere manieren. Alle types worden ondersteund, al is daarvoor soms wel het installeren van Adobe Acrobat Professional benodigd. PDF A/2 is mogelijk voor klanten die Adobe Acrobat Pro afnemen. De regulier verstrekte Adobe Acrobat Standard ondersteunt PDF A/2 niet, maar wel PDF 1.7 en PDF A/1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordV.w.b. uitwisseling van (definitieve) documenten met externe partijen wordt gebruik gemaakt van PDF. PDFCreator van Windows wordt als printoptie in de kantoorautomatiseringsomgeving aangeboden. De standaardinstelling is PDF versie 1.4,  optioneel is 1.5. Vooralsnog wordt er bij DUO nog voor gekozen om de gratis variant van PDF-creator beschikbaar te stellen. Deze biedt maximaal PDF 1.5. Gebruikers van LibreOffice (dat is het meest gebruikte Office-pakket binnen de operationele omgeving van ODC-Noord) kunnen documenten exporteren naar PDF/A-1. Op dit moment is dat nog geen standaard werkwijze. PDF/A is beschikbaar en wordt gebruikt voor formele documentenvoldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Overheid.nlAlle PDF's van officiële bekendmakingen zijn PDF/A-1a zoals wettelijk bepaald is.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
P-DirektDe meeste zaken die het digitale personeelsdossier ingaan zijn PFDA/1. Sinds de ingebruikname van de nieuwe versie van het Document/Record Management Systeem worden ook de loonstroken opgeslagen in PDF A/1 formaat.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PKIoverheidDocumenten die via de websites beschikbaar worden gesteld worden volgens PDF/A opgesteld.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Rijksoverheid.nlDe centrale redactie van Rijksoverheid.nl stuurt waar mogelijk op het aanbieden van de juiste typen PDF’s. De centrale redactie heeft echter beperkt zicht op soort en type PDF’s die door decentrale redacteuren van de ministeries zelfstandig op rijksoverheid.nl worden geplaatst. Hierdoor worden er ook typen PDF gebruikt die buiten deze standaard vallen, bijvoorbeeld versie PDF 1.4 en 1.5.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
RijksportaalPDF wordt ondersteund: PDF-bestanden kunnen geüpload en gedownload worden en de inhoud van PDF-bestanden kan door de zoekmachine worden geïndexeerd. Naast PDF 1.7, PDF/A-1 en PDF/A-2 worden op het Rijksportaal ook andere PDF-versies gebruikt; het gebruik van PDF 1.7, PDF/A‑1 en PDF/A-2 wordt niet afgedwongen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TenderNedGeautomatiseerd gecreëerde PDF's (bij de aankondigingen) zijn gemaakt in versie 1.7.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden