Grafisch overzicht relatie principes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.


Relatie afgeleide en basisprincipes[bewerken]

In het overzicht hieronder staat telkens rechts het basisprincipe dat gerealiseerd wordt door één of meerdere Afgeleide principes (links). Deze gegevens zijn ook downloadbaar in csv als tabel die per Afgeleid principe aangeeft welke Basisprincipe(s) het realiseert, of andersom. Daarnaast is er een (niet-dynamische) kruistabel beschikbaar.

Aanvullend kanaalAfnemer heeft inzageAfspraken vastgelegdAutomatische dienstverleningBaseline kwaliteit dienstenBeschikbaarheidBronregistraties zijn leidendBundeling van dienstenControleerbaarheidDe dienstverlener voldoet aan de normDiensten zijn herbruikbaarDoelbinding (AP)Een verantwoordelijke organisatieEenmalige uitvraagGebruik de landelijke bouwstenenGebruik open standaardenGelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalInformatie-objecten systematisch beschrevenIntegriteitNauwkeurige dienstbeschrijvingNo wrong doorOntkoppelen met dienstenOnweerlegbaarheid (principe)PDCA-cyclus in besturing kwaliteitPersoonlijke benaderingPerspectief gebruikerPositioneer de dienstProactief aanbiedenRuimtelijke informatie via locatieSturing kwaliteit op het hoogste niveauTerugmelden aan bronhouderTransparante dienstverleningVerantwoording besturing kwaliteitVerantwoording dienstlevering mogelijkVertrouwelijkheid (principe)Voorkeurskanaal internetDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Realiseert