Basisprincipes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisprincipe.png
ProactiefVindbaarToegankelijkStandaard (Basisprincipe)GebundeldTransparantNoodzakelijkVertrouwelijkBetrouwbaarOntvankelijkHoofdpaginaHoofdpaginahttps://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/nora/Doorklikbare afbeelding van de 10 basisprincipes van de NORA, samengevat in beeldtaal en korte teksten. Een tekst-versie van deze informatie is te vinden op Basisprincipes. Hier staan ook de links die in deze doorklikbare afbeelding worden gebruik, gerangschikt onder de kop Overzicht.]]
De 10 basisprincipes van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur
De tien basisprincipes van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (het wat). De principes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het hoe).

Relaties

Basisprincipes zijn het hoogste niveau richtinggevende afspraken en gericht op bestuurders. De relatie met de afgeleide principes staat in een grafisch overzicht relatie principes en is te zien op de individuele pagina's van de (basis-)principes.

De basisprincipes zijn vooral richttinggevend en bieden ruimte voor interpretatie. In specialistische NORA-documenten worden deze basisprincipes vertaald naar richtlijnen en best practices.

Bronnen

De basisprincipes zijn gebaseerd op het Beleidskader. De belangrijkste bronnen zijn:

Uitleg opbouw basisprincipes

Help/Basisprincipes

Overzicht

  1. Proactief (BP01 Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.)
  2. Vindbaar (BP02 Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.)
  3. Toegankelijk (BP03 Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.)
  4. Standaard (Basisprincipe) (BP04 Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen.)
  5. Gebundeld (BP05 Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden.)
  6. Transparant (BP06 Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.)
  7. Noodzakelijk (BP07 Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen.)
  8. Vertrouwelijk (BP08 Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.)
  9. Betrouwbaar (BP09 Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zich aan afspraken houdt.)
  10. Ontvankelijk (BP10 Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening.)

Basisprincipes in tabelvorm met alle eigenschappen (ook downloadbaar)

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen