Actieplan Nederland Open in Verbinding

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

IDkst-26643-98
Externe verwijzinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-98.html
BeschrijvingIn 2007 heeft de Tweede Kamer het Kabinet gevraagd een plan op te stellen voor de bevordering van het gebruik van open standaarden voor overheidstoepassingen. Eind 2007 is het actieplan “Nederland Open in Verbinding” (NOiV) door de Tweede Kamer aangenomen. De doelstellingen van dit actieplan zijn van toepassing op de rijksoverheid, de mede-overheden en de (semi-)publieke sector.
BrontypeKamerstuk
Dossierkst-26643-98
ToelichtingDe doelstellingen zoals beschreven in het actieplan zijn:
  • Vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de eOverheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden;
  • Verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open standaarden en open source software;
  • Bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid.

Het programma Actieplan Nederland Open in Verbinding (NoiV) dat dit actieplan realiseerde is eind 2011 afgerond. Het was de opvolger van het programma OSOSS dat liep van 2003 tot 2008. Het programma NOiV bood concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf open source software kan toepassen. Het programma werd uitgevoerd in opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zie ook Standaarden en Open Source Software (OSS).
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Actieplan Nederland Open in VerbindingIs relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beleid open standaarden (Drijfveer)Heeft bronActieplan Nederland Open in Verbinding
Standaard (Basisprincipe) (Basisprincipe)Is beinvloed doorActieplan Nederland Open in Verbinding
Uniform (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanActieplan Nederland Open in Verbinding
Uniform (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inActieplan Nederland Open in Verbinding