Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

Publicatiedatum2002/07/29
OrganisatieKoninklijk
LocatieDen Haag
Externe verwijzinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28483-1.html
BeschrijvingOp 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in werking getreden waarbij in de Awb regels zijn opgenomen over het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen (Stb. 2004, 214). Hiermee is de Awb uitgebreid met bepalingen die het kader schetsen voor het elektronisch bestuurlijk verkeer tussen overheid en burgers. Ook het langs elektronische weg doen van een verzoek of aangifte valt daaronder.
De wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingOp 1-1-2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Zie ook Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet Elektronisch Bestuurlijk VerkeerIs relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Betrouwbaar (Basisprincipe)Is beinvloed doorWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Standaard (Basisprincipe) (Basisprincipe)Is beinvloed doorWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Toegankelijk (Basisprincipe)Is beinvloed doorWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Transparant (Basisprincipe)Is beinvloed doorWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Betrouwbaar (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Uniform (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Betrouwbaar (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Uniform (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer