Domein Generiek

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Wordcloud in de vorm van Nederland, gevuld met woorden van een oude versie van de pagina Nationaal Semantisch Vlak
Domein Generiek.

Binnen het Domein Generiek vallen architectuurelementen die voor (bijna) alle diensten in de publieke sector relevant zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de generieke Bouwstenen die voor hergebruik beschikbaar zijn gesteld, landelijke en internationale Standaarden en Thema's die alle projecten kunnen raken.

Architecturen die relevant zijn binnen Domein Generiek

De volgende architecturen uit de NORA Familie zijn relevant binnen Domein Generiek:


Weergave vijf lagen in Domein Generiek

Vijflaagsmodel toegepast voor het domein. Hieronder zijn alle pagina's weergegeven die met de relatie is relevant binnen zijn verbonden met dit domein. Let op: afspraken binnen de diverse Domeinen en architecturen binnen de NORA Familie kunnen gedetailleerder zijn dan de generieke afspraken die op deze pagina's verzameld zijn.

Laag 1: Grondslagenlaag

Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.

Laag 2: Organisatorische laag

Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken.

Laag 3: Informatielaag

Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd.

Laag 4: Applicatielaag

Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.

Laag 5: Netwerklaag

Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevens tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing?

Alle architectuuraspecten die raken aan het domein

Hieronder staat een grafische weergave van alle pagina's in de wiki die gelinkt zijn met dit domein via relatie is relevant binnen ongeacht of ze in een laag vallen. Klik op een naam om naar de betreffende pagina te gaan.

Domein GeneriekInformatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatieWet Openbaarheid van BestuurICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatieWet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)Algemene Wet BestuursrechtActieplan Nederland Open in VerbindingIMgeo (Informatiemodel Geografie)Visie Betere Dienstverlening OverheidGemeente AmsterdamPublicatie ‘Dienstverlening draait om mensen’Stelsel van BasisregistratiesKatern VerbindenWet Elektronisch Bestuurlijk VerkeerLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitKetensturingBetere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheidWet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomenKnooppuntenWet Bescherming PersoonsgegevensBurgerServiceCodeNota BasisregistratiesLogiusKadasterArchitectuur internationaalBeveiligingAanschafWet algemene bepalingen burgerservicenummerActieprogramma Elektronische OverheidDuurzame ToegankelijkheidZaakgericht WerkenSemantiekNationaal ArchiefPlatform Linked Data Nederland (PLDN)APIBusiness Proces Management (BPM)User experienceLijst Open Standaarden - AanbevolenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.