Gebruiker

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur


Definitie: Iedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.

Bron: TOGAF
Vastgesteld in: NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening