Doelmatig

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kernwaarde van Dienstverlening
ID
KWD05
Status
Actueel
In publieke review t/m 16 januari 2021.
Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.
Meer Kernwaarden bekijken:
Kernwaarden van Dienstverlening

Beschrijving

De dienstverlening van de overheid is zo ingericht dat met een optimale balans tussen kosten, tijdigheid en kwaliteit het beoogde doel wordt bereikt.

Informatie over dienstverlening van de overheid staat op plaatsen waar burgers en bedrijven dit verwachten. Als de verkeerde dienstverlener is benaderd, wordt de afnemer toch geholpen - 'no wrong door.'

De overheid standaardiseert waar dat kan en biedt maatwerk waar dat nodig is, om kwaliteit en tijdigheid van de dienstverlening te garanderen en kosten te reduceren.

De dienstverlener gebruikt informatie die bekend is en stelt informatie beschikbaar aan andere dienstverleners op basis van verantwoord gegevensgebruik. Zo worden afnemers niet geconfronteerd met overbodige vragen of irrelevante informatie.

Om dit te kunnen realiseren moet overheidsinformatie wel duurzaam toegankelijk zijn gemaakt.

Onderliggende doelen

DoelIDBeleidskader(s)Beschrijving
Vindbaar (Doel)KD18Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Samenwerken op weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie
Burgers en bedrijven kunnen informatie over bepaalde dienstverlening vinden op de plaatsen waar ze die verwachten. Daarbij verwijst de dienstverlener zo nodig door naar andere dienstverleners. De dienstverlening is alleen doelmatig als de afnemer de dienst kan vinden.
Uniform (Doel)KD19Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Actieplan Nederland Open in Verbinding
Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Uniformiteit is er op gericht om afnemers de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk te laten ervaren als één organisatie. De overheid standaardiseert haar dienstverlening waar het kan en levert maatwerk waar het nodig is. Aspecten van dienstverlening die vergelijkbaar zijn krijgen op soortgelijke wijze vorm, door gebruik te maken van standaard bouwstenen. Daarbij kan het gaan hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan of de toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen.
Noodzakelijk (Doel)KD20Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Burgers en bedrijven worden niet geconfronteerd met overbodige vragen of irrelevante informatie. De dienstverlener hergebruikt informatie die bekend is, bij zichzelf of bij andere dienstverleners. Hij stelt als dat nodig is informatie beschikbaar aan andere dienstverleners, op basis van verantwoord gegevensgebruik. Samenwerkende overheden hebben expliciet vastgelegd welke afspraken zij gemaakt hebben om hieraan invulling te geven. Het onnodig opvragen of leveren van informatie kost tijd, wekt irritatie op en verhoogt de kans op fouten.
Kostenefficiënt (Doel)KD21Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Betere en goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK)
Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling. En dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd. Overheidsorganisaties streven zowel naar betere dienstverlening als naar de meest kostenefficiënte oplossingen.

Visualisatie grondslag

Beleidskaders die ten grondslag liggen aan de doelen van deze kernwaarde.

DoelmatigKostenefficiënt (Doel)Noodzakelijk (Doel)Uniform (Doel)Vindbaar (Doel)Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Motiveert
red: Vindt grondslag in