Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eigenschappen

Publicatiedatum2002/07/29
OrganisatieKoninklijk
LocatieDen Haag
Externe verwijzinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28483-1.html
BeschrijvingOp 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in werking getreden waarbij in de Awb regels zijn opgenomen over het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen (Stb. 2004, 214). Hiermee is de Awb uitgebreid met bepalingen die het kader schetsen voor het elektronisch bestuurlijk verkeer tussen overheid en burgers. Ook het langs elektronische weg doen van een verzoek of aangifte valt daaronder.
De wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingOp 1-1-2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Zie ook Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet Elektronisch Bestuurlijk VerkeerIs relevant binnen

Afgeleide relaties


Eigenschappen

VertrekpuntRelatieEindpuntEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappen