Grafisch overzicht relatie principes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Let op: Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA vervallen per 1 januari 2023!

De principes worden als bindende architectuurafspraken vervangen door Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022


Relatie afgeleide en basisprincipes[bewerken]

In het overzicht hieronder staat telkens rechts het basisprincipe dat gerealiseerd wordt door één of meerdere Afgeleide principes (links). Deze gegevens zijn ook downloadbaar in csv als tabel die per Afgeleid principe aangeeft welke Basisprincipe(s) het realiseert, of andersom. Daarnaast is er een (niet-dynamische) kruistabel beschikbaar.

Aanvullend kanaalAfnemer heeft inzageAfspraken vastgelegdAutomatische dienstverleningBaseline kwaliteit dienstenBeschikbaarheidBronregistraties zijn leidendBundeling van dienstenControleerbaarheidDe dienstverlener voldoet aan de normDiensten zijn herbruikbaarDoelbinding (AP)Een verantwoordelijke organisatieEenmalige uitvraagGebruik de landelijke bouwstenenGebruik open standaardenGelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalInformatie-objecten systematisch beschrevenIntegriteitNauwkeurige dienstbeschrijvingNo wrong doorOntkoppelen met dienstenOnweerlegbaarheid (principe)PDCA-cyclus in besturing kwaliteitPersoonlijke benaderingPerspectief gebruikerPositioneer de dienstProactief aanbiedenRuimtelijke informatie via locatieSturing kwaliteit op het hoogste niveauTerugmelden aan bronhouderTransparante dienstverleningVerantwoording besturing kwaliteitVerantwoording dienstlevering mogelijkVertrouwelijkheid (principe)Voorkeurskanaal internetDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Realiseert