Verplaats je in de gebruiker

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Architectuurprincipe
Alle Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes
ID
NAP01
Versie
resultaten review verwerkt
Status & toelichting
Concept
Besluit Gebruikersraad op RFC wordt verwacht op 13-9-2022.

Historie: Dit concept is gebaseerd op het oude AP19 Perspectief gebruiker,AP12 Eenmalige uitvraag,AP20 Persoonlijke benadering en AP22 No wrong door.

Stelling

Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer.

Rationale

Om een kwalitatief goede dienst met ondersteunende systemen te leveren is het nodig om niet alleen het perspectief van de overheidsdienstverlener, maar óók het perspectief, de beweegredenen, verwachtingen en context van de afnemer mee te nemen.

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP005Bied één contactpunt (Single point of contact)1
2
IMP006Ken je afnemers en stem diensten hierop af1
IMP015Maak beveiligingsmaatregelen zo gebruiksvriendelijk mogelijk4
IMP012Maak de dienst toegankelijk voor alle gebruikers1
IMP013Maak de dienst toegankelijk voor anderstaligen1
IMP016Pas ontwerprichtlijen toe bij websites en portalen en apps4
5
IMP011Sluit aan op het voorkeurskanaal van de gebruiker1
IMP017Zorg dat overheidsinformatie eenvoudig te raadplegen is4

Implicaties per laag

Laag 1: Grondslagenlaag

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 3.

Laag 4: Applicatielaag

Laag 5: Netwerklaag