Stuur cyclisch op kwaliteit

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Architectuurprincipe
Alle Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes
ID
NAP17
Versie
resultaten review verwerkt
Status & toelichting
Concept
Besluit Gebruikersraad op RFC wordt verwacht op 13-9-2022.

Historie: Dit concept is gebaseerd op het oude AP27 Een verantwoordelijke organisatie,AP28 Afspraken vastgelegd,AP29 De dienstverlener voldoet aan de norm,AP30 Verantwoording dienstlevering mogelijk,AP31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit,AP32 Sturing kwaliteit op het hoogste niveau,AP33 Baseline kwaliteit diensten en AP34 Verantwoording besturing kwaliteit.

Stelling

Maak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk.

Rationale

Afnemers vragen overheidsorganisaties om transparantie ten aanzien van de geleverde kwaliteit van de dienst en de sturing daarop. De overheidsdienstverlener legt over deze sturing verantwoording af en geeft aan of zij 'in control' is.

Voor alle diensten gelden leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria (Quality of Service). Afspraken hierover zorgen ervoor dat overheidsdienstverlener en afnemer weten waar zij aan toe zijn en elkaar kunnen vertrouwen.

Voor afnemers is het van belang om snel inzicht te kunnen krijgen in een pakket van maatregelen voor de borging van de kwaliteit. Dit is ook in het kader van samenwerking tussen organisaties van belang. Op basis van inzicht in deze maatregelen ontstaat vertrouwen en het vermogen om snel samenwerking te realiseren.

De overheidsdienstverlener werkt daarom op methodische wijze aan de kwaliteit van de dienst. Dit veronderstelt een cyclische terugkoppeling of Plan-Do-Check-Act-cyclus (Deming-cirkel) op de kwaliteit van de dienst.

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP071Bepaal taken en verantwoordelijkheden van de gegevensverwerking2
IMP082Maak technische schuld inzichtelijk4
5
IMP072Richt data governance in2
IMP073Stel van ieder gegeven de kwaliteit vast3
IMP086Zorg dat software up-to-date is4
5

Implicaties per laag

Laag 1: Grondslagenlaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 1.

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Laag 4: Applicatielaag

Laag 5: Netwerklaag