Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

Publicatiedatum2008/12/01
OrganisatieNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid
Externe verwijzinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29362-148-b2.pdf
BeschrijvingMet de ondertekening van de akkoordverklaring bij dit Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) worden afspraken gemaakt tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om de potentie van de inmiddels bestaande infrastructuur van de e-overheid gericht te benutten voor betere dienstverlening. Dit document is het uitvoeringsprogramma met werkafspraken behorende bij die akkoordverklaring. Met andere woorden in het NUP worden de voornemens die in de akkoordverklaring verwoord zijn nader uitgewerkt.
BrontypeKamerstuk
ToelichtingBurgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt; dus betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Om dat te bereiken moeten overheden (nog) meer samenwerken, hun bedrijfsvoering en gegevenshuishouding op elkaar afstemmen en aansluiten op reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen basisvoorzieningen. Om die reden is het noodzakelijk dat de overheid de onderdelen (bouwstenen) van haar e-overheidprogramma’s zoveel mogelijk uniformeert en op elkaar afstemt en dat alle overheden hiervan gebruik maken.

De originele verwijzing naar rijksoverheid.nl is vervangen door de verwijzingen naar het Nationale Uitvoergingsprogramma Dienstverlening en E-overheid bij offcielebekendmakingen.nl. Op rijksoverheid.nl stonden tevens twee andere stukken. Deze zijn los opgenomen als pdf bestand.

Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)Is relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Gebundeld (Basisprincipe)Is beinvloed doorNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Standaard (Basisprincipe) (Basisprincipe)Is beinvloed doorNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Transparant (Basisprincipe)Is beinvloed doorNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Uniform (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
I-NUP Programmaplan Stelsel van Basisregistraties (Beleidskader)SpecialiseertNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Uniform (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)