101
U

Eigenschap:Werkingsgebied

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving: Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.

Bron:
Vastgesteld in: niet vastgesteldWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja


KennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Werkingsgebied" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Ades Baseline Profiles +Nog niet vastgesteld: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
Aquo-lex en Aquo Objecten Catalogus +Waterbeheer  +
B
BGT Gegevenscatalogus +Geo, BOR  +
D
DMARC +Overheden en instellingen uit de publieke sector  +
DNSSEC +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
DUO gegevenswoordenboek +Onderwijs  +
Dataland gegevenswoordenboek +Gemeenten  +
Definities Geostandaarden +GEO  +
Digikoppeling (Standaard) +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector. Het werkingsgebied van de standaard is bedoeld voor intersectoraal verkeer en verkeer met basisregistraties en kent geen verplichting binnen sectoren. Het Forum is wel van mening, dat gebruik binnen sectoren ook aanbevelenswaardig is en roept de beheerder van de standaard dan ook op dit gebruik te promoten.  +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) +Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
DoD 5015.2-STD:2007 Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard +Archieven, software, applicaties  +
E
E-Portfolio NL +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
EAC-CPF (Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families) +Archieven  +
EAD (Encoded Archival Description) +Archieven  +
EAR begrippenlijst +Rijksoverheid  +
G
GWSW (Gegevens Woordenboek Stedelijk Water) +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
Gegevenswoordenboek Migratieketen +Migratieketen, Justitie  +
Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen +Justitie, Strafrechtsketen  +
Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) +Gemeenten, Ondergrond, Geo, Waterschappen, Infrastructuur, Water(beheer), Ruimte  +
Gegevenswoordenboeken justitie Elektronisch BerichtenVerkeer +Justitie, strafrechtketen, migratieketen  +
Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn +Zorg, Gezondheidszorg, Welzijn, Geo  +
H
HTTPS en HSTS +Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
I
IFC (Industry Foundation Classes) +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
IPv6 en IPv4 +Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
ISAAR(CPF) +Archieven  +