Hanteer bewaartermijnen voor informatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Informatie wordt niet langer bewaard en niet eerder vernietigd dan wettelijk is toegestaan. Dit betekent dat:

  • Er een selectielijst is, waarin opgenomen de te vernietigen informatieobjecten of onderdelen daarvan.
  • Er vastgesteld in de organisatie verankerd beleid is met betrekking tot vernietigen.
  • Bevoegdheden, rollen en verantwoordelijkheden en beleid rondom vernietigen zijn belegd.
  • De organisatie inzicht heeft in informatieobjecten, bewaartermijnen, processen, informatiesystemen en hun onderlinge samenhang.

Realiseert bovenliggende Architectuurprincipes

  • NAP10 Neem gegevens als fundament ("Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in.")