Wendbaar (Doel)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

icoon Kwaliteitsdoel Wendbaar (Doel)

Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kwaliteitsdoel
ID
KD09
Status
Concept
In publieke review t/m 16 januari 2021.
Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.
Meer Kwaliteitsdoelen bekijken:
Kwaliteitsdoelen

Beschrijving

Overheidsdienstverlening moet wendbaar zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden in de maatschappij. Dit kan alleen wanneer de organisaties, processen en systemen die zorgen voor de totstandkoming van deze dienstverlening ook wendbaar zijn ingericht. Onnodige complexiteit wil de overheid daarom voorkomen of verminderen.

Processen en systemen binnen de overheid worden duidelijk afgebakend en modulair en begrijpelijk ingericht. Overheidsdienstverleners leggen koppelvlakken tussen onderdelen van diensten op elk van de vlakken van het NORA Vijflaagsmodel. Zo is duidelijk wat de positionering van verschillende onderdelen is en welke afspraken er gelden.

Hierdoor wordt samenwerking gemakkelijker en flexibeler, en kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties heen gebruikt worden.

Oorsprong & bronnen

De motivatie voor dit doel is Toekomstgericht, een van de vijf Kernwaarden van Dienstverlening.

Het komt concreet voort uit (onderdelen van) dit beleidskader en/of andere bron(nen):

Onderliggende NORA Architectuurprincipes

IDArchitectuurprincipeStelling
NAP07Ontkoppel dienstenMaak bij de ontwikkeling van diensten gebruik van een modulaire indeling met een maximale interne samenhang en minimale externe koppelingen.
NAP08Standaardiseer waar mogelijkStandaardiseer waar het kan, maak specifiek waar het moet.
NAP12Informeer bij de bronGebruik voor de dienst gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie. Deze bronregistraties zijn leidend.
NAP15Maak diensten schaalbaarBereid de dienst voor op veranderende werklast of reikwijdte.
NAP16Voorkom onnodige complexiteitVoorkom onnodige complexiteit door overbodige activiteiten en middelen te vermijden en te reduceren.
NAP17Stuur cyclisch op kwaliteitMaak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk.