1525
U

Eigenschap:Beschrijving

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDeze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Beschrijving" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

&
&TIOH sessie november 2021 +Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
'
'Mastering Alliances' published, a whitepaper on cross-organizational collaboration +'Mastering Alliances' published, a whitepaper on cross-organizational collaboration  +
(
(Software) configuratie management +Configuratiebeheer is het beheerproces dat onder andere verantwoordelijk is voor het registreren van de software configuratie-items (SCI's) en hun specifieke kenmerken, zodat de SCI's altijd uniek te identificeren zijn en de volledigheid en de juistheid van de in de CMDB opgenomen items gewaarborgd is. Configuratie beheer geeft inzicht in de status van de verschillende SCI’s die binnen het ontwikkeltraject worden gebruikt en geeft de relaties weer tussen deze SCI’s. Hierdoor wordt duidelijk welke gevolgen aanpassingen van het ene SCI heeft voor andere SCI’s.  +
(Ver)sterkte authenticatie +(Ver)sterkte authenticatie. Bij het elektronisch communiceren vanuit een niet vertrouwde omgeving (bijvoorbeeld vanuit de externe zone) kan het noodzakelijk zijn extra zekerheden (boven het basisniveau beveiliging) te verkrijgen over de identiteit van derden. De hiervoor te treffen maatregelen worden afgestemd met het in dit gevoerde beleid en de beschikbare generieke oplossingen.  +
1
10 lessen van datagedreven werken bij EZK en LNV +10 lessen van datagedreven werken bij EZK en LNV  +
14+ netnummer +Met een 14+netnummer krijgen gemeenten een herkenbare telefonische ingang. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente (zoals 14 010 of 14 0115). Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij zijn gemeente.  +
2
22 januari Linked Data en Knowledge Graphs in Beeld en Geluid +22 januari Linked Data en Knowledge Graphs in Beeld en Geluid  +
4
4e symposium Gegevensmanagement 2020: STUREN OP GEGEVENS +Verslag en presentaties Symposium Sturen op gegevens beschikbaar  +
7
7 November 2018 Congres Linked Data is FAIR voor Iedereen +7 November 2018 Congres Linked Data is FAIR voor Iedereen  +
@
@TIOH sessie april 2021 +Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
@TIOH sessie februari 2021 +Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
@TIOH sessie juni 2019 +Tweede sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]]. Op het programma in ieder geval een kijkje in de keuken van DNB Toezicht, met oog voor de digitale ambitie en voorbeelden van innovatief gebruik van data (science) in het toezicht. Andere onderwerpen kunnen nog worden aangemeld, zeker als ze hier bij aansluiten. NB: De [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)|community]] heeft een [https://noracommunity.pleio.nl/groups/profile/57979282/tioh besloten Pleio-groep] waarop documenten en verslagen gedeeld worden. Alleen mensen die beschikken over een mailadres van een publieke organisatie in de domeinen Toezicht Inspectie Opsporing en/of Handhaving mogen hiervan lid worden.  +
@TIOH sessie juni 2021 +Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
@TIOH sessie maart 2020 +Derde sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]]. DEZE SESSIE IS AFGELAST I.V.M. CORONA NB: De [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)|community]] heeft een [https://noracommunity.pleio.nl/groups/profile/57979282/tioh besloten Pleio-groep] waarop documenten en verslagen gedeeld worden. Alleen mensen die beschikken over een mailadres van een publieke organisatie in de domeinen Toezicht Inspectie Opsporing en/of Handhaving mogen hiervan lid worden.  +
@TIOH sessie mei 2020 +Vierde sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
@TIOH sessie november 2019 +Derde sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]]. Onderwerpen kunnen nog worden aangemeld. NB: De [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)|community]] heeft een [https://noracommunity.pleio.nl/groups/profile/57979282/tioh besloten Pleio-groep] waarop documenten en verslagen gedeeld worden. Alleen mensen die beschikken over een mailadres van een publieke organisatie in de domeinen Toezicht Inspectie Opsporing en/of Handhaving mogen hiervan lid worden.  +
@TIOH sessie september 2021 +Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
A
AES +De AES-standaard is een versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van opgeslagen en verzonden data en is de vervanger van de verouderde DES standaard. AES wordt zowel binnen Nederland als wereldwijd zeer veel en op, op zeer veel verschillende wijzen gebruikt. Voorbeelden van het gebruik zijn: # In programma's zoals WinRAR, WinZip, PowerArchiver, e.d. wordt AES als encryptie aangeboden. # AES wordt toegepast voor beveiliging (WPA2) in draadloze netwerken (Wifi), zie IEEE 802.11i. # AES wordt toegepast voor het versleutelen van gegevens voor verzending over het internet, https verkeer etc. # In hardware voor netwerken wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van AES.  +
API community 19 november 2019 +Verslag eerste bijeenkomst API-community gepubliceerd  +
API’s en de samenwerkende overheid +[[Afbeelding:Presentatie API's Youetta 2.jpg|thumb|rigth|350px|Presentatie API's en de samenwerkende overheid|alt=Presentatie in vergaderzaal over het onderwerp API's en de samenwerkende overheid”|link=API’s en de samenwerkende overheid]] Youetta de Jager (ICTU, senior consultant) neemt de deelnemers mee op reis met de API-strategie van de overheid. Maar wat is eigenlijk zo’n API? Wat kan een API en wat weten we er al over? NORA ondersteunt de community in het ontwikkelen van een strategie en het gebruik van API’s. Waar is behoefte aan bij dit thema? Door [[API|API’s]] (Application Programming Interfaces) kunnen computerprogramma’s communiceren met een ander programma. Het zijn programmeerbare blokjes waarmee een dienst slim samengesteld kan worden. API’s bieden mogelijkheden voor privacy-by-design. Er zijn bijvoorbeeld API’s die alleen ja/nee antwoorden geven. Daarmee kan het gebruik van Self Sovereign Identity worden gerealiseerd. “Tot nu toe is er veel technisch werk verricht. Er liggen bijvoorbeeld standaarden voor API’s”, vertelt Youetta. “Dar gaat nog vooral om de vraag: welke data zitten erin? Als gebruiker wil je weten hoe robuust zo’n dienst gebouwd is. Bijvoorbeeld: deze API is 24/7 beschikbaar. Of: deze API is geschikt voor meer dan 10000 gebruikers.” Ze heeft een [[media:Mindmap API's en de samenwerkende overheid.pdf|Mindmap (PDF, 80 kB)]] gemaakt over API’s en nodigt iedereen uit: “Werk mee, denk mee, vul aan.” ===Waar hebben deelnemers behoefte aan?=== * “Help ons standaarden beter te begrijpen.” * “Vindbaar maken en bieden van standaarden.” * “API’s kunnen plotten op alle architectuurlagen. Structuren.” * “Hoe maken we de transitie naar op API’s gebaseerde diensten?” * “Omschrijvingen van API’s vanuit de behoefte van de eindgebruiker en eisen aan de dienst.” * “Behoefte aan organisatie die API’s publiceert en beheert: een soort API Management Platform.” * “Gemeenten werken samen in de Common Ground. We zijn al met API’s bezig. Eigenlijk wil je dat ook landelijk als overheid. NORA kan een rol hebben in het bij elkaar brengen van die ontwikkelingen.“ ==Voorbeelden== Er zijn voorbeelden beschikbaar, vertelt Youetta. “Uber heeft architectuur met API’s, ook de Belastingdienst heeft voorbeelden. Er zijn mogelijkheden kennis uit te wisselen.” In NORA staan al namen van organisaties die met API’s werken, met contactpersonen erbij. “Wat verwacht je van NORA?”, vraagt Youetta. “Focus op het gemeenschappelijke niveau. Domeinspecifiek hoort bij de domeinreferentie architecturen.” Youetta vertelt wat er al gebeurt: “We maken een verbinding tussen het Kennisplatform API’s en de NORA. Ontwerpvragen als ‘Hoe ontwerp ik een API?’ pakt developer.overheid.nl op. Op dat platform worden ook de API’s gepubliceerd.” Het gedachtengoed van API’s wordt verwerkt in de NORA in de themapagina [[API]]. : → [[media:Mindmap API's en de samenwerkende overheid.pdf|Mindmap API's en de samenwerkende overheid (PDF, 80 kB)]] [[Afbeelding:Presentatie API's Youetta 1.jpg|thumb|none|350px|Presentatie API's en de samenwerkende overheid|alt=Presentatie in vergaderzaal over het onderwerp API's en de samenwerkende overheid”|link=API’s en de samenwerkende overheid]]  +
ASN.1 +ASN is een standaard manier voor het beschrijven van data die binnen een netwerk verzonden of ontvangen worden. Abstract syntax notation one (ASN.1). ASN.1 wordt veel gebruikt voor het beschrijven van X.509 certificaten en de toepassing ervan. Voorbeeld van een toepassing is RSA public key voor beveiliging van het transactieverkeer in de elektronische handel. Hiernaast beschrijft deze standaard rollen en structuren om data in telecommunicatie en computer netwerken te representeren, te coderen, over te brengen en te decoderen. Hierdoor is het mogelijk grote hoeveelheden gegevens geautomatiseerd te valideren aan de hand van specificaties met behulp van software tools.  +
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) +Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ([https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf pdf]) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De [[Wet Bescherming Persoonsgegevens]] is daarmee komen te vervallen. Nederland heeft de Europese AVG verwerkt in de Nederlandse [[Uitvoeringswet AVG]]. Buiten de overheidssector spreekt men ook in Nederland vaak van de GDPR (voor General Data Protection Regulation) i.p.v. AVG, hiermee wordt dezelfde verordening aangeduid.  +
Aanpassingsvermogen +Het aspect 'aanpassingsvermogen' staat voor het tijdig en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen; ofwel juist reageren. #Regels zijn op verschillende plaatsen gemodelleerd en daardoor kost het aanpassen relatief veel doorlooptijd. Architectuurprincipe ARB-04: Implementatieonafhankelijk Onder techniek-onafhankelijk modelleren verstaan we dat regels los van de IT–technologie gemodelleerd dient te worden. Het IT-landschap is gestandaardiseerd d.m.v. een applicatie-architectuur waarbij aansluitvoorwaarden en Quality of Service vooraf zijn geformuleerd. '''Hoe bevordert techniek-onafhankelijk modelleren de wendbaarheid?''' Het bouwblok ‘aanpassingsvermogen’ verstevigt de wendbaarheid doordat regels en regelsets los van de technische implementatie worden gemodelleerd. Daardoor is er de vrijheid gecreëerd om de technische architectuur van de oplossing aan te passen over het verloop van tijd zonder de regels daarbij aan te passen: het vergroten van het aanpassingsvermogen. Architectuurprincipe ARB-02: Hergebruik Als de wetgeving wordt aangepast, dient de (bron) van de wet opnieuw geïnterpreteerd te worden en de impact voor de omgeving binnen de uitvoeringsorganisatie te worden bepaald. De wijzigingen worden met behulp van een wijzigingsradar gemonitord en vastgelegd. Indien de kennis van de interpretatie van de wet is vastgelegd in een conceptueel model, dient het model tegen het licht van de nieuwe wetgeving te worden gehouden en zo nodig te worden aangepast. Een impactanalyse kan plaatsvinden op basis van de verschillen tussen het huidige en het nieuwe conceptueel model: in de impactanalyse komen de consequentie(s) van de gewijzigde normen voor de verschillende vingers terug; zie [[Leidraad Regelbeheer Van wet naar loket#De hand met de vijf vingers|de hand met de vijf vingers]]. De geïmplementeerde regels/regelsets voor verschillende toepassingen dienen los van elkaar te worden geïmplementeerd, zodat conform Service-Oriented-Architecture–standaarden regels/regelsets aangeboden kunnen worden aan verschillende afnemers.  +
Aansluiting op voorzieningen voor gegevensuitwisseling +==Doel== Zorgdragen dat de overheid gegevens kan uitwisselen tussen de eigen overheidsorganisaties onderling en met personen en publieke en private organisaties buiten de overheid. ==Scope== De overheid wisselt gegevens uit met burgers, bedrijven en instellingen, zowel nationaal als internationaal. Digitale aansluiting helpt, ondersteunt, de overheid bij de diversiteit aan aansluitingen die daarvoor worden gebruikt. Daardoor kunnen zowel de overheid als de partijen waarmee zij gegevens uitwisselt, zich richten op de gegevens i.p.v. op de (technische belemmeringen van) het aansluiten.<br /> Wij zien verschillende ontwikkelingen op dit moment plaatsvinden m.b.t. het digitaal aansluiten van en met de overheid. Uitwisselstandaarden worden breed ingezet, en met name internationaal zijn nog de nodige ontwikkelingen gaande. Het toepassen van (RESTful) API’s heeft een vlucht genomen. Daarnaast zien wij een belangrijke ontwikkelingen als SSI opkomen. Uitwisselstandaarden: Instituten binnen de overheid hebben te maken met diverse digitale contacten zowel binnen als buiten de overheid, nationaal en internationaal. Het gaat hier om verschillende uitwissel standaarden, denk aan Digikoppeling, eDelivery. Uitwisselstandaarden waarvan de toepassing verplicht is vanuit nationale wetgeving of internationale verordeningen of anderzijds brede toepassingen kennen in de markt. De verschillende standaarden geven ieder haar eigen beheerlast en daarbij behorende kosten. Door deze vanuit digitale aansluiting als onderdeel van de GDI aan te bieden wordt het voor de betrokken instituten eenvoudiger om aan te sluiten. Voor de afnemende partijen is het handig dat zij niet met iedere aangesloten (overheids-)instantie apart een aansluiting moeten inregelen. API: Bij toepassen van API’s spelen hele andere zaken. Een API is een hele eenvoudige interface, zeker t.o.v. de eerdergenoemde uitwisselstandaarden, met vele toepassingen. Zonder een strategie, een set van afspraken en ondersteuning zal dit tot een wildgroei van API’s leiden. Figuur API Ecosysteem Het is van belang dat er voor API’s binnen de GDI, een overheidsbrede omgeving komt die leveranciers en afnemers ondersteunt bij het ontwikkelen en gebruik van de overheids API’s. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld voor ontwikkelaars eenvoudiger om de definities van overheids-API’s te vinden en daarop applicaties te bouwen. Bestaande API’s kunnen worden hergebruikt en indien nodig worden gebruikt als basis voor nieuwe API’s. Bij het toepassen van API’s voor het uitwisselen van gevoelige data, zoals persoonsgegevens, is het van belang dat er een éénduidige beveiligingsstrategie wordt opgesteld en daaraan, vanuit digitale aansluiting, ondersteuning wordt gegeven. SSI Een andere ontwikkeling die de komende jaren zijn toepassing binnen en buiten de overheid gaat vinden is Self Sovereign Identity (SSI). Hierbij ligt de nadruk niet langer meer op het halen van data uit een bron maar meer op de herleidbaarheid van de bron van de data. Deze bron zou ook buiten de overheid kunnen liggen. Een belangrijk onderdeel van de SSI infrastructuur is de zogenaamde Identity Trust Fabric (ITF). De laag waarin het publieke deel van digitale identiteiten worden opgeslagen, is in Figuur 3 weergegeven als ‘Layer One: DID Networks’. Tegen deze laag wordt binnen SSI de digitale identiteit van personen, systemen, bronnen, documenten, etc. etc. gecontroleerd. Figuur Architectuurlagen Self Sovereign Identity Met een ITF die openbaar, zowel publiek als privaat, beschikbaar is wordt het ontwikkelen van breed inzetbare SSI applicaties eenvoudiger. Digitale toegang zou de ontwikkeling en ondersteuning van een dergelijke ITF op zich moeten nemen. Implicaties Digitale aansluiting ondersteunt bij het toepassen van de diverse uitwisselstandaarden waar de overheid mee wordt geconfronteerd. Dit vereenvoudigt het werk van de betreffende instituten en maakt het ook voor de afnemers eenvoudiger om met de overheid uit te wisselen. Verder ondersteunt Digitale aansluiting de uitrol van API’s binnen en buiten de overheid. Door het leveren van overheidsbrede ondersteunende diensten zal de ontwikkeling en toepassing van overheids API’s eenvoudiger worden en daardoor versnellen. Denk hierbij het verder uitbouwen van het overheids API register tot een volledige Overheidsbrede API Store en het leveren van een API gateway voor de overheid. Om de ontwikkeling van SSI gerelateerde applicaties te ondersteunen levert digitale aansluiting een Identity Trust Fabric in een publiek private samenwerking om een brede toepassing van deze SSI applicaties mogelijk te maken. Om de aansluiting veilig te laten verlopen zijn certificaten vereist. Uitgifte van en toezicht op certificaten moet goed geregeld zijn. Standaarden: * Digikoppeling * Oauth * OpenID * JRC * ASI² Voorzieningen: * eDelivery * OpenPEPPOL * SDG * Digipoort * X-Road * Common Ground * NLX * uNLock * Hyperledger Indy * Hyperledger Aries ==Voorbeelden== Nog te bepalen. ==Status== Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan: * ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual, * uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s), * visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur. Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden. ==Documentatie== De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Infrastructuur is opgenomen in het document van de werkgroep: [[media:GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf|GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf (PDF, 1,79 MB)]]. ==Naamgeving== Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam '''Digitale aansluiting'''  +
Aanwijzingen voor de regelgeving +Circulaire van de Minister-President, Aanwijzingen waarbij de wetgevingstechniek en de wetgevingskwaliteit centraal staan. Hoofdstuk 5, paragraaf 8 behandelt de Informatievoorziening en Gegevensverwerking. Bevat de aanwijzigingen: Aanwijzing 5.31. Aansluiten bij definities basisregistraties Indien voor de uitvoering van een regeling gegevens van burgers, bedrijven of instellingen nodig zijn, wordt voor de omschrijving van de daaraan ten grondslag liggende begrippen zoveel mogelijk verwezen naar of aangesloten bij de definities uit de wetten inzake de basisregistraties Aanwijzing 5.32. Informatieparagraaf in toelichting Indien voor de uitvoering van een regeling de beschikbaarheid of uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties van betekenis is, wordt in een aparte informatieparagraaf in de toelichting aandacht besteed aan de wijze waarop de informatievoorziening organisatorisch en technisch is ingericht. Aanwijzing 5.33. Verwerking van persoonsgegevens Bij het opnemen in een regeling van bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens bevat de regeling een welbepaalde en uitdrukkelijke omschrijving van de doeleinden van de gegevensverwerking en bevat de toelichting een expliciete afweging van de belangen van verantwoordelijken en betrokkenen in relatie tot die doeleinden. Aanwijzing 5.34. Structurele basis verstrekking persoonsgegevens Indien het noodzakelijk is dat op structurele basis wordt voorzien in de onderlinge verstrekking van persoonsgegevens tussen bestuursorganen of toezichthouders, terwijl geldende geheimhoudingsbepalingen daaraan in de weg staan, wordt op het niveau van de formele wet voorzien in een uitdrukkelijke regeling van de gegevensverstrekking, met inbegrip van de vaststelling van het doel van de gegevensverstrekking.  +