Domein Overheid bestuur en koninkrijk

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer is op het moment bezig om meer architectuurelementen en pagina's in de wiki te relateren aan de diverse domeinen. Mis je binnen een domein een pagina die er duidelijk thuishoort, meld dat dan even via nora@ictu.nl, dan voegen we de relatie toe en verschijnt de pagina in het overzicht hieronder.
Samengesteld icoon Domein Overheid bestuur en koninkrijk. Bestaat uit Woord(en) Domein Overheid bestuur en koninkrijk (rechts) met vier iconen uit de huisstijl Rijksoverheid: envelop door brievenbus, stapeltje munten, beurs met euroteken en percentageteken met muntstukken in plaats van rondjes.
Domein Overheid bestuur en koninkrijk.

Architecturen die relevant zijn binnen Domein Overheid bestuur en koninkrijk

De volgende architecturen uit de NORA Familie zijn relevant binnen Domein Overheid bestuur en koninkrijk:

Weergave vijf lagen in Domein Overheid bestuur en koninkrijk

Vijflaagsmodel toegepast voor het domein. Hieronder zijn alle pagina's weergegeven die met de relatie is relevant binnen zijn verbonden met dit domein. Let op: ook onderdelen uit het Domein Generiek kunnen zeer relevant zijn voor uw project!

Laag 1: Grondslagenlaag

Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.

Laag 2: Organisatorische laag

Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken.

Laag 3: Informatielaag

Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd.

Laag 4: Applicatielaag

Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.

Laag 5: Netwerklaag

Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevens tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing?

Alle architectuuraspecten die raken aan het domein

Hieronder staat een grafische weergave van alle pagina's in de wiki die gelinkt zijn met dit domein via relatie is relevant binnen ongeacht of ze in een laag vallen. Klik op een naam om naar de betreffende pagina te gaan.

Domein Overheid bestuur en koninkrijkInformatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatieWet Openbaarheid van BestuurICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatieWet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)Algemene Wet BestuursrechtActieplan Nederland Open in VerbindingBIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten)Visie Betere Dienstverlening OverheidReferentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)Serviceregister DigikoppelingReferentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)Publicatie ‘Dienstverlening draait om mensen’CORA (COrporatie Referentie Architectuur)EAR begrippenlijstMARTHE (Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenheden)Wet Elektronisch Bestuurlijk VerkeerLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitBetere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheidWet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomenEAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst)Wet Bescherming PersoonsgegevensBurgerServiceCodeNota BasisregistratiesStelselcatalogusVNG RealisatiePURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur)Wet algemene bepalingen burgerservicenummerActieprogramma Elektronische OverheidStelselpediaGEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur)PETRA (Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur)WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur)Lijst Open Standaarden - AanbevolenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.