Standaard (Basisprincipe)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Symbool Basisprincipe 4, op elkaar aansluitende puzzelstukken"
 
Basisprincipe.png
Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').

Eigenschappen

IDBP04
StellingAfnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen.
BeschrijvingOvereenkomstige aspecten van dienstverlening krijgen op overeenkomstige wijze vorm door gebruik te maken van generieke oplossingen die breed worden toegepast. Daarbij kan het gaan om gebruik van gedeelde processen en systemen (shared services) of toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen. Beiden hebben een standaardiserend effect.
RationaleStandaardisatie en de daaruit voortvloeiende uniformering maken afnemers vertrouwd met een uniforme manier van werken. De dienstverlening wordt voor hen daardoor gemakkelijker (en dus goedkoper). Daarnaast levert hergebruik van standaardoplossingen vaak ook kostenvoordeel op voor de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers).
ImplicatiesOverheidsorganisaties ontwikkelen geen eigen processen, systemen en technieken wanneer deze al beschikbaar zijn. Ze moeten zich actief op de hoogte stellen van beschikbare en geplande standaardoplossingen, zodat ze daar bij het maken van plannen rekening mee kunnen houden. De pagina Bouwstenen bevat een overzicht van de belangrijkste standaardoplossingen waar dienstverleners gebruik van kunnen maken. Vervolgens zullen de bruikbare elementen moeten worden ingepast in de eigen organisatie. Geen enkele standaardoplossing past altijd voor de volle honderd procent. Daarom zal de bereidheid tot het sluiten van compromissen aanwezig moeten zijn. Waar nog geen standaardoplossingen beschikbaar zijn, kunnen organisaties hun eigen oplossingen geschikt maken voor gebruik door anderen. Bijvoorbeeld door ze gezamenlijk verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen als open source of open standaarden. Zo ontstaan nieuwe standaardoplossingen.
VoorbeeldenDankzij DigiD kan een burger met een gebruikersnaam en wachtwoord bij verschillende overheidsorganisaties terecht.

Het gebruik van het burgerservicenummer leidt tot efficiënte en betrouwbare uitwisseling van persoonsgegevens.

Overheidsorganisaties gebruiken onderling de standaarden van Digikoppeling voor elektronische berichtenuitwisseling.
ToepassingsgebiedGeneriek
OnderbouwingVoor (semi-)publieke organisaties is het gebruik van open standaarden de norm Actieplan Nederland Open in Verbinding. Het College Standaardisatie wijst open standaarden aan waarvoor een 'comply-or-explain'-regime geldt, de Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit. De verschillende bestuurslagen hebben in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) afspraken gemaakt over het gebruik van de basisinfrastructuur. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer regelt het gebruik van het burgerservicenummer als standaardidentificatienummer. De Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer bepaalt dat een bestuursorgaan nadere eisen kan stellen aan het gebruik van de elektronische weg.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Standaard (Basisprincipe)Is beinvloed door
Standaard (Basisprincipe)Heeft bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Baseline kwaliteit diensten (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)
Bronregistraties zijn leidend (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)
De dienstverlener voldoet aan de norm (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)
Diensten zijn herbruikbaar (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)
Gebruik de landelijke bouwstenen (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)
Gebruik open standaarden (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)
Gebruik standaard oplossingen (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)
Informatie-objecten systematisch beschreven (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)
Perspectief gebruiker (Afgeleid principe)RealiseertStandaard (Basisprincipe)