Baseline kwaliteit diensten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022. 
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP33
StellingDe dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.
RationaleVoor afnemers is het van belang om snel inzicht te kunnen krijgen in het pakket van maatregelen voor de borging van de kwaliteit. Dit is met name in het kader van samenwerking tussen organisaties van belang. Op basis van inzicht in deze maatregelen ontstaat vertrouwen en het vermogen om snel samenwerking te realiseren. De baseline is het instrument waarmee de dienstverlener dit inzicht aan de afnemer kan bieden. Daarnaast zorgt de baseline voor standaardisatie tussen organisaties, waardoor de kwaliteitsmaatregelen de interoperabiliteit bevorderen en niet hinderen. NORA beschouwt baselines voor een domein als een referentiekader, vergelijkbaar met NORA zelf. De afzonderlijke organisaties stellen op basis van dit referentiekader ieder een eigen baseline op, waarover zij verantwoording afleggen.

Een baseline is een door de organisatie vastgesteld normenkader. Het is gebaseerd op afspraken binnen de keten en op geldende standaarden en best practices. De baseline beschrijft alle maatregelen die de kwaliteit van diensten borgen in samenhang. De baseline bevat minimaal de normen en maatregelen die vanuit het perspectief van de afnemers relevant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen rond informatiebeveiliging en privacy, de toegankelijkheid van de dienst, het meten en verbeteren van klanttevredenheid.

Voor de dienstverlener is het voordeel van de baseline dat deze het bestuur van de organisatie greep geeft op de kwaliteitsborging. De baseline maakt tijdrovende analyses van benodigde maatregelen voor iedere dienst afzonderlijk, overbodig. De aandacht kan gefocust worden op afwijkende situaties, waarvoor wél maatwerk nodig is.

NORA beschouwt baselines voor een domein, zoals de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid, als een referentiekader, vergelijkbaar met NORA zelf. De afzonderlijke organisaties stellen op basis van dit referentiekader ieder een eigen baseline op, waarover zij verantwoording afleggen.

De Code voor Informatiekwaliteit, te vinden op de website van Stichting DAMA NL, kan eveneens dienen als referentiemodel voor een baseline kwaliteit. Dit voor het geval de dienst bestaat uit gestructureerde informatie (bijvoorbeeld het leveren van een bestand met persoonsgegevens, maar niet het leveren van een paspoort).
Implicaties
  • De dienstverlener heeft voor zijn gehele pakket van diensten de algemeen geldende kwaliteitscriteria, standaarden en best practices geïdentificeerd.
  • De kwaliteitscriteria, standaarden en best practices zijn vertaald in een bij de organisatie passende baseline.
  • De dienst voldoet aan deze baseline. In aanvulling daarop is bepaald in hoeverre aanvullende kwaliteitsmaatregelen vereist zijn.
  • Deze aanvullende maatregelen zijn genomen.
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProducten en Diensten
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 30 Verantwoording dienstlevering mogelijk: de kwaliteit van individuele diensten wordt mede bestuurd met behulp van de baseline kwaliteit.
Status actualiteitActueel
Laag binnen vijflaagsmodel2, 3, 4, 5

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Baseline kwaliteit dienstenHeeft bron
Baseline kwaliteit dienstenIs gerelateerd aan
Baseline kwaliteit dienstenIs vervangen door
Baseline kwaliteit dienstenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV B.01-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV B.03-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.03-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.04-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.06-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV B.01-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV B.03-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.03-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.04-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.06-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Stuur cyclisch op kwaliteit (Architectuurprincipe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Informatie-objecten systematisch beschreven (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Perspectief gebruiker (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Verantwoording besturing kwaliteit (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten

NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022."Relatie Afgeleid principe 33, realiseert Basisprincipe 4 en 9"