Uniform (Doel)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

icoon Kwaliteitsdoel Uniform (Doel)

Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kwaliteitsdoel
ID
KD19
Status
Concept
In publieke review t/m 16 januari 2021.
Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.
Meer Kwaliteitsdoelen bekijken:
Kwaliteitsdoelen

Beschrijving

Uniformiteit is er op gericht om afnemers de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk te laten ervaren als één organisatie. De overheid standaardiseert haar dienstverlening waar het kan en levert maatwerk waar het nodig is.

Aspecten van dienstverlening die vergelijkbaar zijn krijgen op soortgelijke wijze vorm, door gebruik te maken van standaard bouwstenen. Daarbij kan het gaan hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan of de toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen.

Oorsprong & bronnen

De motivatie voor dit doel is Doelmatig, een van de vijf Kernwaarden van Dienstverlening.

Het komt concreet voort uit (onderdelen van) dit beleidskader en/of andere bron(nen):

Onderliggende NORA Architectuurprincipes

IDArchitectuurprincipeStelling
NAP01Verplaats je in de gebruikerOntwerp, realiseer en verbeter de dienst (met ondersteunende systemen) vanuit de behoefte van de afnemer.
NAP03Kanaal-onafhankelijk resultaatLever een gelijkwaardige uitkomst, ongeacht het gebruikte kanaal. Bied de dienst aan via internet en via andere voor de afnemer passende kanalen.
NAP06Hergebruik dienstenGa uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan.
NAP08Standaardiseer waar mogelijkStandaardiseer waar het kan, maak specifiek waar het moet.
NAP10Beschrijf informatie-objecten systematischBeschrijf de toegepaste informatieobjecten voor een dienst systematisch in een informatiemodel en voorzie de informatieobjecten van een unieke identificatie.
NAP12Informeer bij de bronGebruik voor de dienst gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie. Deze bronregistraties zijn leidend.
NAP17Stuur cyclisch op kwaliteitMaak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk.