Draag zorg voor juiste en actuele en volledige informatie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Implicatie
Alle Implicatie bekijken:
Implicaties van Architectuurprincipes
ID
IMP049
Implicatie bij:
Neem gegevens als fundament
Versie
reviewversie
Status & toelichting
Concept

De Gebruikersraad heeft ingestemd met de RFC op 13-9-2022. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

Beschrijving

Een gebruiker kan er op vertrouwen dat een informatieobject, zoals deze in de bron is vastgelegd, juist, actueel en volledig is. Fouten kunnen worden gemeld en hersteld. Daarbij is het van belang dat herstelwijzigingen worden gelogd, zodat traceerbaar is hoe foutieve gegevens zijn verwerkt en wat het effect daarvan is. Dit betekent dat:

  • De kwaliteit van de informatie transparant, verankerd en geborgd moet zijn binnen de processen van de verantwoordelijke en leverende organisatie (datamanagement).
  • Er gebruik moet worden gemaakt van gestandaardiseerde gegevensmodellen, gegevenswoordenboeken en catalogussen ten behoeve van machinematige verwerking van gegevens.
  • De informatie tijdens de gehele levenscyclus moet worden gemonitord, gecontroleerd, gevalideerd op basis van regels, kaders, normen en standaarden waarbij wijzigingen traceerbaar moeten worden gemaakt.
  • De informatie tijdens de gehele levenscyclus regelmatig moet worden getoetst aan wet- en regelgeving en daar verantwoording over moet worden afgelegd.
  • Er cyclisch gerapporteerd moet worden over de kwaliteit van de gegevens. Voor afwijkingen moeten de juiste maatregelen worden getroffen om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de informatie te kunnen waarborgen.
  • De informatie moet door de gehele lifecycle gevolgd kunnen worden vanaf de oorsprong tot aan het verwerken, opslaan, bewerken en beschikbaar stellen en/of vernietigen. (data-lineage).
  • Er gebruik moet worden gemaakt van authentieke- en/of kwalitatieve bronnen.

Realiseert bovenliggende Architectuurprincipes

  • NAP10 Neem gegevens als fundament ("Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in.")