Informeer bij de bron

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Architectuurprincipe
Alle Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes
ID
NAP12
Versie
resultaten review verwerkt
Status & toelichting
Concept
Besluit Gebruikersraad op RFC wordt verwacht op 13-9-2022.

Historie: Dit concept is gebaseerd op het oude AP13 Bronregistraties zijn leidend en AP14 Terugmelden aan bronhouder.

Stelling

Maak bij de dienst gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie.

Rationale

Voor betrouwbare dienstverlening is het hergebruik van de juiste informatie en documenten van cruciaal belang. Om de kwaliteit over de juistheid van een gegeven te borgen, moet duidelijk zijn welke organisatie bepaalt wat de juiste informatie is. Uitgangspunt is dat er voor gegevens waar de overheid gebruik van maakt, altijd één bron bestaat, die leidend is.

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP060Bepaal autorisaties met metadata4
IMP021Bevorder hergebruik van gegevens2
3
4
IMP059Geef de voorkeur aan halen i.p.v. brengen van gegevens3
IMP055Gegevens eenmalig uitgevraagd, uniek opgeslagen, meervoudig gebruikt2
IMP033Koppel bronsystemen op basis van een passende classificatie4
IMP056Registreer gegevens bij de bron2
3
IMP077Stel de juridische aansprakelijkheid per gegevensobject vast2
IMP058Stel voor ieder gegeven de unieke bron vast3
IMP007Verwijs naar de bron3
IMP057Weet welke (bron)gegevens in huis zijn3

Implicaties per laag

Laag 1: Grondslagenlaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 1.

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Laag 4: Applicatielaag

Laag 5: Netwerklaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 5.