Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


 
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

Publicatiedatum2008/11/06
OrganisatieKoninklijk
Externe verwijzinghttp://wetten.overheid.nl/BWBR0024779
BeschrijvingWet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de. fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingDaarbij wordt in overweging genomen:
  • Dat een groot aantal verschillende stelsels bestaat met betrekking tot toestemmingen van bestuursorganen, die vereist zijn voor het verrichten van activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, en dat het wenselijk is die stelsels zoveel mogelijk samen te voegen, opdat een samenhangende beoordeling van die activiteiten op de betrokken aspecten mogelijk is in één procedure die leidt tot één besluit;
  • Dat het nodig is met het oog op dit nieuwe stelsel ook de handhaving daarvan te regelen en dat het wenselijk is van die gelegenheid gebruik te maken om de bestuursrechtelijke handhaving van regelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving – voor zover niet algemeen-bestuursrechtelijk geregeld – verder te uniformeren en in dezelfde wet onder te brengen.
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtIs relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Noodzakelijk (Basisprincipe)Is beinvloed doorWet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Noodzakelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanWet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Noodzakelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inWet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht