Verantwoording besturing kwaliteit

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 34, realiseert Basisprincipes 6 en 9"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP34
StellingDe dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..
RationaleAfnemers vragen overheidsorganisaties om transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. ten aanzien van de geleverde kwaliteit en de sturing daarop. De directie legt over deze sturing verantwoording af en geeft aan of zij 'in control' is. Daarmee geeft de directie aan greep te hebben op de sturing van de kwaliteitsborging van de dienstverlening. In overleg met afnemers bepaalt de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) de wijze van toetsing van de verantwoording van de directie. In het geval van bedrijfskritische diensten kan gekozen worden voor een onafhankelijke toetsing.
Implicaties
  • In overleg met afnemers is de wijze van verantwoording en vorm van toetsing vastgesteld.
  • PDCA-cycli op strategisch en tactisch niveau zijn ingericht.
  • De baseline kwaliteit is vastgesteld.
  • De naleving van de baseline en aanvullende kwaliteitsmaatregelen zijn gecontroleerd.
  • De directie legt verantwoording af.
  • De verantwoording en bijbehorende toetsingsrapportages zijn toegankelijk voor afnemers (voor zover dit geen risico's oplevert voor de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.).
VoorbeeldenHet In Control Stelling (ICS) dat wordt opgenomen in het jaarverslag, is een middel waarmee de directie verantwoording af kan leggen. Het ICS geeft antwoord op de vraag of de processen voor kwaliteitsverbetering en -borging werken zoals bedoeld. Een onafhankelijke IT-auditor kan de totstandkoming van het ICS toetsen en hierover rapporteren in een Third Party Memorandum (TPM) of SAS70-verklaring.
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinOrganisatie
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 30 Verantwoording dienstlevering mogelijk: heeft betrekking op verantwoording van individuele dienstleveringen, niet overkwaliteitssturing op de gehele dienstverlening. AP 31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit en AP 33 Baseline kwaliteit diensten: cyclische terugkoppeling op strategisch en tactisch niveau en een baseline kwaliteit zijn belangrijke middelen voor de directie om te kunnen sturen op de kwaliteit en hierover te kunnen verantwoorden.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Verantwoording besturing kwaliteitIs gerelateerd aan
Verantwoording besturing kwaliteitRealiseert
Verantwoording besturing kwaliteitHeeft bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV B.03-AP34 (Relatiebeschrijving)EindpuntVerantwoording besturing kwaliteit
Relatie PRIV C.01-AP34 (Relatiebeschrijving)EindpuntVerantwoording besturing kwaliteit
Relatie PRIV C.02-AP34 (Relatiebeschrijving)EindpuntVerantwoording besturing kwaliteit
Relatie PRIV B.03-AP34 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanVerantwoording besturing kwaliteit
Relatie PRIV C.01-AP34 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanVerantwoording besturing kwaliteit
Relatie PRIV C.02-AP34 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanVerantwoording besturing kwaliteit
Verantwoording dienstlevering mogelijk (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanVerantwoording besturing kwaliteit