Verantwoording dienstlevering mogelijk

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP30
StellingDe wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord
RationaleDienstverleners moeten individuele leveringen van diensten kunnen verantwoorden, naar aanleiding van bijvoorbeeld klachten van afnemers, accountantscontroles en gerechtelijke procedures. Met het oog op informatiebeveiliging moet het mogelijk zijn om vast te stellen wie welke handelingen heeft verricht op een ICT-voorziening, of welke fouten zijn opgetreden. Om dit mogelijk te maken, moeten de voor verantwoording relevante informatieobjecten worden vastgelegd. De waarde (en definitie van die waarde) van deze informatie-objecten moeten op een bepaald moment in de tijd gereconstrueerd kunnen worden.
ImplicatiesPer dienst is bepaald:
  • de informatie-objecten die van belang zijn voor hergebruik, controle en verantwoording van de dienst
  • de eisen die aan deze informatie-objecten worden gesteld, (bv. t.a.v. inhoud, structuur, verschijningsvorm (en in bepaalde gevallen ook het gedrag)
  • het moment, de wijze van archiveren en de termijn waarop deze informatieobjecten moeten worden bewaard.
  • de vragen die de audittrail moet beantwoorden.
  • de beheeractiviteiten op de informatie-objecten zijn uitgevoerd
  • met welke besturings- of toepassingsprogrammatuur zij worden beheerd
VoorbeeldenHet vermogen om te kunnen verantwoorden, is met name van belang voor diensten van vertrouwelijke aard, of diensten met rechtsconsequenties. Denk hierbij aan vergunningverlening, verstrekking van uitkeringen e.d. Hierbij is het noodzakelijk om te kunnen reconstrueren hoe en op welke basis de dienst tot stand is gekomen, wie er bij de levering betrokken waren en welke bewerkingen zij hebben verricht.
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProducten en Diensten
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 34 Verantwoording besturing kwaliteit: heeft betrekking op verantwoording over de kwaliteitssturing van de gehele dienstverlening van de organisatie, niet individuele dienstleveringen.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit0

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Verantwoording dienstlevering mogelijkHeeft bron
Verantwoording dienstlevering mogelijkIs gerelateerd aan
Verantwoording dienstlevering mogelijkRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV C.02-AP30 (Relatiebeschrijving)EindpuntVerantwoording dienstlevering mogelijk
Relatie PRIV C.03-AP30 (Relatiebeschrijving)EindpuntVerantwoording dienstlevering mogelijk
Relatie PRIV U.04-AP30 (Relatiebeschrijving)EindpuntVerantwoording dienstlevering mogelijk
Relatie PRIV U.06-AP30 (Relatiebeschrijving)EindpuntVerantwoording dienstlevering mogelijk
Relatie PRIV C.02-AP30 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanVerantwoording dienstlevering mogelijk
Relatie PRIV C.03-AP30 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanVerantwoording dienstlevering mogelijk
Relatie PRIV U.04-AP30 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanVerantwoording dienstlevering mogelijk
Relatie PRIV U.06-AP30 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanVerantwoording dienstlevering mogelijk
Baseline kwaliteit diensten (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanVerantwoording dienstlevering mogelijk
Verantwoording besturing kwaliteit (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanVerantwoording dienstlevering mogelijk
Verantwoording dienstlevering mogelijk - Zaakgericht werken (Uitwerking)RealiseertVerantwoording dienstlevering mogelijk
Verantwoording dienstverlening mogelijk - API (Uitwerking)RealiseertVerantwoording dienstlevering mogelijk

"Relatie Afgeleid principe 30, realiseert Basisprincipe 6"