Domein Generiek

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Wordcloud in de vorm van Nederland, gevuld met woorden van een oude versie van de pagina Nationaal Semantisch Vlak
Domein Generiek.

Binnen het Domein Generiek vallen die voor (bijna) alle diensten in de publieke sector relevant zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de generieke Bouwstenen die voor hergebruik beschikbaar zijn gesteld, landelijke en internationale Standaarden en Thema's die alle projecten kunnen raken.

Inhoud

Architecturen die relevant zijn binnen Domein Generiek

De volgende architecturen uit de NORA Familie zijn relevant binnen Domein Generiek:


Weergave vijf lagen in Domein Generiek

Vijflaagsmodel toegepast voor het domein. Hieronder zijn alle pagina's weergegeven die met de relatie is relevant binnen zijn verbonden met dit domein. Let op: afspraken binnen de diverse Domeinen en architecturen binnen de NORA Familie kunnen gedetailleerder zijn dan de generieke afspraken die op deze pagina's verzameld zijn.

Laag 1: Grondslagenlaag

Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.

Laag 2: Organisatorische laag

Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken.

Laag 3: Informatielaag

Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die voor de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd.


Laag 4: Applicatielaag

Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.

Laag 5: Netwerklaag

Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing?

Alle architectuuraspecten die raken aan het domein

Hier komt een automatisch gegenereerde lijst met alle pagina's in de wiki die als semantische eigenschap dit domein hebben, ongeacht of ze in een laag vallen.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen