NL DIGIbeter

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Beleidskader.png
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingNL DIGIbeter is een gezamenlijke 'rolling' agenda van alle Nederlandse bestuurslagen en belangrijke publieke en private partners. In de agenda zetten ze uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Het doel is hierbij om de kansen van digitalisering te benutten en de regie van burgers en ondernemers te versterken.

Jaarlijks wordt deze agenda aangepast en vernieuwd (vandaar de term rolling). Voor 2019 is gefocust op concrete meerwaarde voor burgers en ondernemers, waardoor vijf actielijnen naar voren komen:

  • We investeren in innovatie
  • Beschermen van grondrechten en publieke waarden
  • Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen
  • Onze dienstverlening maken we persoonlijker
  • Klaar voor de toekomst

Voor elke lijn is een beschrijving met voorbeelden gegeven en in de bijlage staan alle geplande acties, inclusief manier van rapporteren en planning.

NL DIGIbeter is tot stand gekomen in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) en valt, net als de Nederlandse Cybersecurity Agenda, onder de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De volledige titel is NL DIGIbeter: Agenda Digitale Overheid.
ToelichtingRechtstreeks doorklikken naar de beschrijvingen op digitaleoverheid.nl van de verschillende lijnen:
We investeren in innovatie
Beschermen van grondrechten en publieke waarden
Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen
Onze dienstverlening maken we persoonlijker
Klaar voor de toekomst
Alle actielijnen (bijlage in pdf)
Externe verwijzinghttps://www.digitaleoverheid.nl/nl-digibeter2019
OrganisatieOBDO / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2019/07/03

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Digitale Basisinfrastructuur (Beleidskader)Is gerelateerd aanNL DIGIbeter