Beleid en praktijk rond standaarden op noraonline

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beleid om standaarden op te nemen op noraonline.nl[bewerken]

NORA neemt alle Open Standaarden die op de lijsten (Pas toe of leg uit en Aanbevolen) van het Forum Standaardisatie staan over op noraonline. ie FAQ Standaarden Lijsten Forum voor meer informatie hoe standaarden opgenomen worden in hun lijsten.

Daarnaast nemen wij ook andere (open) standaarden op, wanneer het toepassen van deze standaarden:

  • Bijdraagt aan de interoperabiliteit
  • Bijdraagt aan een betere kwaliteit digitale dienstverlening
  • Bijdraagt aan een goede aanpak van een actueel NORA-Thema of onderwerp, zoals Duurzame Toegankelijkheid.

Mis jij een standaard in onze lijsten en wil je deze laten toevoegen? Neem even contact op via nora@ictu.nl

Achtergrond en historie beleid rond standaarden[bewerken]

De overheid hecht veel waarde aan het gebruik van standaarden, omdat daarmee de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen organisaties wordt vereenvoudigd en bevorderd. Er wordt met name (ook politiek) ingezet op het toepassen van open standaarden. Open standaarden kunnen door alle partijen vrijelijk worden gebruikt, zonder dat door private partijen afgedwongen beperkingen aan het gebruik zijn opgelegd. Dit open standaardenbeleid komt voort uit het inmiddels afgeronde Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) en is doorgezet in de uitgangspunten van het kabinet via NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) en de Digitale Agenda.nl.

Het Forum Standaardisatie is ingesteld voor de bevordering van standaardisatie in de uitwisseling tussen overheden onderling en met burgers en bedrijven, en hergebruik van standaarden. Daarvoor worden afspraken gemaakt, zoals welke standaarden onder het 'pas toe of leg uit'-beleid vallen voor overheden. Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) geeft hier op bestuurlijk niveau opdracht voor. Daarnaast worden in domeinen vaak specifieke afspraken gemaakt, zoals in NORA dochters. Binnen het Rijk bestaat bij voorbeeld een I-standaardisatie Commissie.

Toepassen van standaarden is belangrijk onderdel van de NORA architectuurafspraken[bewerken]

Het gebruik van (open) standaarden is daarom binnen de NORA expliciet opgenomen als een strategisch doel, via het Basis Principe BP04 (Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen). De toepassing daarvan op operationeel niveau is uitgewerkt in het Afgeleide Principe AP08 (Gebruik open standaarden).

Vanuit de NORA willen we projecten helpen bij het vinden van de juiste standaarden (en herbruikbare bouwstenen) voor diensten. Dat doen we allereerst door te verwijzen naar de diverse plaatsen waar overzichten worden beheerd van standaarden, zodat we inzicht krijgen in alle beschikbare standaarden. Daarnaast proberen we inzicht te geven in welke situaties welke standaarden bij voorkeur worden toegepast. Zo is er een eerste aanzet van een overzicht van de gebruikte standaarden bij bouwstenen, opdat de aansluiting op deze bouwstenen wordt vergemakkelijkt. Ook is een aanzet gemaakt voor hulp bij de aanbesteding van IT, waar de inkoop-functie een belangrijke rol heeft bij het maken van juiste bestek-teksten en inzicht kan krijgen welke standaarden relevant zijn bij aanbesteding van bepaalde veel voorkomende typen producten.