Eigenschap:Beschrijving

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
&
Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
'
'Mastering Alliances' published, a whitepaper on cross-organizational collaboration  +
(
Het -binnen de mogelijkheden van de overheid- op de wensen van burgers en bedrijven aangepast houden van de overheidsdiensten. (Digitale) Diensten ontstaan niet zomaar. Ze worden bedacht, ontworpen, gebouwd / gerealiseerd en daarna uitgevoerd, aangepast / verbeterd en tenslotte een keer gestopt c.q. ontmanteld. De [[NORA online|Nederlandse Overheid Referentie Architectuur]] is ons Nationale afsprakenstelsel over hoe de dienstverlening van de overheid is geregeld: nu en in de toekomst. De NORA geeft inzicht in de samenhang van “alles” wat voor de dienstverlening van de overheid nodig is: wet- en regelgeving, processen, mensen, gegevens, systemen e.d. De NORA bevat ook richtinggevende principes en handvatten voor het ontwerp en het aanpassen van de dienstverlening van de overheid. Die diensten lijken in eerste instantie alleen gericht op burgers in Nederland, maar het gaat ook om diensten voor Nederlanders in het Buitenland en voor Buitenlanders die met Nederland te maken hebben. Ook zijn er specifieke ontwerpen voor Europese cross-border-services (diensten binnen de Europese Unie). Het Kabinet heeft op 2 juli 2008 de afspraken over dienstverlening in de NORA vastgesteld als norm voor alle overheden, zie [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html De NORA als norm (Kamerstuk)]. De NORA is gepubliceerd op [[NORA online|www.noraonline.nl]] onder [[NORA licentie|Creative Commons licentie]]. Bestuurders, beleidsmedewerkers en projectmanagers kunnen de NORA daardoor gebruiken om te “Navigeren Op Relevante Afspraken:” om veranderingen door te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande afspraken. Naast de NORA is nog een grote [[NORA Familie|Familie]] van andere architecturen beschikbaar voor het ontwerp van diensten binnen specifieke domeinen en ketens. Het her-ontwerp van een dienst kan vanuit twee impulsen worden geïnitieerd: # Als gevolg van het herstel van (structurele) fouten, zie [[Bieden van correctiemogelijkheden]]; # Vanuit het sturen op kwaliteit of innovatieve verbetering, zie [[Sturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverlening]]; '''NB.''' Verzoeken van burgers of bedrijven om een dienst aan te passen of nieuwe diensten aan te bieden, worden volgens het Dienstverleningsconcept ingebracht via de tweede impuls, waarin de overheid een pro-actieve rol zal moeten spelen, e.e.a. volgens de stakeholder- en community-gedachte van de NORA en ook wat tegenwoordig via design-thinking wordt gepropageerd. Het (Her)Ontwerpen van een dienst zal leiden tot een aangepast aanbod van diensten van de overheid, zie [[Bieden van een overzicht van de diensten van de overheid]] en tot het aanpassen van (de afspraken over) de bedrijfsvoering van de overheidsorganisaties die betrokken zijn bij het uitvoeren c.q. leveren van die dienst, zie [[Diensten leveren volgens de afspraken]]. Aanvullend op het (Her)Ontwerpen van een dienst, zal de overheid nog moeten overgaan tot het (laten) “Realiseren van een dienst”: het bouwen en implementeren van de dienst, zo nodig met de inzet van Projectmanagement e.d. En pas daarna kan (weer) sprake zijn van [[Diensten leveren volgens de afspraken]].  
==Objectdefinitie== Betreft een instandhoudingsproces voor het vastleggen en actueel houden van gegevens van configuratie-items van een computerprogramma. ==Objecttoelichting== Configuratiebeheer is het beheerproces dat onder andere verantwoordelijk is voor het registreren van de softwareconfiguratie-items (SCI’s) en hun specifieke kenmerken, zodat de SCI’s altijd uniek te identificeren zijn en de volledigheid en de juistheid van de in de Configuration Management Database (CMDB) opgenomen items gewaarborgd is. Configuratiemanagement geeft inzicht in de status van de verschillende SCI’s die binnen het ontwikkeltraject worden gebruikt en geeft de relaties weer tussen deze SCI’s. Hierdoor wordt duidelijk welke gevolgen aanpassingen van het ene SCI heeft voor andere SCI’s.  +
(Ver)sterkte authenticatie. Bij het elektronisch communiceren vanuit een niet vertrouwde omgeving (bijvoorbeeld vanuit de externe zone) kan het noodzakelijk zijn extra zekerheden (boven het basisniveau beveiliging) te verkrijgen over de identiteit van derden. De hiervoor te treffen maatregelen worden afgestemd met het in dit gevoerde beleid en de beschikbare generieke oplossingen.  +
1
10 lessen van datagedreven werken bij EZK en LNV  +
Met een 14+netnummer krijgen gemeenten een herkenbare telefonische ingang. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente (zoals 14 010 of 14 0115). Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij zijn gemeente.  +
2
22 januari Linked Data en Knowledge Graphs in Beeld en Geluid  +
Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met één dienstverlener voor het leveren van een Cloud dienstverlening ten behoeve van het 24/7 BZ ContactCenter.  +
3
De aanbesteding betreft een opdracht voor 'het beheer en onderhoud, actualisatie en verdere ontwikkeling van het tijpoortadviseringssysteem PROTIDE (Probabilistic Tidal Window Determination)'  +
4
Verslag en presentaties Symposium Sturen op gegevens beschikbaar  +
7
7 November 2018 Congres Linked Data is FAIR voor Iedereen  +
@
Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
Tweede sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]]. Op het programma in ieder geval een kijkje in de keuken van DNB Toezicht, met oog voor de digitale ambitie en voorbeelden van innovatief gebruik van data (science) in het toezicht. Andere onderwerpen kunnen nog worden aangemeld, zeker als ze hier bij aansluiten. NB: De [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)|community]] heeft een [https://noracommunity.pleio.nl/groups/profile/57979282/tioh besloten Pleio-groep] waarop documenten en verslagen gedeeld worden. Alleen mensen die beschikken over een mailadres van een publieke organisatie in de domeinen Toezicht Inspectie Opsporing en/of Handhaving mogen hiervan lid worden.  +
Sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
Derde sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]]. DEZE SESSIE IS AFGELAST I.V.M. CORONA NB: De [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)|community]] heeft een [https://noracommunity.pleio.nl/groups/profile/57979282/tioh besloten Pleio-groep] waarop documenten en verslagen gedeeld worden. Alleen mensen die beschikken over een mailadres van een publieke organisatie in de domeinen Toezicht Inspectie Opsporing en/of Handhaving mogen hiervan lid worden.  +
Vierde sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]].  +
Derde sessie van de [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)]]. Onderwerpen kunnen nog worden aangemeld. NB: De [[architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH)|community]] heeft een [https://noracommunity.pleio.nl/groups/profile/57979282/tioh besloten Pleio-groep] waarop documenten en verslagen gedeeld worden. Alleen mensen die beschikken over een mailadres van een publieke organisatie in de domeinen Toezicht Inspectie Opsporing en/of Handhaving mogen hiervan lid worden.  +