Schrijfwijzer themapagina

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Deze pagina is bedoeld voor hen die een themapagina willen aanmaken, aanvullen of wijzigen. Hieronder staat de logica achter de themapagina's uitgelegd en is per onderdeel aangegeven wat er ongeveer hoort te staan. Zie voor een meer basale uitleg [[1]].

Waarom een standaard-format voor voorbladen van thema's?[bewerken]

De thema’s zijn in principe het meest dynamische deel van de NORA. Veel van wat er in de thema’s ontwikkeld wordt is (nog) niet vastgesteld of is meer in het stadium van vragen dan antwoorden. De wiki biedt hier bewust ruimte voor. Voor de redesign van de wiki waren de thema’s niet alleen inhoudelijk en qua aanpak zeer divers, maar ook qua structuur en layout, waardoor het bij een eerste bezoek niet snel duidelijk is wat je waar kunt vinden. De themapagina’s proberen de structuur en layout van de landingspagina’s voor elk thema hetzelfde te maken, zodat de bezoeker weet waar hij aan toe is. De achterliggende pagina’s per thema blijven geheel ‘vrij,’ zodat ze aansluiten bij de behoeften van de community.

Doelen themapagina’s[bewerken]

De bezoeker wil:

 1. Snel achterhalen of deze pagina voor hem/haar relevant is
 2. Snel doorverwezen worden naar voor hem relevante informatie, personen en organisaties

Wij als NORA willen:

 1. Bezoekers uit de doelgroep interesseren en vasthouden, bezoekers buiten de doelgroep duidelijk maken dat dit niet is wat ze zoeken
 2. Bezoekers informeren
 3. Bezoekers activeren om deel uit te (gaan of blijven) maken van de NORA community en/of de thema-communities

Concreet proberen we dus met de nieuwe themapagina:

 1. Bezoekers te helpen snel de inhoud en relevantie van een thema te bepalen
 2. Bezoekers alle informatie en kennis die binnen het thema is verzameld overzichtelijk aan te bieden
 3. Bezoekers op het bestaan van de community te wijzen en het nut van deelname te benadrukken (contactmogelijkheden met mensen die nuttige voorbeelden hebben, bestaande discussies onder de aandacht brengen etc)
 4. Actieve deelnemers aan de community te geleiden naar mogelijkheden hun kennis te delen, vragen te stellen, reviews te doen etc

Onderdelen nieuwe themapagina[bewerken]

Nieuwe themapagina.png

0 Agenda en nieuws[bewerken]

Bovenaan elke themapagina zijn twee blokjes die alleen zichtbaar zijn wanneer er geschikte content voor handen is:

 • Een blokje Agenda, met daarin alle bijeenkomsten binnen het thema voor zover die in de toekomst of de lopende maand liggen
 • Een blokje Nieuws, met daarin de drie recentste nieuwsberichten binnen het thema

Deze twee blokjes vul je niet op de themapagina, maar worden automatisch gevuld als je bij een bijeenkomst of nieuwsbericht de categorie van het thema toevoegt. Bijeenkomsten en nieuwsberichten mogen binnen verschillende thema's tegelijk vallen en worden in dat geval op alle relevante themapagina's getoond.

1 Wat is <themanaam>?[bewerken]

Een korte beschrijving van het onderwerp van het thema. Als er een NORA-definitie is vastgesteld dan verwijs je hier naar in de code, zodat een wijziging van het begrip automatisch de pagina bijwerkt. De lengte is mede afhankelijk van de lengte van de tekst bij 2: wordt het totaal van deze twee te lang dan vallen de secties 3 t/m 5 buiten beeld op gewone schermen, wat de kans dat ze bekeken worden aanzienlijk verkleint.

2 Waarom is <themanaam> van belang?[bewerken]

Een beschrijving van de relevantie van het onderwerp. Denk hierbij aan beleidskaders, massale toepassing, veel ervaren problemen, link met andere architectuuronderwerpen et cetera. Verwijs waar mogelijk ook naar de NORA-rol hierin: wat bieden we de geïnteresseerde, waar is de community mee bezig dat het de moeite waard maakt de pagina uit te lezen?

3 Direct aan de slag[bewerken]

Hier hoort een serie met links naar:

 • beleidskaders die relevant zijn voor dit thema (beleidskader voor zover nog niet gebeurd uploaden naar de wiki en als bron opnemen met als categorie Beleidskaders)
 • alle NORA-onderdelen die specifiek relevant zijn voor het thema, zoals Principes, Standaarden, Bouwstenen en Begrippen, gegevenswoordenboeken etc.
 • onderliggende pagina’s die het thema inhoudelijk uitdiepen of praktische handvatten bieden (niet alle onderliggende pagina’s hoeven hier te staan, een structuur met doorverwijzingen naar diepere lagen is ook prima). Richtlijnen, handreikingen etc horen hier ook thuis.

4 Samen leren en zoeken[bewerken]

Hier hoort een serie links naar (wat er beschikbaar is van de volgende):

 • Kort beschreven voorbeelden van de toepassing van de bij 3 genoemde architectuuronderdelen, richtlijnen etc, bij een concrete organisatie / project / keten / samenwerkingsverband.
 • Kort beschreven casussen of vraagstukken die binnen de community van het thema besproken worden of zijn
 • Discussies op andere media (linkedin, twitter, youtube, whereever) binnen dit thema die voor anderen de moeite waard zijn
 • Namen van organisaties waar (nog onbeschreven) voorbeelden en ervaring beschikbaar is om te delen, met een contactpersoon en mailadres.
 • Bijeenkomsten (fysiek of virtueel) binnen het thema.
 • Presentaties van eerdere bijeenkomsten, opgenomen webinars etc.

5 Meer informatie en Contact[bewerken]

Hier komt een lijst met (meestal externe) links naar organisaties, platforms, groepen et cetera die binnen het thema relevant zijn. Ook links naar nuttige filmpjes etc kunnen hier neergezet worden. Daarnaast komt er een link naar het formele deel van de community: een expertgroep, overleg of ander gremium. Dit mag ook een overleg met wisselende samenstelling zijn. De link is naar de pagina van het overleg binnen de wiki. Tenslotte staat de contactpersoon vermeld, met een mailadres.

6 Thema-afbeelding[bewerken]

Keuze van een thema-afbeelding is vrij, mits de rechten bij ICTU liggen of zijn afgekocht. De grootte van de afbeelding kan aangepast worden om het totale beeld te verbeteren, bij smalle of juist brede afbeeldingen.

Verdere themapagina's[bewerken]

Alleen het 'voorblad' van het thema hoeft te voldoen aan het hierboven geschreven format. Andere pagina's binnen het thema mag je vrij indelen en vullen. Het is wel verstandig om elke pagina de categorie van je thema of een ondercategorie daarvan mee te geven, zodat de pagina's gemakkelijker teruggevonden kunnen worden. Dit doe je door de code in te voegen [[Categorie:Naam]], waarbij je Naam vervangt door de naam van de categorie. Meer over het gebruik van categorieën: Categorie.