Toekomstgericht

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

De dienstverlening van de overheid is op de toekomst voorbereid.

De overheid verbetert en innoveert haar dienstverlening continu. Die dienstverlening is wendbaar zodat deze steeds aangepast kan worden aan de ontwikkelingen in de maatschappij, techniek en leefomgeving.

Het doel is dienstverlening die uitgaat van behoeften en effecten op korte én lange termijn en die duurzaam is. Dit betekent dat negatieve effecten op het milieu en de leefomgeving zo veel mogelijk worden beperkt.

Onderliggende Kwaliteitsdoelen

DoelIDBeleidskader(s)Beschrijving
Wendbaar (Doel)KD09NL DIGIbeter
Nederlandse Digitaliseringsstrategie
Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen, en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties heen gebruikt worden.
Innovatief (Doel)KD10Digitale BasisinfrastructuurInnovaties kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe innovatieve toepassingen vormen de technologische kennisbasis voor vernieuwing op tal van maatschappelijke terreinen. Innovatie maakt nieuwe oplossingen mogelijk, nu en in de toekomst.

De overheid benut innovaties om de dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe, meer flexibele en eigentijdse vormen van interactie met burgers en bedrijven.

Als lerende organisatie stelt de overheid zich open voor innovatieve oplossingen van het bedrijfsleven en de wetenschap. En maakt ruimte voor innovatie door zich niet te richten op de oplossing, maar op het gewenste resultaat.
Duurzaam (Doel)KD11NL DIGIbeter
Digitale Basisinfrastructuur
Wat is Duurzaamheid (CBS)
Overheidsdienstverlening levert zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving.

Visualisatie grondslag

Beleidskaders die ten grondslag liggen aan de doelen van deze kernwaarde.

black: Vindt grondslag in
red: Motiveert