Eigenschap:Werkingsgebied

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beschrijving: Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.


Bron:
Vastgesteld in: Kennismodel NORAWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:
Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:

Showing 20 pages using this property.
A
Waterbeheer  +
B
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
C
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
D
Overheden en instellingen uit de publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector. Het werkingsgebied van de standaard is bedoeld voor intersectoraal verkeer en verkeer met basisregistraties en kent geen verplichting binnen sectoren. Het Forum is wel van mening, dat gebruik binnen sectoren ook aanbevelenswaardig is en roept de beheerder van de standaard dan ook op dit gebruik te promoten.  +
Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
E
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Rijksoverheid  +
G
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
Migratieketen, Justitie  +
Justitie, Strafrechtsketen  +