Neem gegevens als fundament

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Architectuurprincipe
Alle Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes
ID
NAP10
Versie
resultaten review verwerkt
Status & toelichting
Concept

Stelling

Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in.

Rationale

De kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens bepaalt de waarde van de dienst.

De onderliggende gegevens kennen meestal een veel langere levenscyclus dan de systemen waarin deze verwerkt wordt. Als gegevens op duurzame wijze toegankelijk zijn gemaakt voor mens én machine kunnen deze gegevens dienen als fundering voor verschillende diensten in verschillende toepassingen, door de tijd en over de hele keten heen.

Daarom is het essentieel dat het beheer van gegevens in de keten op orde is, vanaf het ontstaan ervan tot en met de vernietiging (conform bewaartermijnen).

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP001Beschrijf informatieobjecten in een model3
IMP021Bevorder hergebruik van gegevens2
3
4
IMP049Draag zorg voor juiste en actuele en volledige informatie3
IMP044Hanteer bewaartermijnen voor informatie1
IMP051Leg auditlogs vast bij de bronregistratie van het gegeven3
IMP048Leg de context van een informatieobject vast in metadata3
IMP050Maak gegevens herleidbaar tot de bron (herkomst)3
IMP003Maak zoveel mogelijk data beschikbaar als open data1
3
IMP047Pas de FAIR dataprincipes toe3
IMP052Sla informatie op in een duurzaam toegankelijk bestandsformaat4
IMP073Stel van ieder gegeven de kwaliteit vast3
IMP058Stel voor ieder gegeven de unieke bron vast3
IMP046Stel één verantwoordelijke vast voor ieder gegeven2
IMP002Voorkom verlies van informatie3

Implicaties per laag

Laag 1: Grondslagenlaag

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Laag 4: Applicatielaag

Laag 5: Netwerklaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 5.