Help/Basisprincipes

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.Screenshot basisprincipe met meer kleurkaders.png

Basisprincipes van de NORA zijn onderdeel van het Kennismodel NORA. Kijk voor uitleg van wat een basisprincipe is en welke basisprincipes de NORA kent op Basisprincipes. De indeling van de beschrijving van basisprincipes is voor alle basisprincipes hetzelfde.

Doel van de pagina[bewerken]

De pagina over een basisprincipe heeft als doelen:

  • Definiëren van het basisprincipe en haar eigenschappen
  • Weergeven van de relatie van het basisprincipe met andere architectuurelementen binnen de NORA


Indeling van de pagina[bewerken]

Vaste wiki-onderdelen[bewerken]

Een aantal van de zaken die je in beeld ziet op de voorpagina zijn hetzelfde op alle pagina's binnen de wiki. Het gaat dan met name om het menu links (paarse kader in de schermafbeelding) en de versieinformatie onder de titel (donkerblauwe kader). Uitleg over deze onderdelen staat op Help/Lezen.

Bruin kader bovenin: pictogram element en definitie[bewerken]

Boven in de pagina staat een pictogram van het element Basisprincipes, een paars vlak met een uitroepteken en de tekst Basisprincipe. In tekst staat de definitie van basisprincipes uit het Kennismodel NORA.

Groen kader: Eigenschappen van het Basisprincipe[bewerken]

De eigenschappen van het basisprincipe, voor zover ingevoerd, worden weergegeven in een tabel. Mogelijke eigenschappen:

  • ID = Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
  • Stelling = De stelling van het basisprincipe, de korte formulering van de situatie die het basisprincipe probeert te bereiken.
  • Beschrijving = Meer uitgewerkte beschrijving van de stelling.
  • Rationale = Achterliggende redenering of reden waarom de situatie van de stelling wenselijk is.
  • Implicaties = Logische gevolgen of randvoorwaarden die voortkomen uit de stelling.
  • Voorbeelden = Voorbeelden van mogelijke toepassingen of uitwerkingen van de stelling in de praktijk.
  • Toepassingsgebied = Afbakening van het gebied waarbinnen het basisprincipe van toepassing is en dus moet worden toegepast.
  • Onderbouwing = Beleidskaders die ten grondslag liggen of lagen van het basisprincipe.

Geel kader: Relaties en afgeleide relaties[bewerken]

In deze tabel staan de relaties die het basisprincipe heeft met andere architectuurelementen uit het Kennismodel NORA weergegeven. Relaties kennen een Startpunt (dit basisprincipe), een werkwoord dat de aard van de relatie beschrijft en een Eindpunt, het architectuurelement waar de relatie mee is. Met het basisprincipe zelf als Startpunt is de meestvoorkomende relatie 'heeft bron,' met als eindpunt de bron waaruit de Basisprincipes in de wiki zijn opgenomen.

Afgeleide relaties, de tweede tabel, zijn relaties waarbij dit basisprincipe niet het Startpunt is, maar het Eindpunt. De meestvoorkomende relatie voor Basisprincipe is de relatie met de Afgeleide principes die het basisprincipe realiseren, dus concreet mogelijk maken.

Roze kader: Afbeelding Basisprincipe[bewerken]

De afbeelding bij elk basisprincipe komt overeen met de afbeeldingen die gebruikt worden op www.digitaleoverheid.nl/nora en is een vereenvoudigde samenvatting van het basisprincipe.